Zaměstnanci fakulty

doc. Christophe Gérard L. Cusimano

docent – Ústav románských jazyků a literatur


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.109
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3547
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Christophe Gérard L. Cusimano, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná jazykověda
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 25. 4. 2013
Datum ukončení řízení 8. 10. 2015
Habilitační práce (veřejná část) La sémantique contemporaine. Du s?me au th?me
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 6. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Christophe Gérard L. Cusimano, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 10. 2015
Datum ukončení řízení 1. 4. 2016
Habilitační práce (veřejná část) La sémantique contemporaine. Du séme au théme.
Oponenti habilitační práce Prof. Driss Ablali (Univerzita Lorraine)
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Prof. François Rastier (C.N.R.S.)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 6. 2013 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 11. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.