Akademický senát stanovil harmonogram a podmínky děkanské volby

Sběr kandidatur bude zahájen v listopadu, samotná volba proběhne v lednu. Senát také doporučil k postoupení vědecké radě poslední přeměny oborů na studijní programy.

29. 6. 2021 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 14. června 2021 Akademický senát FF MU doporučil k projednání na Vědecké radě FF MU a na Radě pro vnitřní hodnocení MU poslední obory, které dosud neprošly přeměnou na studijní programy dle nové akreditace. Konkrétně se jednalo o bakalářský studijní program Švédský jazyk, literatura a kultura, navazující magisterský program Latinský jazyk a literatura středověku a o doktorské programy Klasická filologie, Pomocné vědy historické a Religionistika.

Členové Smírčí komise informují a ubezpečují studující o pozici univerzity vzhledem k otázkám sexuálního obtěžování, jež rozvířily diskusi v posledních dnech v souvoslosti s kauzou bývalého poslance Feriho. Základní informace k tématu a kontakty, kam se obracet, naleznete na stránce Poradenského centra MU. Obracet se však můžete také přímo na smírčí komisi fakultního senátu.

Volební komise uveřejnila harmonogram voleb děkana FF MU. Sběr zapečetěných přihlášek ke kandidatuře do schránky SKAS FF MU na podatelně FF MU se uskuteční v termínu 8.–30. listopadu 2021. V průběhu prosince 2021 poté proběhnou debaty akademické veřejnosti s kandidáty. K prvnímu a případné druhému kolu volby dojde v první polovině ledna 2022, případné třetí kolo volby se poté uskuteční o týden později. Přihláška ke kandidatuře musí obsahovat písemný souhlas s kandidaturou, lustrační osvědčení (prohlášení kandidáta, že naplňuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a-h zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR, a SR, ve znění pozdějších předpisů), program, s nímž hodlá uchazeč kandidovat, a předběžný seznam proděkanů.

Podrobný průběh zasedání senátu i jeho komisí je zachycen v zápisu.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.