Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.210
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7773
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Klasická filologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 12. 2011
Datum ukončení řízení 1. 4. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Martianus Capella: Nauky "na cestě" mezi antikou a středověkem
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (Akademie věd ČR)
doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 6. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 1. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.