Odborný asistent / odborná asistentka pro Ústav románských jazyků a literatur - (úvazek 0,5)

Pracoviště
Ústav románských jazyků a literatur Filozofická fakulta
Termín přihlášek
1. 7. 2021
Nástup
1. 9. 2021
Elektronická přihláška

Děkan filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici

odborný asistent / odborná asistentka  (úvazek 0,5)

                                                                                                                        

Pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity

Výše pracovního úvazku: 0,5

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2021

Počet otevřených pozic: 1

Uzávěrka přihlášek: 1. 7. 2021

 

Pro obor: Katalánský jazyk a literatura

Zaměření na: Literaturu a překlad (z katalánštiny a španělštiny), výuku praktického jazyka a katalánských reálií.

 

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru románská filologie (španělština event. další románský jazyk)
 • certifikát o znalosti katalánského jazyka min. na úrovni C1
 • titul minimálně Ph.D. v oboru románské literatury nebo překlad, event. dokt. studium těsně před dokončením
 • praxe ve výuce katalánštiny
 • flexibilita, komunikativnost
 • znalost současných trendů ve výuce cizích jazyků

 

Informace o Ústavu románských jazyků a literatur naleznete na:

https://romanistika.phil.muni.cz/

 

Přílohy k přihlášce:

 • motivační dopis
 • osvědčení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát z dané jazykové oblasti)
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe ve výuce katalánštiny
 • doporučující reference
 • seznam publikační činnosti (pokud je), kopie dokladů o vzdělání
 • posudky magisterské a doktorské práce

 

Jak se přihlásit?

Písemné nabídky doložené všemi vypsanými přílohami k přihlášce přijímá do 1. 7. 2021 Personální oddělení FF MU, Arne Nováka 1, 602 00 Brno,  formou e-přihlášky (viz níže).

  

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.