V pondělí 20. 2. proběhne zasedání akademického senátu

13. 2. 2023

Program zasedání AS FF dne 20. února 2023 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni:

1. Nový senátor za odstoupivšího Petra Vurma

Na dalších nominačních místech se umístili Tomáš Kačer a Jiří Neměc. Tomáš Kačer se svého práva vzdal, Jiří Němec přijímá, takže jej AS FF MU vítá mezi sebe.

2. Jednání Asociace děkanů FF k platové situaci na SSH fakultách

Informuje děkanka I. Radová.

Diskuse

2a. Informace ze senátů FF v ČR k této problematice

Navážou na předchozí bod.

Diskuse

Usnesení

3. Informace EK AS FF MU (mj. otázky výjezdu akademických pracovníků a podpory doktorských stipendií z rozpočtů ústavů)

Informuje předseda David Zbíral.

Diskuse

Usnesení

4. Návrh jednacího řádu Vědecké rady Filozofické fakulty FF MU

Dokument je k dispozici zde. Referuje proděkan T. Knoz.

Diskuse

Usnesení

5. Projednání žádosti o schválení nového studijního programu Řecká a latinská studia (Bc.)

Referuje garantka programu Jana Mikulová.

Diskuse

Usnesení

6. Nominace doc. Mgr. Šárky Havlíčkové Kysové, Ph.D., na náhradnici Disciplinární komise FF MU za akademické pracovníky

Referuje děkanka I. Radová.

Diskuse

Usnesení

7. Informace o probíhajících šetřeních stran sexuálně nevhodného chování na MU

Referuje děkanka I. Radová.

Diskuse

Senát bere na vědomí.

 

Připravil 13. 2. 2023 Václav Štěpánek
předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.