V pondělí 14. 3. proběhne zasedání akademického senátu

11. 3. 2022

Program zasedání AS FF dne 14. března 2022 v 16 hod.

Místo konání: posluchárna C11

Omluveni:

1. Záměr zrušit doktorský studijní program Řecká studia

Informuje děkan a proděkan Kyloušek.

Materiál je zde.

Diskuse

Usnesení

2. Návrh na zřízení komise pro vědu AS FF MU

Referuje předkladatel doc. Zbíral.

Zdůvodnění: AS FF MU dosud nedisponuje komisí, která by se zabývala směřováním fakulty v oblasti vědy a výzkumu. Jde přitom o významnou složku života fakulty, jejího dlouhodobého záměru, její reputace i jejího rozpočtu, kterou je zapotřebí sledovat a pokrývat i z perspektivy senátu.

Diskuse

Hlasování

3. Koncept spuštění aplikace IS Seznamování s předpisy HR Award FF MU na FF MU

Seznámí Mgr. Silvie Rampouchová.

Diskuse

4. Vyjádření legislativní komise k problematice „akademik vs. neakademik“

Viz zápis z 31. 1.

Se závěry komise seznámí senát dr. Bárta.

Diskuse

5. Vyjádření legislativní komise ke stipendijní komisi děkana

Se závěry komise seznámí předseda komise Jakub Zikmund.

Diskuse

Usnesení

6. Ukončení volebního období vedení fakulty a stručné zhodnocení činnosti

Představí děkan FF MU prof. Milan Pol a další členové vedení.

Diskuse

7. Různé

Informace o činnosti správní komise

Představí předsedkyně doc. Dagmar Pichová.

Změna jednacího řádu AS FF MU: Možnost zbavení senátora mandátu na základě toho, že neplní povinnosti, jež mu ukládá jednací řád.

Zdůvodnění (některý z členů legislativní komise):

V posledním roce působení minulého senátu jeden z členů senátu ignoroval zasedání AS, čímž se několikrát stalo, že bylo ohroženo kvorum pro rozhodování senátu. Cílem nadnesení tohoto bodu je diskuse nad možnými řešeními, aby se situace v budoucnu neopakovala. Komise si je vědoma, že se jedná o citlivou záležitost týkající se základních akademických svobod, proto bychom preferovali nejprve širší diskusi na plenárním zasedání.

 

V Brně dne 11. března 2022

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.