V pondělí 19. 9. proběhne zasedání akademického senátu

12. 9. 2022

Program zasedání AS FF dne 19. září 2022 v 16 hod.

Místo konání: zasedací místnost děkanátu

Omluveni: Dagmar Pichová, David Hons, Aleš Urválek

1. Nové schválení disciplinárního řádu se všemi náležitostmi

Zpráva předsedy legislativní komise Jakuba Zikmunda, popř. další referující z komise a vedení

Diskuse

Hlasování

2. Doplnění disciplinární komise

Disciplinární komise doposud pracovala v následujícím složení.

 

 

Členství do

Předsedkyně

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

30. 9. 2023

Členové

Prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

31. 5. 2022

 

Mgr. Lucie Machalová

10. 9. 2023

 

Bc. Vesna Anna Novotná

16. 9. 2022

 

Bc. Karolína Šťastná

19. 10. 2022

 

Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

10. 9. 2023

Vzhledem k tomu, že prof. Koskovi skončilo členství, navrhuje děkanka nominaci docenta Ondřeje Šefčíka (UČO 7653). Na místo Vesny Novotné SKAS nominuje SKAS Šarlotu Sedláčkovou, především pro její recentní zkušenosti z tzv. ad-hoc komise Horský a poznatky o minulém i současném fungování disciplinární komise, které v rámci jejího působení získala. O náhradníka za Bc. Karolínu Šťastnou rozhodne SKAS do příštího zasedání senátu.

Diskuse

Hlasování a usnesení

3. Stav, čerpání a výhledy stipendijního fondu FF MU

Referuje proděkan Šaur – stručná informace o stavu SF a přípravě plánu čerpání v roce 2023 s ohledem na současnou situaci.

Diskuse

4. Zpráva o prvním setkání komise AS FF MU pro vědu

Zprávu podá zvolený předseda komise

Diskuse

5. Závěrečná zpráva o činnosti ad hoc komise k případu Mgr. Horský

Referuje Stanislav Bárta

Diskuse

6. Různé

 

V Brně dne 12. září 2022

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

 

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.