V pondělí 11. 10. proběhne zasedání akademického senátu

4. 10. 2021

Program zasedání AS FF dne 11. října 2021 v 16 hod.

Místo konání: zasedací místnost děkanátu

Omluveni: děkan prof. Milan Pol, předseda AS FF MU, doc. Václav Štěpánek, Mgr. Pavel Caha, Ph.D., Bc. Ondřej Nováček

Schůzi řídí místopředseda dr. Stanislav Bárta.

Podmínky přijímacího řízení na následující akademický rok

Referuje: proděkan dr. Škyřík
Diskuse
Hlasování

Doplnění disciplinární komise z řad akademiků a studentů

Referují: zástupce vedení FF a předseda studentské komory Mgr. Varaďa

Návrhy

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (UČO 935)
První dvouletý mandát jí končí 30. 9. 2021, doc. Knotová, která v prvním období vykonávala funkci předsedkyně komise, souhlasí s pokračováním v komisi.

Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D. (UČO 90526)
Je navržen nově za PhDr. Athenu Alchazidu, Ph.D. , které končí první dvouletý mandát 30. 9. 2021; dr. Alchazidu přechází z FF na Centrum jazykového vzdělávání MU. Dr. Vázquez s návrhem souhlasí.

Mgr. Lucie Machalová (UČO 462711)
Studentská komora AS FF MU se (i na doporučení předchozího zástupce, Mgr. et Mgr. S. Hasila) shodla na nominaci Mgr. Lucie Machalové. Kolegyně Machalová má již přechozí zkušenosti z oborové/programové rady na Historickém ústavu a je svého druhu odbornicí na problematiku citací, autorství a plagiátorství, což je agenda, kterou se Disciplinární komise v minulých letech zabývala nejvíce. Studentská komora AS FF MU proto věří, že bude pro tuto pozici více než vhodná.

Diskuse
Hlasování

Systém dokládání potvrzení o studiu u studentů v pracovněprávním vztahu s fakultou

Referuje předseda studentské komory Mgr. Varaďa

Zdůvodnění

Studentská komora AS FF MU považuje dlouhodobě za nevyhovující a neobratný systém, kdy studenti, kteří jsou zároveň v pracovněprávním vztahu (např. DPP, DPČ) s univerzitou, musí na personální oddělení fakulty sami dodávat potvrzení o studiu, přestože studijní oddělení, které tato potvrzení vydává, je orgánem téže fakulty a sídlí dokonce v též budově. V roce 2021, navíc po skokové digitalizaci mnoha procesů, kterou jsme zažili během pandemického fungování fakulty, považuje tento přístup za vyloženě anachronický a bylo by dobré, aby si propříště mohlo personální oddělení o potvrzení o studiu zažádat samo na oddělení studijním. Celou záležitostí by se po případném přijetí usnesení mohla zabývat správní komise.

Diskuse
Usnesení

Různé

Informace Mgr. Weissara o založení stránky pro aktuální informace o děkanské volbě

Další návrhy

 

V Brně dne 4. října 2021
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.