Zaměstnanci fakulty

Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.

odborná asistentka – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/314
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

e‑mail:
Životopis

Curriculum Vitae

Identification of person
 • Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D., born Chmelařová, 11 January 1976, children Štěpán, Mikuláš, Marie Anna
 • ORCID ID 0000-0002-9592-7321
Department of the History of Art
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2016: Ph.D., Masaryk University Brno, Faculty of Arts, thesis "Paths of private modern art collecting in the Czech lands between 1948 and 1965"
 • 2003: Mgr. Masaryk University Brno, Faculty of Arts, disciplines: History of Art, Philosophy, thesis "Richard Fremund"
 • 1998: Ing. Masaryk University Brno, Faculty of Economics and Administration, discipline: Business Economy, thesis "Czech Art Market"
Employment
 • 2017 – : Masaryk University Brno, Faculty of Arts, Dept. of the History of Art, Assistant Professor
 • 2002 – 2018: East Bohemian Gallery Pardubice, Permanent employment as an art historian, exhibition curator, deputy director (4/2004–1/2006), head of research department, internal auditor (2004–2016)
 • 2012 – 2016: Ambit Media, a.s., Editor-in-Chief of the ART+ portal specialising in the art market, Editor-in-Chief of Ročenka ART+
 • 2002 – : private institutions and partner regional galleries curatorial and authorial preparation of exhibitions and publications
Teaching Activities
 • Art and Culture in Central Europe
 • Collecting, Modernism and Identity
 • Museum and Gallery Practice
 • The Art of Contemporary World: from Gustav Courbet to Bill Viola I, II
 • Czech Modern and Contemporary Art
 • Periods, Personalities & Motivations: Art Collecting in the Czech Lands
 • Chapters in Collecting: Institutional Collections
 • Art Market
 • European and American Visual Arts Since 1945
 • Art Criticism, Journalism, Media
Scientific and Research Focus
 • An art historian, economist and journalist with experience as an editor, as well as many years as a curator at a public collecting institution. Published extensively on collecting, the art market and 20th-century Czech fine art with an emphasis on the post-war period of communist Czechoslovakia. Interested in themes concerning the history and present of how Czech public museums and galleries operate, as well as the relationship between private and public collections, the art market and the mobility of art collections. Since 2014, lecturer in the Department of the History of Art, Faculty of Arts, Masaryk University Brno, with the focus on topics in 20th-century Czech fine art, art collecting, institutional art collections and their mobility within the historical circumstances of the 20th century.
Grants Awarded and Research Projects
 • 2023 Mobilita uměleckých artefaktů na Moravě po roce 1945, etnický, kulturní a sociální transfer [Mobility of art artifacts in Moravia after 1945, ethnic, cultural and social transfer], PI, MUNI/FF-DEAN/1579/2022
 • 2023 Sociální a environmentální kontexty vizuální kultury 1500–2000 [Social and environmental contexts and visual culture 1500–2000], CPI, MUNI/A/1273/2022
 • 2022 Od van Gogha po Maneta: Mezinárodní obchodní aktivity a sběratelské ambice kritika Václava Nebeského jako vyslance českého umění v meziválečné Paříži [], PI, MUNI/FF-DEAN/1776/2021
 • 2021 Chapters in acquisition activities in state collections, research project, CPI, MUNI/A/1395/2020
 • 2020 The Art of the Contemporary World from Gustave Courbet to Bill Viola I, PI, Masaryk university 2020
 • 2020 „Dějiny umění na Moravě: Morava v dějinách umění“ [Art History in Moravia. Moravia in the History of Art], research project, CPI, Czech Science Foundation (GAČR), (20-09541S)
 • 2018 Fragile Dreams of Modernity: The Czechoslovak Republic and Pardubice as Reflected in the Fine Arts, PI, exhibition project, publication, Common Century project for the anniversary of the Republic. East Bohemian Gallery in Pardubice. Ministry of Culture Czech Republic
 • 2017 Fading Legacy of Vojmír Vokolek, PI, comprehensive retrospective exhibition project, East Bohemian Gallery in Pardubice. Ministry of Culture Czech Republic
 • 2013 Eastern Bohemia Gallery in the Flow of Time /1953–2013/, PI, comprehensive exhibition project, for the 60th anniversary of the institution, East Bohemian Gallery in Pardubice. Ministry of Culture Czech Republic
Authorship and curating exhibitions
 • SOBĚ KE CTI, UMĚNÍ KE SLÁVĚ. SBÍRKY A SBĚRATELÉ 1600–1960. Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy, 24. října 2019 – 23. února 2020 (S Vítem Vlnasem)
 • STARÉ PARDUBICE OČIMA MALÍŘŮ. VČG v Pardubicích, Dům U Jonáše, 13. listopadu 2018 - 31. března 2019
 • KŘEHKÉ SNY MODERNITY. ČSR A PARDUBICE V ZRCADLE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 1918-1938. VČG v Pardubicích, Zámek, 17. října 2018 - 10. března 2019
 • JAN ZRZAVÝ. MELANCHOLIE. VČG v Pardubicích, Zámek, 6. června - 30. září 2018
 • DANIEL BALABÁN. TANEC ŽIVOTA. VČG v Pardubicích, Zámek, 6. června - 30. září 2018
 • EMIL FILLA A JEHO ŽÁCI. TUŠENÍ METAMORFÓZ. VČG v Pardubicích, Zámek, 28. června – 15. října 2017
 • VOJMÍR VOKOLEK – MIZEJÍCÍ POSELSTVÍ. VČG v Pardubicích, Dům U Jonáše, 27. března – 4. června 2017
 • REVOLUCIONÁŘŮV MOTÝL. POHLEDY NA GRAFIKU ŠEDESÁTÝCH LET. Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek, 14. prosince 2016 - 26. března 2017
 • RICHARD FREMUND 1928-1969. Museum Kampa, Praha, 18. září - 7. prosince 2014
 • GALERIE V PROUDU ČASU. 60 LET VÝCHODOČESKÉ GALERIE. Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, 22. května - 15. září 2013
 • NAŠEL JSEM SVAZEK KLÍČŮ : ILUSTRACE A OBRAZY PAVLA ČECHA. Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, 12. prosince 2012 – 24. února 2013
 • ZDENĚK BURIAN : VÝPRAVY ZA DOBRODRUŽSTVÍM. Kvaše a oleje. Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, 21. června - 2. září 2012
 • RICHARD FREMUND. KRAJINY Z LET 1959-1965. Galerie Maldoror, Praha, 1. prosince 2011 - 14. ledna 2012
 • ANNA NEBOROVÁ: NA DOHLED... Galerie Kotelna, Říčany u Prahy, 3. dubna 2008 - 15. května 2008
 • JAROSLAV VALEČKA : BÍLÉ NOCI. Galerie Kotelna, Říčany u Prahy, 31. ledna - 19. března 2008
 • MARTIN KURIŠ : PROFESOR FRANKENSTEIN A JINÉ CYKLY. Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek, 6. května - 28. srpna 2005
 • ALOIS WACHSMAN 1898-1942. Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, 8. prosince 2004 - 13. února 2005
 • MIROSLAV HRUŠKA 1931 - 1981. Ambit kláštera bratří františkánů u kostela Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha, 11. ledna - 15. února 2004
 • RICHARD FREMUND 1928-1969. Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, 11. prosince 2003 - 8. února 2004 / Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 25. února - 18. dubna 2004 / České muzeum výtvarných umění v Praze, 28. dubna - 20. června 2004
 • KAMIL LHOTÁK, Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, 14. dubna - 22. června 2003
 • JIŘÍ DVOŘÁK 1891 - 1977. Galerie Pictura, duben 2003
Other Activities Outside University
 • 2018 – Society for the History of Collecting, London, member
 • 2010 – 2015 Art&Antiques (magazine), external specialist journalist, regular collaboration with other periodicals, Prostor Zlín, Ateliér
 • 2003 – 2006 Mladá fronta DNES (news daily), external specialist journalist
 • 1997 – 2002 BVV a.s. - Brněnské veletrhy a výstavy a.s., communication with the public
 • International Council of Museums (ICOM), Member
 • Czech Association of Art Historians (UHS), Member
 • 2002–2012: L'Alliance française de Pardubice, Board member
Major Publications
 • RUSINKO, Marcela. Perský koberec, nebo automobil? Paměť předmětů a sbírání umění v poválečném Československu. In Muzeum a Pojizerská galerie Semily. 2023. info
 • RUSINKO, Marcela a Alena POMAJZLOVÁ. ‘We’ll all meet in the same pub’ : Bohuslav Martinů, Václav Nebeský, and the Hidden Trace of Futurism. In Foletti, Ivan; Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka. Central Europe as a Meeting Point of Visual Cultures : Circulation of Persons, Artifacts and Ideas. In honor of Jiří Kroupa. Rome – Brno: Viella, 2022. s. 191-224. Studia Artium Mediaevalium Brunensia, 11. ISBN 978-88-3313-845-9. info
 • RUSINKO, Marcela. „‚Boniment‘ prošpikované literárními citáty“: Derain velvyslance Osuského, české účty a hospodářská krize – rok 1930 v pařížském životě Václava Nebeského. In Jan Galeta – Ondřej Jakubec – Radka Nokkala Miltová – Tomáš Valeš. Od dějin umění k uměleckému dílu: Cesty k porozumění vizuální kultuře. Brno: Books & Pipes, z.ú. - Masarykova univerzita, 2022. s. 427-444. Maturandum. ISBN 978-80-7485-247-3. info
 • RUSINKO, Marcela. ‘Keep those kitsch away from the Czech hands!’ Ethnic cleansing in the light of provenance research: nobility furnishings on the post-WWII Czechoslovakia art market. In Artistic and architectural heritage of the nobility between old and new regimes: transformations, reinterpretations and new uses, International conference, ZRC SAZU, France Stele Institute of Art History, Ljubljana, 22-24 June, 2022. 2022. info
 • RUSINKO, Marcela. Alexandr Skalický's "Homey Interior" through the Lens of Collecting Behind the Iron Curtain. In Pátek, Jiří. Consolation by Living : The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain / Útěcha bydlením. Život soukromého sběratele za železnou oponou. první. Praha: PositiF, 2022. s. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 33, 25 s. ISBN 978-80-87407-37-0. info
 • RUSINKO, Marcela. Na hranicích dějin umění: Od sběratelství a provenienčního výzkumu k soudobým dějinám. In Přednáškový cyklus Katedry dějin umění, Univerzity Palackého v Olomouci. 2022. info
 • RUSINKO, Marcela. Osudy výtvarných umělců za totality jako námět pro performativní umění : Poznámky k proměně vnímání a interpretaci soudobých dějin. In Hanuš, Jiří. Město a jeho symboly. První. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021. s. 95-104. ISBN 978-80-7325-519-0. info
 • RUSINKO, Marcela. Disregarded or Adored? Remarks on Art Market Responses to Women Artists Behind the Iron Curtain. In Lazzaro, Elisabetta; Moureau, Nathalie; Turpin, Adriana. Researching Art Markets : Past, Present and Tools for the Future. London: Routledge, 2021. s. 112-125. ISBN 978-1-000-36168-1. info
 • RUSINKO, Marcela. Old vs. new middle class collecting identity? In searching for the systematization in the modernism art collecting studies. In Collection, Modernism and Social Identity. Art Collecting in Europe Between 1880-1940. Centre for Historical Research for the Polish Academy of Sciences in Berlin. International conference 15.-17.09.2021. 2021. info
 • RUSINKO, Marcela a Radka NOKKALA MILTOVÁ. Muzea umění, umělecké sběratelství a provenienční výzkum jako dialog, in : Infrastruktury (dějin) umění. VII. sjezd historiků a historiček umění. 2021. info
 • RUSINKO, Marcela. Normalizační rovnice historika umění : Trestní kauza Jaromíra Neumanna z let 1985–1988. Soudobé dějiny. AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny, 2020, roč. 2019, č. 4, s. 494-521. ISSN 1210-7050. doi:10.51134/sod.2019.029. URL Webová stránka vydavatele s plnou anotací příspěvku info
 • RUSINKO, Marcela. Mýtus „chudého“ sběratele a Max Švabinský „čestným horníkem“ : Umění jako nástroj sociální nivelizace v socialistickém Československu. In Jindra, Petr; Vondráček, Radim. Tvůrce jako předmět dějin umění : Pozice autora po jeho smrti : Sborník 6. sjezdu historiků umění. Praha: Artefactum, 2020. s. 283-293. ISBN 978-80-88283-35-5. info
 • RUSINKO, Marcela. Perské koberce, porcelán, hodiny, nábytek, militaria i exotika : K problematice toků mobiliářů z konfiskovaných moravskoslezských zámků ve výstavní a aukční síni Karel Ditrich Brno 1948–1950. In Bakeš, Martin; Císařová, Jitka; Uhlíková, Kristina. Osudy konfiskátů : Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů. Praha: Artefactum, 2020. s. 106-131. ISBN 978-80-88283-31-7. info
 • RUSINKO, Marcela. In the “Public Interest”? Dispossessing Art Collections in Communist Czechoslovakia Between 1948 and 1965. Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2020, roč. 25, č. 1, s. 233-252. ISSN 1408-0419. doi:10.3986/AHAS.25.1.10. ACTA HISTORIAE ARTIS SLOVENICA 25/1 info
 • RUSINKO, Marcela. Nationalization of Auction Business in Czechoslovakia : State Interests, Monopoly Art Market and Legislation. In Legislation, legal structures, and their impact on the art market : Researching art market practices from past to present / Workshop 5, international conference Ljubljana, 7-8 September, 2020. 2020. URL info
 • RUSINKO, Marcela. Provenienční výzkum jako cesta minulostí do budoucnosti. Prostor Zlín. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 12-16. ISSN 1212-1398. URL info
 • RUSINKO, Marcela. The Art Market As a Sign of Social Change? Auctioning Confiscated Art In The Post-war Czechoslovakia. In Tools fot the future. Researching art market practices from past to present / Workshop 3 – The Formation and Development of New Art Markets London 30 &31 May, 2019. 2019. info
 • RUSINKO, Marcela. Art collections - seeking middle class identities? Constructing social status as a collector in interwar Czechoslovakia. In In the Shadow of the Habsburg Empire? Art and Culture in Interwar Central Europe, International Conference, Brno, Moravian Gallery, 12–14 September, 2019. 2019. URL info
 • RUSINKO, Marcela. Dražby mobiliářů z konfiskovaných moravskoslezských zámků : výstavní a aukční síň Karel Ditrich Brno v letech 1948–1950. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, 2019, roč. 68, č. 1, s. 40-55. ISSN 1211-7390. URL info
 • RUSINKO, Marcela. Collecting Vernacularities? Three Different Pictures of Czech Art in Inter-war Bohemia. In Multiplying Modernity: Vernacular modernisms, nostalgia and the avant-garde. CRAACE workshop, East Slovak Gallery, Košice 6-7 December 2019. 2019. info
 • RUSINKO, Marcela a Vít VLNAS. Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960. 2019. info
 • RUSINKO, Marcela a Vít VLNAS. Sobě ke cti, umění ke slávě. In Rusinko, Marcela; Vlnas, Vít. Sobě ke cti, umění ke slávě : Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích. Brno: Books & Pipes, 2019. s. 6-12. ISBN 978-80-7485-197-1. info
 • RUSINKO, Marcela. Ondřej Sekora : Soukromá malířská a kreslířská tvorba. In Prokůpek, Tomáš a kol. Ondřej Sekora. Mravenčí a jiné práce. Praha: Moravské zemské muzeum, Filip Tomáš - Akropolis, 2019. s. 110-122. ISBN 978-80-7028-528-2. info
 • RUSINKO, Marcela. Dispossessing Art Collectors In Communist Czechoslovakia. In International Conference Dispossessions of Cultural Objects between 1914 and 1989/1991 Alpe Adria Region in Comparative Perspective Ljubljana. France Stele Institute of Art History ZRC SAZU March 19-21, 2018. 2018. info
 • RUSINKO, Marcela. Perské koberce, hodiny a šavle. Umělecké aukce v poválečném Československu a konfiskovaný majetek. In Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945, konference Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., 16. dubna 2018. 2018. info
 • RUSINKO, Marcela. Jaromír Neumann a Jiří Frel. Případy profesního a morálního selhání dvojice českých humanitních vědců v období pozdní normalizace. In Československo v letech 1978–1985, Konference ÚSTR ČR a Jihočeského muzea, 30.–31. 5. 2018 České Budějovice. 2018. info
 • RUSINKO, Marcela. Collecting in Communist Czechoslovakia. The Art Collection As An Altruistic Space Of Freedom : How The Totalitarian Ideology Could Change The Aspects Of Collecting Behaviour. In Researching art market practices from past to present, International Conference / Worhshop 1 - The Art Collector, University Paul Valéry Montpellier, June 8–9, 2018. 2018. info
 • RUSINKO, Marcela. Dispossessions of Cultural Objects between 1914 and 1989/1991 – Alpe Adria Region in Comparative Perspective. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2018, roč. 30, č. 1, s. 36-37. ISSN 0862-612X. URL info
 • RUSINKO, Marcela. Snad nesbíráte obrazy? Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965. Brno: Books&Pipes Publishing, 2018. 352 s. ISBN 978-80-7485-157-5. URL info
 • RUSINKO, Marcela. Mýtus „chudého“ sběratele a Max Švabinský „čestným horníkem“. Umění jako nástroj sociální nivelizace v socialistickém Československu? In VI. sjezd historiků umění. Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“. 2018. URL info
 • RUSINKO, Marcela. Křehké sny modernity : ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918–1938. Pardubice: Východočeská galerie v Pardubicích, 2018. 140 s. ISBN 978-80-85112-84-9. info
 • RUSINKO, Marcela. Disregarded or Adored? Women Artists' Market In Communist Czechoslovakia. Case of Adriena Simotova and Her Career Path. In Researching art market practices from past to present / Workshop 2 The Artist as en Enterpreneur & Career Paths HKU University of the Arts Utrecht, The Netherlands December 17-18, 2018. 2018. info
 • RUSINKO, Marcela. Sbírka jako prostor vnitřní svobody : Nová vlna soukromého sběratelství v Československu po roce 1970. In Petráš, Jiří; Svoboda, Libor. Bezčasí : Československo v letech 1972–1977. Praha - České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2018. s. 95-111. ISBN 978-80-88292-24-1. info
 • RUSINKO, Marcela. Světová muzea a soukromé sbírky - New York a San Francisco. In Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, 11. 1. 2017. 2017. info
 • RUSINKO, Marcela. Státem vedené soudní procesy závěru padesátých let a soukromé umělecké sběratelství v komunistickém Československu : Jaroslav Borovička a Václav Butta. In Bartlová, Milena. Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. 1. vyd. Praha: UMPRUM, 2017. s. 226-235. ISBN 978-80-87989-23-4. info
 • RUSINKO, Marcela. Sběratelství prací na papíře. Jak sbírat kresbu a grafiku. 2017. info
 • RUSINKO, Marcela. Význam sběratelství grafiky v 60. letech 20. století a dnes. Komparativní skica. In Sběratelství prací na papíře. Jak sbírat kresbu a grafiku. Workshop SDU FF MU a VČG v Pardubicích, Dům U Jonáše, 1. března 2017, Pardubice. 2017. info
 • RUSINKO, Marcela. Vojmír Vokolek – Mizející poselství. 2017. info
 • RUSINKO, Marcela. Emil Filla a jeho žáci : Tušení metamorfóz. 2017. info
 • RUSINKO, Marcela. Jako Anděl žalostné smrti. Trestní stíhání a proces s Jaromírem Neumannem v letech 1985–1988. In Historik umění Jaromír Neumann, vědecká konference VŠUP v Praze, 26. září 2017. 2017. info
 • RUSINKO, Marcela a Jan ADAMEC. Vojmír Vokolek : Mizející poselství. Pardubice: Východočeská galerie v Pardubicích, 2017. 108 s. ISBN 978-80-85112-81-8. info
 • RUSINKO, Marcela. Nová vlna poválečného soukromého sběratelství v Československu po roce 1970. In Československo v letech 1972–1977, konference ÚSTR ČR, 17. - 18. 5. 2017, České Budějovice. 2017. info
 • RUSINKO, Marcela. „Živý květ jara“, či nový koncept? : Sběratelská reflexe tvorby Adrieny Šimotové v socialistickém Československu v letech 1965–1980. Nástin problematiky. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, 2017, roč. 66/2017, č. 2, s. 166-181. ISSN 1211-7390. URL info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. „Jsou v socialistické společnosti obrazy už nyní předmětem potřeby“? Státem vedené soudní procesy závěru 50. let a soukromé umělecké sběratelství jako „brzda výstavby socialismu“. In Co bylo Československo? Stát, národ, kultura, Praha. 2016. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Ročenka ART+ trh s uměním v roce 2015. Praha: Ambit Media a.s., 2016. s. 1-168. ISBN 978-80-905474-6-9. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Cesty současného sběratelství umění. In Fait Gallery, Brno. 2016. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Recenze. Adam Budak – Michaela Pejčochová (edd.), Velkorysost. Umění obdarovat. Bílý králík. Kniha k výstavě. Umění = The Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. 2016, LXIV, 3-4, s. 316-318. ISSN 0049-5123. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. "Živý květ jara". Sběratelská reflexe tvorby Adrieny Šimotové v socialistickém Československu 1965 - 1980. In Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti. 2016. info
 • RUSINKO, Marcela. Revolucionářův motýl. Pohledy na grafiku šedesátých let. 2016. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Sonda do sběratelského a finančního ocenění díla Antonína Pelce. In Pravdová, Anna; Winter, Tomáš (edd.). Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895 - 1967). Praha: Národní galerie v Praze, Artfactum, UDU AV ČR, 2015. s. 376-383. ISBN 978-80-7035-573-2. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Ročenka ART+ trh s uměním v roce 2014. Praha: Ambit Media, 2015. s. 1-144. ISBN 978-80-905474-5-2. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Sbírka jako pohled do duše? Sběratelé moderního umění & jejich motivace. In Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice, 16. prosince 2015. 2015. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. „V proudu lepšího a dokonalejšího“ Perské koberce mění majitele: Antikva a některé aspekty aukčního trhu let 1948–1953. Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, 2015, roč. 64/2015, č. 2, s. 142-157. ISSN 1211-7390. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Richard Fremund. Praha: Retro Gallery, 2014. 241 s. Retro Gallery, 1. ISBN 978-80-260-5908-0. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Sběratel Jaroslav Borovička. In Galerie výtvarného umění v Chebu. 2014. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Tres faciunt collegium: veřejné sbírky, soukromé sbírky a umělecký trh. In Veselská, Dana. Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2014. s. 33-44. ISBN 978-80-87366-44-8. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Richard Fremund 1928 - 1969 Museum Kampa. 2014. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Tragikomická revolučnost odvahy. Richard Fremund v Topičově salonu na jaře 1956 (jedna výstava v kontextu doby). Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 63, 1-2, s. 56-65. ISSN 1211-7390. Digitální knihovna FF MU info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Sběratelství jako cesta : obrázky z historie poválečného českého sběratelství. In Přednáškový cyklus zaměřený na sběratelství a investice do umění, Fait Gallery Brno. 2013. URL info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Galerie v proudu času : 60 let Východočeské galerie. Pardubice: Východočeská galerie v Pardubicích, 2013. 107 s. ISBN 978-80-85112-75-7. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Východočeská galerie v turbulencích času : Ohlédnutí za šesti desetiletími krajské galerie v Pardubicích. Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2013, roč. 20, č. 3, s. 6-9. ISSN 1212-1398. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Galerie v proudu času : 60 let Východočeské galerie. 2013. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Akvizice galerií : Nové přírůstky regionálních galerií. Art & Antiques : váš průvodce světem umění. Praha: Ambit Media, 2013, Neuveden, č. 4, s. 36-41. ISSN 1213-8398. URL info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Veřejná muzea a galerie, soukromí sběratelé a obchod s uměním : veřejné versus soukromé zájmy. In Přednáškový projekt v rámci podpory OP VK "Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje", Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 2012. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Tragikomická revolučnost : Richard Fremund, skupina Máj a výtvarná kritika závěru 50. let. In Mezi Východem a Západem : Jak se v poválečném Československu psalo o výtvarném umění?, konference Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 2012. URL info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Našel jsem svazek klíčů : ilustrace a obrazy Pavla Čecha. 2012. URL info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Výpravy za dobrodružstvím : kvaše a oleje Zdeňka Buriana. 2012. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Jaroslav Borovička. Art & antiques : váš průvodce světem umění. Praha: Ambit Media, 2012, Neuveden, 7-8, s. 30-33. ISSN 1213-8398. URL info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Umění se má ukazovat : rozhovor se sběratelem Janem Vykoukalem. In Skřivánek, Jan. Ročenka ART+ : Trh s uměním v roce 2011. Praha: Ambit Media, 2012. s. 16-20. Ročenka ART+. ISBN 978-0-904596-49-6. URL info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. To, co je za horizontem : Vladimír Novák znovuzrozený. Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie vývarného umění ve Zlíně, 2012, roč. 19, č. 2, s. 25-27. ISSN 1212-1398. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Umění neklidné doby : Černá slunce. Art & Antiques : váš průvodce světem umění. Praha: Ambit Media, 2012, Neuveden, únor, s. 10-16. ISSN 1213-8398. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Čeká pardubické muzeum a galerii nerovný sňatek? : Po padesáti letech zase spolu? A co dál? Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie vývarného umění ve Zlíně, 2011, roč. 18, č. 2, s. 24-26. ISSN 1212-1398. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Nový zlínský salon 2011 : Recyklace, nebo inovace? A pro koho přesně? Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie vývarného umění ve Zlíně, 2011, roč. 18, č. 3, s. 3-5. ISSN 1212-1398. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Obrazy mysli : Lidská mysl jako téma umění i vědy. Art & Antiques : váš průvodce světem umění. Praha: Ambit Media, 2011, Neuveden, prosinec, s. 16-20. ISSN 1213-8398. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Nepopsatelný : Jiří Balcar na Hluboké. Art & Antiques : váš průvodce světem umění. Praha: Ambit Media, 2011, Neuveden, červen, s. 10-16. ISSN 1213-8398. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Tichý lyrik barvy Pavel Laška : Ještě k 100. výročí narození malíře. Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie vývarného umění ve Zlíně, 2009, roč. 16, č. 1, s. 20-25. ISSN 1212-1398. info
 • CHMELAŘOVÁ, Marcela. Nový pohled na Josefa Čapka : Kubismus nebo dvacátá a třicátá léta? Art & Antiques : váš průvodce světem umění. Praha: Ambit Media, 2009, Neuveden, prosinec, s. 10-18. ISSN 1213-8398. info

2023/01/10

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.