Centrum jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě MU

Angličtina

Lenka Hanovská vystudovala filosofickou antropologii na Univerzitě Karlově v Praze, disertační práci a následný výzkum vedla v oboru československé filosofie 20. století. Smysluplnost filosofického výzkumu vždy spatřovala v dialogu a otevřené kritické práci. Proto i československou filosofii zasazovala do mezinárodního kontextu a zkoumala ve vztahu k filosofii německé, francouzské, se zájmem definovat přínos české filosofie do globální filosofické debaty. Výzkum vedla rok na Humboldtově univerzitě v Berlíně, čtyři roky potom na University of Oulu jako postdoc. Na CJV působí jako lektorka a vedoucí oddělení. V pedagogické praxi klade důraz na rozvoj schopnosti kritické četby, rozumění textům a jejich interpretaci. Hodiny koncipuje okolo textů klíčových pro humanitní obory, především filosofii. Studenty se snaží dovést k poctivé četbě a k rozvoji schopnosti v daném jazyce rozumět, argumentovat a přemýšlet.

Eva Juhasová je lektorkou akademické angličtiny a anglické literatury, a její hlavní oblastí zájmu je britská literatura 19. století, především ženské autorky.

Bez ohledu na to, zda se jedná o CJVA1B/2B, CJVALI nebo CJVA1M, všechny její semináře jsou založené hlavně na diskuzi a aktivní interakci s a mezi studenty – gramatickým cvičením tam není kladen příliš velký prostor. Její hlavní snahou je, aby semináře byly především zábavné a užili si je jak studenti, tak sama lektorka.

Joe Lennon vyrostl ve Spojených státech, ale v posledních letech se šťastně usadil v Brně. Vystudoval magisterské studium v oboru spisovatelství a získal doktorát z tvůrčího psaní. Ve svých hodinách se snaží rozvíjet studenty všech úrovní a ukazovat jim, jak se zapojit do akademické konverzace, jak formovat svou zvídavost do podoby, kterou lze sdílet, a jak promyšleně přispívat společnosti. Vyučuje angličtinu pro akademické účely a akademické psaní.

Abigail (Abbie) se připojila k týmu CJV v roce 2018 jako lektorka angličtiny na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních studií. Prostřednictvím diskusních seminářů a neformálního, přátelského přístupu podporuje studenty ve zdokonalování svých schopností kritického myšlení a upevňování pocitu sebedůvěry při studiu jazyka. Jejím cílem je naučit studenty ne co si mají myslet, ale jak mají myslet, aby oni sami rozšířili hranice svého chápání. Abbie pochází z USA a je doktorandkou v oboru Americká literatura na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU.

Šárka Roušavá, která své formativní roky žila a studovala v Kanadě, vyučuje převážně akademickou angličtinu, kde se zaměřuje na diskuzní a prezentační dovednosti. Kromě povinného kurzu akademické angličtiny CJVA2B a volitelného přípravného kurzu CJVA1B, také vede Presentation Skills in English (CJVAPD), kde je zásadní kreativita studentů a skupinová spolupráce. Angažuje se také v English Autonomously (CJVAEA), kde ji můžete zastihnout jako vedoucí modulů nebo seminářů Conversation, Film Night či English for the Environment.

Agnieszka Suchomelová-Połomska je lektorka anglického jazyka se zkušenosti v učení různých druhů angličtiny pro specifické účely. Nyní se zajímá o akademické dovednosti v anglickojazyčné praxi napříč obory (tak zvané přenosné dovednosti) a má za to, že je důležité procvičovat se studenty dovednosti a znalosti, které budou moci uplatnit v akademickém prostředí a dále rozvíjet tak, aby byli schopni komunikovat o svých akademických zájmech.

Martina Šindelářová Skupeňová je lektorkou anglického jazyka, vede kurzy akademické angličtiny a kurzy interkulturní komunikace. Martina do svých hodin ráda vkládá umění a vizuálně založené aktivity. V rámci kurzu Angličtina autonomně se kromě učení také věnuje jazykovému poradenství. Její zájem o zkoumání dopadu poradenských rozhovorů na rozvoj učební autonomie podnítil její výzkumný projekt v rámci doktorského studia.

Němčina

Petra Chládková je lektorkou německého jazyka. Učí kurzy němčiny na filozofické, přírodovědecké, ekonomické a pedagogické fakultě. Má zkušenosti s výukou němčiny pro studenty nejrůznějších pokročilostí, zajímá se o jazykovou mediaci a plurilingvismus. Ve svých hodinách klade důraz na diskuzi a aktivní interakci studentů, snaží se, aby si studenti její hodiny užili spolu s ní.

Jana Vyorálková je lektorkou německého jazyka. Učí kurzy akademické němčiny, kurz němčiny pro studium v zahraničí a kurz gramatiky.

Ve výuce se zaměřuje především na konverzační a poslechové dovednosti, prezentační dovednosti studentů a upřednostňuje interaktivní výukové metody.

Ruština

Jekatěrina Mikešová je lektorkou ruštiny a pracuje na CJV MUNI od r. 2020. Absolvovala Petrohradskou státní univerzitu. Ruský jazyk vyučuje na filozofické, pedagogické, přírodovědecké fakultě a také na fakultě sociálních studií MUNI. Ve výuce klade důraz na diskuzi a aktivní interakci studentů, na procvičování jazykových dovedností, které budou studentům užitečné v akademické a profesní sféře.

Španělština

Jitka Žváčková je učitelkou španělštiny pro akademické a specifické účely. Zajímá se o plurilingvismus, kreativní metody výuky, tvorbu didaktických materiálů a motivaci studentů. Do výuky zařazuje aktuální témata a kulturní aspekty. Jitka věří, že "Žijete nový život s každým novým jazykem, kterým mluvíte. Pokud umíte jen jeden jazyk, žijete jen jednou."

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.