Odborný asistent / odborná asistentka pro Historický ústav - (úvazek 0,3)

Pracoviště
Historický ústav Filozofická fakulta
Termín přihlášek
28. 11. 2022
Nástup
1. 2. 2023 nebo dle domluvy
Typ úvazku
částečný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Děkanka filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici

 odborný asistent / odborná asistentka

                                                                                                                        

Pracoviště:  Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity

Výše pracovního úvazku: 0,3

Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2023 nebo dle domluvy

Počet otevřených pozic: 1

Uzávěrka přihlášek:  28. 11. 2022

 

Historický ústav FFMU hledá kolegu / kolegyni s odbornou specializací starší dějiny evropského Východu (středověk a raný novověk). Preferována je osoba, jež je připravena zastávat pozici slučující vědecké a pedagogické povinnosti. Nabízíme stabilní pracovní prostředí (s perspektivou postupného navýšení pracovního úvazku) a významnou administrativní i odbornou podporu v oblasti vědecké práce.

 

Požadavky:

 • Ukončené doktorské studium (Ph.D.).
 • Mezinárodní pracovní zkušenost (stipendia, výzkumné stáže, účast v projektech).
 • Schopnost vést přednášky a semináře v českém i anglickém jazyce.
 • Schopnost samostatné vědecké práce.
 • Připravenost účastnit se řešení vědeckých projektů na mezinárodní bázi.
 • Zkušenost s redakční prací vítána.

 

Předpokládaná náplň práce:

 • Výuka 2–3 kurzů pro studenty v bakalářském i magisterském stupni studia: Středověké a raněnovověké dějiny evropského Východu; výběrový kurz dle vlastního badatelského zaměření.
 • Vlastní výzkum, příprava vědeckých projektů.
 • Organizování vědeckých sympozií.

 

Informace o Historickém ústavu naleznete na:

https://historie.phil.muni.cz/

 

Přílohy k přihlášce:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe (zaměstnání, účast ve vědeckých projektech, publikační činnost, jiné)
 • doklady o vzdělání

 

Jak se přihlásit?

Písemné nabídky doložené všemi vypsanými přílohami k přihlášce přijímá do 28. 11. 2022 Personální oddělení FF MU, Arne Nováka 1, 602 00 Brno,  formou e-přihlášky (viz níže).

  

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.