Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Marek Picha, narozen v Brně
Pracoviště
 • Katedra filozofie
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Mgr., filozofie, estetika
  2005: Ph.D., filozofie
  2017: habilitace, filozofie
Pedagogická činnost
 • myšlenkové experimenty
  teorie argumentace
  epistemologie
  metodologie vědy
  metafilozofie
  novověká filozofie
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2003: Université de Bourgogne, Dijon, FR
  2011: University of Lancaster, Lancaster, UK
 • 25. 5. 2019 – 31. 5. 2019: University of Bergen, Bergen, NOR
Vybrané publikace
 • PICHA, Marek. Když dva dělají totéž : srovnávací tradiční rétorická analýza. Filozofie dnes. Hradec Králové: KFSV FF UHK, 2019, roč. 10, č. 2, s. 18-59. ISSN 1804-0969. URL info
 • PICHA, Marek. Hume o myslitelnosti. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2017, roč. 65, č. 2, s. 237-252. ISSN 0015-1831. info
 • PICHA, Marek. A Minimalist Framework for Thought Experiment Analysis. Organon F. Bratislava: Vydavatelstvo Slovenskej Akademie Vied, Veda, 2016, roč. 23, č. 4, s. 503-524. ISSN 1335-0668. URL info
 • PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 s. ISBN 978-80-210-6730-1. info
 • PICHA, Marek a Dagmar PICHOVÁ. Představivost, poznávací cíl a Platónova Jeskyně. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 61, č. 2, s. 69-75. ISSN 1803-7445. Digitální knihovna FF MU info
 • PICHA, Marek. Externalismus a skeptická výzva. In Organon F : filozofický časopis. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013. s. 379-383. ISSN 1335-0668. URL info
 • PICHA, Marek a Dagmar PICHOVÁ. 100 myšlenkových experimentů ve filozofii. Vyd. 1. Praha: Dybbuk, 2013. 192 s. ISBN 978-80-7438-096-9. info
 • PICHA, Marek. Katerina Ierodiakonou – Sophie Roux (eds.), Thought Experiments in Methodological and Historical Contexts. AV ČR, Filosofický ústav, 2012. info
 • PICHA, Marek. Role myšlenkového experimentu ve vědě a filozofii. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2012, roč. 13, č. 1, s. 39-40. ISSN 1212-9097. info
 • PICHA, Marek. Argumentační fauly. Brno: Centrum Občanského Vzdělávání MU, 2012. 10 s. URL info
 • PICHA, Marek. How to Reconstruct a Thought Experiment. Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR, 2011, roč. 18, č. 2, s. 154-188. ISSN 1335-0668. info
 • PICHA, Marek. Kdyby chyby: epistemologie myšlenkových experimentů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2011. 195 s. ISBN 978-80-7182-288-2. info
 • PICHA, Marek. Ó hovado: osobní argumentace v Descartových Meditacích. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 2, 10 s. ISSN 1803-7445. info
 • PICHA, Marek a Marek PETRŮ. Nekorigovatelnost a privilegovaný přístup. In Struny mysli. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2009. s. 25-30. ISBN 978-80-7225-302-9. info
 • PICHA, Marek. Břemeno věřících. Pro-fil. Brno: KF FF MU, 2009, roč. 2008, č. 2, 5 s. ISSN 1212-9097. info
 • PICHA, Marek. Jsou myšlenkové experimenty zdrojem znalosti? In Realita a fikce. Bratislava: SAV Bratislava, UCM Trnava, 2009. s. 19-24, 7 s. ISBN 978-80-970303-0-8. info
 • PICHA, Marek. Argumentační mapa Čínského pokoje. In Sborník z konference KOGNICE 2006. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. s. 145-149. ISBN 80-86174-10-7. info
 • PICHA, Marek. Základy odborného výzkumu. In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. s. 147-155, 8 s. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 978-80-7182-223-3. info
 • MARVAN, Tomáš, Juraj HVORECKÝ a Marek PICHA. Zombie. In Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. Nymburk 2007: O.P.S. Nymburk, 2007. s. 219-224, 3 s. O.P.S. 1. ISBN 978-80-903773-3-2. info
 • PICHA, Marek. Analýza myšlenkových experimentů. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4. Bratislava: Komenského univerzita Bratislava, 2006. s. 43-50. ISBN 80-223-2203-2. info
 • ŠMAJS, Josef. Podstata evoluční gnoseologie. In Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. Brno: MU, 2006. 155 s. ISBN 80-210-3994-9. info
 • PICHA, Marek. K myšlenkovým experimentům. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 144-151. ISBN 80-210-3757-1. info
 • PICHA, Marek. Chybějící qualia: strukturní analýza. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 105 s. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 80-210-3890-X. info
 • PICHA, Marek. Squeezing Searle. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004, roč. 52/2004, č. 5, s. 721-734. ISSN 0015-1831. info
 • PICHA, Marek. Funkcionalismus, zombie a absence mentalistického slovníku. Filozofický časopis. Praha: ČSAV, 2001, roč. 49/2001, č. 5, s. 857-864, 857-864. ISSN 0015-1831. info
 • PICHA, Marek. Simulace a duplikace vědomí. ProFil. Brno, 2000, roč. 4/2000. ISSN 1212-9097. info
 • PICHA, Marek. O zombících. ProFil. Brno, 2000, roč. 2/2000. ISSN 1212-9097. info

2. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.