doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav pedagogických věd


kancelář: bud. C/432
Grohova 63/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8466
e‑mail:
www: http://www.zounek.cz
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., narozen 7. února 1973 v Ivančicích.
 • Další informace rovněž na http://www.zounek.cz
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
 • zástupce vedoucího ústavu (od r. 2014)
 • tajemník ústavu (do r. 2014)
 • garant studia učitelské způsobilosti (za oblast pedagogiky a obecné didaktiky) na FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: docent, obor pedagogika
 • 1996-2002: doktorské studium, obor pedagogika, Ústav pedagogických věd FF MU 
  Téma obhájené dizertační práce: Pedagogický seminář Filozofické fakulty 
  Masarykovy univerzity v meziválečném období. K jeho vzniku, vývoji, významu a charakteru 
 • 1996: Mgr., "Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v letech 1948 - 1949"
 • 1991-1996: pedagogika - historie, Filozofická fakulta MU Brno
 • 1993-1994: studium jednoročního kurzu Podnikové hospodářství a management, AKAD/IMAKA 
  Schweiz - Deutschland - ČR
 • 1987-1991: Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka u Brna
Přehled zaměstnání
 • 1997: FF MU
Pedagogická činnost
 • Dějiny pedagogiky a školství, orální historie
 • Digitální technologie ve vzdělávání
 • E-learning
 • Digitální technologie v životě a učení mládeže
 • Vzdělávání učitelů
 • Didaktika pedagogiky
 • Vedení oborových, bakalářských a diplomových prací
 • Předseda komise pro závěrečné zkoušky pedagogického studia k získání učitelské způsobilosti a doplňujícího pedagogického studia na FF MU
Výzkumné a rozvojové aktivity
 • 2017-2019: Řešitel výzkumného projektu Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (grant č. 17-06152S, Grantová agentura České republiky), spoluřešitelé: Libor Juhaňák, Ondřej Bárta, Klára Záleská, Kristýna Pulišová.
 • 2014-2016: Řešitel výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (grant č. 14-05926S, Grantová agentura České republiky), spoluřešitelé: Dana Knotová, Michal Šimáně.
 • 2012: Řešitel výzkumného projektu Studium na Filozofické fakultě MU v éře elektronických médií (kvantitativní výzkumné šetření). Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
 • 2012-2015: Odborný garant a spoluřešitel projektu Prostředí pro sdílení e-learningových zdrojů a znalostí pro školy Jihomoravského kraje (PROEFES) (CZ.1.07/1.3.41/01.0033). Řešitelka na MU: Mgr. Nina Hrtoňová (Ústav výpočetní techniky MU).
 • 2012-2014:Spoluřešitel rozvojového projektu Standardizace IT gramotnosti na Masarykově univerzitě (CZ.1.07/2.2.00/28.0237), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK). Řešitel na MU: Petr Holub (Ústav výpočetní techniky MU).
 • 2010: Řešitel výzkumného projektu studium na Filozofické fakultě MU v éře elektronických médií pohledem studentů. Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
 • 2009-2010: Spoluřešitel evropského rozvojového projektu Knowledge sharing, communication, cooperation and presentation – No.16 network’s website and knowledge database development (projekt schválen a podpořen EERA e.V.- European Educational Research Association). Hlavní řešitel: T. Mooij. Spoluřešitelé: Ch. Swertz, A. Coles
 • 2009-2011: Spoluřešitel výzkumného projektu s názvem Komunikace ve školní třídě (grant č. GA406/09/0752, Grantová agentura České republiky), Řešitelka: Klára Šeďová. Spoluřešitelelé: Zuzana Makovská, Roman Švaříček
 • 2008: Řešitel rozvojového projektu s názvem Vytvoření předmětu E-learning jako inovace studia na ÚPV FF MU (Fond rozvoje vysokých škol; č. projektu 1150/F5/b)
 • 2007: Řešitel výzkumného projektu Pedagogické a didaktické otázky e-learningu ve výuce na Filozofické fakultě MU (Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity), spoluřešitel: Roman Švaříček
 • 2007: Řešitel rozvojového projektu Inovace přípravy učitelů z pedagogicko-didaktického aspektu. Projekt je řešen v rámci univerzitního projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání a zkvalitnění učitelské způsobilosti u učitelů základních škol, středních škol i vysokých škol a inovace a příprava studijních programů“ (rozvojový projektu MŠMT ČR č.72 programu č. 5 „Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména učitelů všech stupňů a programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“). Koordinátorem projektu na FF MU je Irena Radová.
 • 2006: Spoluřešitel rozvojového projektu s názvem Inovace metodologické přípravy v rámci navazujícího magisterského studia oboru Pedagogika (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 2006-2008: Řešitel výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (grant č. 406/06/1022, Grantová agentura České republiky), spoluřešitelky: Klára Šeďová, Milada Rabušicová
 • 2004- 2008: Spoluřešitel projektu MPSV ČR "Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje". Projekt č. 1J 017/04-DP2. Hlavní řešitelka: Milada Rabušicová
 • 2005: Hlavní řešitel (za ÚPV) rozvojového projektu s názvem Rozvoj, inovace a integrace profesních studijních programů a oborů s přírodovědným zaměřením a jejich kombinací s jinými obory. Projekt byl řešen v rámci projektu Modelování a ověřování integrovaného systému celoživotního vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ na MU v Brně (vytvoření celouniverzitního integrovaného systému dalšího vzdělávání učitelů). Hlavní řešitel na FF MU PhDr. J. Gazda, CSc.
 • 2005: Hlavní řešitel (za ÚPV) rozvojového projektu s názvem Příprava rozšiřujícího studia učitelství v rámci celoživotního vzdělávání. Projekt byl řešen v rámci projektu Modelování a ověřování integrovaného systému celoživotního vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ na MU v Brně (vytvoření celouniverzitního integrovaného systému dalšího vzdělávání učitelů). Hlavní řešitel na FF MU PhDr. J. Gazda, CSc.
 • 2005: Hlavní řešitel rozvojového projektu s názvem E-learningová podpora specializačního studia Školský management. Spoluřešitelé: Milan Pol, Roman Švaříček, Martin Sedláček, Petr Novotný. Projekt řešen v rámci Transformačního a rozvojového projektu 2005 (MŠMT ČR) - E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně. Hlavní řešitel projektu na MU doc. RNDr. L. Matyska, CSc.
 • 2005: Hlavní řešitel rozvojového projektu s názvem Inovace a rozvoj studia pedagogiky. E-learningová podpora studia pedagogiky na filozofické fakultě. Projekt řešen v rámci Transformačního a rozvojového projektu 2005 (MŠMT ČR) - E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně. Hlavní řešitel projektu na MU doc. RNDr. L. Matyska, CSc.
 • 2004: Hlavní řešitel rozvojového projektu s názvem Multimediální učebna pro studenty učitelství, psychologie a pedagogiky (Fond rozvoje vysokých škol, reg. číslo A 471 b)
 • 2003-2004: Spoluřešitel výzkumného projektu Národního vzdělávacího fondu "Vzdělávání poradců v ČR" (řešitel ÚPV FF MU v Brně)
 • 2003-2005: Řešitel výzkumného projektu Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy (grant č. 406/03/P119, Grantová agentura České republiky)
 • 2001: Spoluřešitel výzkumného grantu s názvem "Kultura české školy a strategie jejího rozvoje" (GA ČR 406/01/1078)
 • 2001: dílčí podíl na řešení výzkumného grantu s názvem "Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy" (GA406/01/1077)
 • 2000: Hlavní řešitel grantu MŠMT s názvem "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit" v oblasti nazvané "Obnova přístrojového vybavení laboratoří a modernizace technického vybavení souvisejícího s výukou."
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2000: Institut für die schulpraktische Ausbildung, Universität Wien
 • 2002, únor-duben: Institut für die schulpraktische Ausbildung a Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Wien
 • 2003, říjen: Lehrstuhl für Schulpädagogik, Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 • 2009, duben-červen: The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
 • 2015, březen-květen: Department of Education, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo, Norway
 • 7. 1. 2014 – 10. 1. 2014: University of Oslo, Oslo, FM EHP Norska, NOR
  • Příprava mezinárodního výzkumného projektu.
 • 23. 4. 2014 – 25. 4. 2014: University of Vienna, Wien, AUT
  • Účast na evropské konferenci. Prezentace prvních výsledků výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (projekt podporován GAČR, č. 14-05926S).
  • GA14-05926S
 • 18. 5. 2014 – 24. 5. 2014: University of Málaga, Malaga, ESP
  • Výuka v rámci programu Erasmus - přednášky o e-learningu a výuka v seminářích věnovaných využívání digitálních technologií ve vzdělávání.
 • 8. 7. 2014 – 13. 7. 2014: University of Barcelona, Barcelona, ESP
  • Účast na mezinárodní konferenci, kterou pořádala Mezinárodní asociace orální historie. Prezentace prvních výsledků výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství.
  • GA14-05926S
 • 2. 9. 2014 – 6. 9. 2014: University of Porto, Porto, PRT
  • Účast na Evropské konferenci pedagogického výzkumu (ECER). Prezentace prvních výsledků výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství.
  • GA14-05926S
 • 5. 3. 2015 – 5. 5. 2015: University of Oslo, Oslo, Norské fondy a fondy EHP, NOR
  • Studijní a výzkumný pobyt se zaměřoval na zvýšení osobních i profesních kompetencí v oblasti pedagogické teorie, výzkumu a v oblasti managementu výzkumných týmů. Dalším zaměřením pobytu bylo navázání užší spolupráce s vědeckými pracovníky v Norsku a příprava relevantních rámců pro budoucí výzkumné, rozvojové či výukové záměry.
 • 7. 9. 2015 – 11. 9. 2015: Corvinus University, Budapest, HUN
  • Účast na Evropské konferenci pedagogického výzkumu (ECER). Prezentace výsledků výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství .
  • GA14-05926S
 • 30. 3. 2016 – 2. 4. 2016: University of Valencia, Valencia, ESP
  • Účast na evropské konferenci (The Eleventh European Social Science History conference). Prezentace prvních výsledků výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství
  • GA14-05926S
Universitní aktivity
 • člen SAB (Science Advisory Board), poradní vědecký panel prorektora pro výzkum Masarykovy univerzity
Další aktivity
 • člen organizačního výboru mezinárodní konference Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci (pořadatelé Česká asociace orální historie, Ústav pedagogických věd FF MU, Etnografický ústav Moravského zemského muzea), únor 2017.
 • externí člen komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby dizertačních prací (PedF UP v Olomouci)
 • člen redakční rady časopisu Komenský (do roku 2012)
 • redaktor a správce webových stránek České asociace pedagogického výzkumu (2006-2008)
 • člen organizačního výboru národní konference Poškole 2007
 • odborný recenzent MŠMT, oblast výukového softwaru, SIPVZ-sekce II/3 (do roku 2006)
 • stálý spolupracovník časopisu Computer (2003-2006)
 • externí posuzovatel rozvojových projektů v rámci SIPVZ (MŠMT; 2004-2006)
 • člen týmu recenzentů na konferenci EISTA 2004 (International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications), Orlando, Florida, USA
 • lektor kurzů v oblasti pedagogiky, didaktiky a e-learningu (vzdělávání dospělých, další vzdělávání pedagogických pracovníků, knihovníků apod.)
Členství ve vědeckých a odborných organizacích, člen:
 • České asociace pedagogického výzkumu
 • České asociace orální historie (od roku 2018 člen výkonného výboru)
 • The International Standing Conference for the History of Education (ISCHE)
 • Matice moravské (do roku 2015)
 • Jednoty školských informatiků
 • České pedagogické společnosti
Vybrané publikace
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK a Lucie ROHLÍKOVÁ. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior, Pergamon Press, 2019, roč. 92, prosinec, s. 496-506. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2017.12.015. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. “You have betrayed us for a little dirty money!” The Prague Spring as seen by primary school teachers. Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education, Belgie, 2018, roč. 54, č. 3, s. 320-337. ISSN 0030-9230. doi:10.1080/00309230.2017.1394884. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Formation of the “New Teacher” in socialist Czechoslovakia. In International Standing Conference for History of Education (ISCHE) 40 - Education and Nature, August 29, – September 1, 2018, Berlin. 2018. International Standing Conference for History of Education (ISCHE) 40 (Berlin, Germany) info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. ICT in Czech Students’ Learning through the Lenses of PISA 2015: A Secondary Analysis. In ECER 2018, 3 – 7 September, Bolzano. 2018. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. Učení českých žáků a jejich školní úspěšnost v éře digitálních technologií (sekundární analýza výzkumu PISA 2015). In XXVI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 12. – 14. září 2018, Zlín. 2018. URL URL info
 • BÁRTA, Ondřej, Jiří ZOUNEK, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ a Kristýna VLČKOVÁ. Ambivalence in ICT-related learning. In Cyberspace Conference 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno. 2018. info
 • ZOUNEK, Jiří, Klára ZÁLESKÁ, Libor JUHAŇÁK, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. Czech Republic and Norway on their path todigital education. Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 4, s. 11-48. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-4-2. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Jana POLÁKOVÁ a Pavel MÜCKE. Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. O vstupování na tenký led. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin školství. In Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci, 15.-16. 2. 2017, Brno. 2017. info
 • ŠIMÁNĚ, Michal, Jiří ZOUNEK a Dana KNOTOVÁ. Učitelé základních škol v období pražského jara a počátku normalizace. In Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Primary school teachers as a tool of secularisation of society in communist Czechoslovakia. History of education, Taylor&Francis, 2017, roč. 46, č. 4, s. 480-497. ISSN 0046-760X. doi:10.1080/0046760X.2016.1276970. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 201 s. ISBN 978-80-7552-493-5. info
 • ZOUNEK, Jiří a Libor JUHAŇÁK. Webináře ve vzdělávání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., 2017. s. 16-16, 1 s. ISSN 2336-5145. info
 • ZOUNEK, Jiří. Pedagogický výzkum digitálních technologií ve vzdělávání a digitální technologie v pedagogickém výzkumu. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Normální život v nenormální době : základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7552-709-7. info
 • ZOUNEK, Jiří. Digitální technologie ve vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Ondřej BÁRTA, Klára ZÁLESKÁ a Kristýna VLČKOVÁ. Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-15. 9. 2017, Hradec Králové. 2017. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Život Karla – příběh učitele v socialistickém Československu. Orbis Scholae, Karolinum, 2017, roč. 11, č. 1, s. 31-52. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.56. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ingrid ČEJKOVÁ, Anna ŠMARDOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 9-34. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-2. Digitální knihovna FF MU info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. info
 • ARNSETH, Hans Christian, Ola ERSTAD, Libor JUHAŇÁK a Jiří ZOUNEK. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT : role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 87-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-5. Digitální knihovna FF MU info
 • JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Analytika učení : nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 3, s. 560-583. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-3-560. info
 • ZOUNEK, Jiří. Učení dětí a mládeže v digitálním věku - různá prostředí, místa i kontexty. In Konference Škola pro budoucnost - Budoucnost po školu II., 14. 11. 2016, Praha. 2016. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií). In Cyklus přednášek České pedagogické společnosti: Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum. 2016. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Soudobé dějiny školství jako výzva pro historicko-pedagogický výzkum i výuku (dějin pedagogiky). In Aktuální situace a perspektivy dějin pedagogiky jako vědního oboru a jako vyučovacího předmětu. Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 4. února, 2015, Praha. 2015. info
 • KNOTOVÁ, Dana, Michal ŠIMÁNĚ a Jiří ZOUNEK. K problematice zdrojů poznání soudobých dějin školství v Československu. In IV. konference České asociace orální historie: "Na hranicích mezi minulosti a přítomností. Perspektivy orální historie." Ostrava, 19.-20. března 2015. 2015. info
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 188 s. ISBN 978-80-7478-768-3. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Teoretické ukotvení výzkumu životních příběhů učitelů a možnosti jejich analýzy. In XIV. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, 10.-12. 6. 2015, hrad Sovinec. 2015. info
 • HRTOŇOVÁ, Nina, Jiří KOHOUT, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Factors Influencing Acceptance of E-learning by Teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior, Amsterdam: Elsevier, 2015, roč. 51, B, s. 873-879. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2014.11.018. URL info
 • ŠIMÁNĚ, Michal a Jiří ZOUNEK. Orálně-historická témata z oblasti dějin školství na mezinárodních konferencích. In Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 495-496, 2 s. ISSN 1805-9511. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Dějiny socialistického školství : terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 25, č. 3, s. 319-344. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-3-319. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Analyzing Interaction Between Students In Online Discussion Forums Using Social Network Analysis. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015. info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství : k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 89-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-3-6. Digitální knihovna FF MU info
 • STAUDKOVÁ, Hana a Jiří ZOUNEK. Učení vysokoškolských studentů v éře digitálních technologií. In ICT ve školství, Praha. 2014. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK a Hana STAUDKOVÁ. Výzkum učení mládeže v digitální éře založený na konceptu „learning lives“. In Současná škola - "Dílna lidskosti"?, Uherský Brod, 27.-28. března 2014. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Učitelé v totalitním režimu – život a práce učitelů v Československu v letech 1969-1989. In Současná škola - "Dílna lidskosti"?, Uherský Brod, 27.-28. března 2014. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Teachers in Totalitarian Regime – Life and Work of Teachers in Czechoslovakia in the Era of so called Normalization (1969-1989). In The Tenth European Social Science History Conference in Vienna. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Everyday life at primary school through the prism of teachers in the era of so called normalization in Czechoslovakia (1969-1989). In Power aDemocracy. XVIII. International Congress of Oral History, Barcelona, 9-12 July 2014. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Everyday life in primary schools as seen by teachers in the so-called Normalization period in Czechoslovakia (1969-1989). In The many voices of oral history. Power and democracy. XVIII. International Congress of Oral History. Barcelona 9-12 July, 2014. Barcelona: University of Barcelona, 2014. s. 1057-1067, 11 s. ISBN 978-84-393-9167-8. info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. The primary school teacher in socialist Czechoslovakia in the era of normalization (1969-1989). In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 89 s. ISBN 978-80-210-6944-2. Digitální knihovna FF MU info
 • ZOUNEK, Jiří. Být, či nebýt online: Pozitiva a negativa digitálních technologií ve vzdělávání. 2014. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Digitální generace a proměny učebního prostředí. In 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. 2014. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Digitální technologie ve školách a procesy běžící na pozadí. In Odborný seminář Ředitel ve škole 21. století. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Metodologické otázky výzkumu každodenního života základní školy v období normalizace (s využitím orální historie). In Škola a vzdělání v soudobých dějinách, Praha, 29. 10. 2014. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a František TŮMA. Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 65-87. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-5. Digitální knihovna FF MU URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT ve školách - realita, výhledy, doporučení. Řízení školy: Speciál pro střední školy, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč.11, č. 1, s. 23-26. ISSN 1214-8679. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů. Řízení školy: Speciál pro střední školy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč.10, č. 1, s. 15-17. ISSN 1214-8679. info
 • ZOUNEK, Jiří. Online technologie v dnešní škole. Řízení školy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč. 10, č. 3, s. 21-23. ISSN 1214-8679. info
 • ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček 1893 – 1948. Universitas: revue Masarykovy univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 45, č. 1, s. 54-55. ISSN 1211-3387. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Heads in the Cloud: Pros and Cons of Online Learning. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies, 2013. s. 58-63, 6 s. ISBN 978-80-86302-45-4. info
 • ZOUNEK, Jiří, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jana VEJVODOVÁ. Modern technology and university students. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. DisCo 2013: New technologies and media literacy education: 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies, 2013. s. 181-187, 7 s. ISBN 978-80-86302-45-4. 8thDisCoReader2013 info
 • TŮMA, František a Jiří ZOUNEK. Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990-2012. In 21. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013. 21. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu info
 • TŮMA, František a Jiří ZOUNEK. ICT in education from the perspective of Czech educational journals (1990-2012). 2013. info
 • ZOUNEK, Jiří. Učení digitální generace jako výzva pro pedagogický výzkum. In Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum: cyklus přednášek. 2013. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Walking the Thin On-line: Advantages and Disadvantages of Using E-learning Solutions from Three Different Points of View [presentation]. In Trends and Issues in Adult Education. 2013. Video Conference program info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Jiří ZOUNEK. Proč a jak zkoumat výukovou komunikaci. In ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. s. 19-39, 20 s. ISBN 978-80-262-0085-7. Portál info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6. info
 • ZOUNEK, Jiří a Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012. info
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK a Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Ten Years After... or ICT in Czech basic schools, 2001 - 2011. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning : komplementarita a flexibilita přístupů k učení (se). 2012. info
 • ZOUNEK, Jiří. Možnosti pedagogického výzkumu v e-learningu. 2012. 2. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE, Katedra výpočetní a didaktické techniky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni info
 • ŠIMÁNĚ, Michal a Jiří ZOUNEK. Metelkův zákon a jeho uplatnění při zřízení německé obecné menšinové školy v Roudníkách (1918-1938). In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012. info
 • ZOUNEK, Jiří. DisCo 2012: 7. ročník mezinárodní konference o distančním vzdělávání. 2012. DisCo 2012: 7. ročník mezinárodní konference o distančním vzdělávání info
 • ZOUNEK, Jiří. Vnímání ICT žáky a studenty jako důležitý faktor pro rozvoj e-learningu. In ICT ve vzdělávání, Olomouc, 7.-8. listopad 2012. 2012. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Mahara – učební prostředí orientované na studenta. 2012. konference ICT ve vzdělávání, Univerzita Palackého v Olomouci info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Jiří ZOUNEK. Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 2011, roč. 61, č. 1, s. 13-34. ISSN 0031-3815. info
 • ZOUNEK, Jiří. Učitel – Příběh normálního života v nenormální době. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011. s. 241-252, 12 s. Člověk na Moravě. ISBN 978-80-7325-244-1. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost. In SOJKA, Petr a Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 13-27, 15 s. ISBN 978-80-210-5528-5. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost. 2011. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Mahara – New Ways of Learning and Teaching [workshop]. In Professional Development Workshop for NSS Members. 2011. info
 • MAKOVSKÁ, Zuzana a Jiří ZOUNEK. Organizační formy vyučování pohledem učitelů. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Hana ZUKALOVÁ. ICT v českých základních školách – ohlédnutí za vývojem v poslední dekádě. In Škola - statický element v sociálnej dynamike. 2011. info
 • ZOUNEK, Jiří. Učitel a realizace výuky. 2011. info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Mahara – netradiční přístupy k učení a vyučování [workshop]. In Informační gramotnost a celoživotní učení: Nové technologie - nové příležitosti - nové výzvy. 2011. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část I. Inflow : information journal, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 4, s. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část II. Inflow : information journal, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 5, s. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Vzdělávání v ČR v 21. století – školy, učitelé a žáci (čtenáři) v éře digitálních médií. 2011. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Praktické otázky kvalitativního výzkumu. [workshop]. 2011. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT v rukou českých učitelů. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 54 - 70. ISSN 0031-3815. info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido, 2009. 172 s. ISBN 978-80-7315-187-4. info
 • ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. s. 277-281, 5 s. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Reflexe oslav J. A. Komenského v roce 1892 v dobovém pedagogickém tisku. In 120 let Muzea Komenského v Přerově a oslavy Komenského v roce 1892 ve střední Evropě. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2009. s. 128-141, 13 s. ISBN 978-80-87190-04-3. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2. info
 • ZOUNEK, Jiří a Marie VICHROVÁ. Der Wissenschaftler und Pädagoge in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts in der Tschechoslowakei. In Widerständige sächsische Schulreformer im Visier stalinischer Politik (1945-1959). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationale Verlag der Wissenschaft, 2008. s. 216-228, 13 s. Greifswalder Studien zur Erziehungswissenschaften. ISBN 978-3-631-56993-1. info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda. Orbis scholae, Praha: PedF UK, 2008, roč. 2, č. 1, s. 137 - 148. ISSN 1802-4637. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu). In Aeducafestival 2007. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007 sborník příspěvků z odborných konferencí. 2008. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 1-10, 10 s. ISBN 978-80-244-1907-7. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Od tabule k monitoru. E-learning na Filozofické fakultě MU v roce 2007 pohledem empirického výzkumu. In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masaryk University, 2008. s. 43-48, 5 s. ISBN 978-80-210-4613-9. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, č. 1, s. 101-126. ISSN 1211-6971. Fulltext info
 • ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 143-167, 24 s. sv. 1. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • ZOUNEK, Jiří a Zuzana ZOUNKOVÁ. Nový slovník na CD: čím nás může překvapit? Česká škola, neuvedeno: Computer Press, a.s., 2007, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN 1213-6018. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů). Metodické rozhľady, Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, roč. 16, č. 2, s. 22-25. ISSN 1335-0404. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. s. 99 - 106, 8 s. ISBN 978-80-969146-7-8. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 454-460, 7 s. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 260-286, 27 s. ISBN 978-80-7367-313-0. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação, Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, č. 10, s. 63-79. ISSN 1645-7250. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? Učitelské listy, Praha: Agentura Strom, 2007, roč. 15, č. 3, s. 2-4. ISSN 1210-6313. info
 • ZOUNEK, Jiří. El-dům - portál pro podporu e-learningu (nejenom v systému Moodle). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 454-460, 7 s. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. ICT v přípravě na výuku. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-7, 7 s. ISBN 978-80-7040-991-6. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 135-150, 15 s. ISBN 978-80-210-4359-6. info
 • ZOUNEK, Jiří, Petr NOVOTNÝ, Dana KNOTOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2006, LVI, č. 2, s. 152-163. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-10, 10 s. ISBN 80-7043-483-X. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 101-118. ISSN 1211-6971. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. I. vydání. Praha: Triton, 2006. 160 s. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2006, LVI, č. 4, s. 335-347. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. On the Culture of Czech Schools. Acta Universitatis Latviensis. Education management, Riga: Univerzita v Rize, 2006, roč. 709, č. 1, s. 43-50. ISSN 1407-2157. info
 • ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT. In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. s. 290-299, 10 s. ISBN 80-239-4633-1. info
 • ZOUNEK, Jiří. Otokar Chlup a vznik Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ve světle archívních dokumentů. In Rozvoj študijného a vedného odboru pedagogika na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. s. 61-68, 8 s. ISBN 80-223-2027-7. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. School culture as an object of research. The New Educational Review, Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 2005, 5, č. 1, s. 147-165. ISSN 1732-6729. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, roč. 2004, č. 4, s. 16-24. ISSN 1211-4669. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 217 s. ISBN 80-210-3746-6. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. s. 362-365, 4 s. ISBN 80-244-1079-6. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT in management of Czech primary schools from point of view of heads. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 62-63, 2 s. ISBN 80-210-3821-7. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů. In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 223-228, 6 s. ISBN 80-210-3699-0. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7, 7 s. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7, 7 s. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971. info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr JEDLIČKA. K vývoji a proměnám časopisu Pedagogická orientace v letech 1991-2004. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 2005, roč. 4, č. 4, s. 68-78. ISSN 1211-4669. info
 • ZOUNEK, Jiří. Velký diktátor. Computer, 2005, XII, č. 6, s. 27-28. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří. V akci s češtinou. Computer, 2005, XII, 13-14, s. 31-32. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří. Opravdu umíte pracovat s Wordem? Computer, 2005, XII, č. 18, s. 51-52. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií. In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. s. 28-35, 8 s. ISBN 80-239-2598-9. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. K možnostem použití redakčního systému při vytváření (nejenom) webových stránek školy. In Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského, 2004. s. 1-4, 4 s. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a kultura české školy: k předvýzkumné fázi výzkumného projektu. In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004. s. 1-6, 6 s. ISBN 80-7044-571-8. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Die Rezeption der Pädagogik Eduard Sprangers in Tschechien. In Volkserzieher in dürftiger Zeit. Studien übere Leben und Wirken Eduard Sprangers. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004. s. 245-250, 5 s. ISBN 3-631-52586-9. info
 • ZOUNEK, Jiří. Prof. Jaroslav Kopáč, CSc. - nástin života a díla. In J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2004. s. 106-114, 8 s. ISBN 80-239-3958-0. info
 • ZOUNEK, Jiří. Konference Mezinárodní asociace výchovného a profesního poradenství 2003 - rozvoj a podpora kvality v pedagogickém a profesním poradenství. In SPFFBU U 9. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 2001-2003. ISBN 80-210-3452-1. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learningová podpora výuky jako možná cesta rozvoje pregraduálního učitelského studia. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 1-6, 6 s. ISBN 80-210-3474-2. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2004, U 9, s. 111-126. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Elektronické dotazování jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu? Pedagogika, Praha: PdF UK, 2004, roč. 54, č. 1, s. 67-75. ISSN 0031-3815. info
 • ZOUNEK, Jiří. Následovníci Komenského. Computer, 2004, XI, 13-14, s. 40. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří. Ve stínu katedrál. Computer, 2004, XI, č. 6, s. 40. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří a Zuzana KUNZOVÁ. Jablko předškolní moudrosti. Computer, 2004, XI, č. 1, s. 34. ISSN 1210-8790. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Capturing School Culture - A Czech Perspective. In School Managers Centre. Belgie: Anne Gilleran, 2003. s. 1-2. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line, Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8. Education-line info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty. Praha: Grada, 2003. 104 s. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Lenka HLOUŠKOVÁ. Na kom stojí kultura současné české školy? (Očima ředitelů škol). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-11, 12 s. ISBN 80-7315-046-8. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Eziehung und Unterricht. Österreichische pädagogische Zeitschrift. Pedagogika, Praha: UK - PedF, 2003, roč. 53, č. 1, s. 84-85. ISSN 0031-3815. info
 • ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 1, č. 1, s. 21-22. ISSN 1212-8139. info
 • ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi. In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. s. 1-26, 28 s. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury. In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-7, 8 s. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Zkoumání kultury školy a jeho potenciál pro evaluaci a autoevaluaci školy na příkladu výzkumů. E-Pedagogium, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, roč. 2, č. 1, s. neuvedeno. ISSN 1213-7499. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Našel jsem! Computer, 2002, IX, č. 19, s. 64. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří. S Lexiconem na němčinu. Computer, 2002, IX, 15-16, s. 23. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří. Alles Gute! Computer, 2002, IX, č. 23, s. 30. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří a Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 128 s. Internet pro ... ISBN 80-247-0044-1. info
 • ZOUNEK, Jiří. Integrace informačních a komunikačních technologií do kurikula studia pedagogiky na Filozofické fakultě MU. In Poškole 2001. Sborník semináře. 1. vyd. Lázně Sedmihorky: Jednota školských informatiků, 2001. s. 105-108. ISBN 80-01-02364-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Jiří ZOUNEK. Role rodičů ve vztahu ke škole: analýza legislativy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. 1. vyd. Ostrava: ČAPV, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 248-251. ISBN 80-7042-181-9. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Jiří ZOUNEK. Rodiče jako výchovní a sociální partneři školy - aktuálně a ve vizi Bílé knihy. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: PC Brno, 2001. s. 72-78. ISBN 80-238-7168-4. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. The development of a school Culture - A View from the Czech Republic. In School Managers Center. Belgie: Anne Gilleran, 2001. s. 1-3. SMC-School Managers Center [přečteno 15. 11. 2001] info
 • ZOUNEK, Jiří. Otokar Chlup - zakladatel Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2000, č. 3, s. 22 – 24. ISSN 1212-8139. info
 • ZOUNEK, Jiří. Abyste věděli, že válka je (...). Computer, 2001, VIII, č. 7, s. 29. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří. Dobrodružství lidstva. Computer, 2001, VIII, č. 18, s. 23-24. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří. Od pazourku po republiku. Computer, 2001, VIII, č. 19, s. 24. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří. Osudy Židů v naší historii. Computer, 2001, VIII, č. 23, s. 22. ISSN 1210-8790. info
 • ZOUNEK, Jiří. Otokar Chlup - zakladatel Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, U 5-6, č. 1, s. 92-98. ISSN 0068-2705. info
 • ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 213 s. info
 • ZOUNEK, Jiří. Osobnost české pedagogiky 20. století: Otokar Chlup (1875 -1965). Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 22-24. ISSN 1212-8139. info
 • ZOUNEK, Jiří. Česká škola - informační server o českém školství a pedagogice. Pedagogika, Praha: UK Praha, 2000, L, č. 2, s. 193-194. ISSN 0031-3815. info
 • ZOUNEK, Jiří a Silvie PELCOVÁ. Osudy českého vědce dvacátého století. Stanislav Velinský (1899-1991). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 1999, č. 1, s. 137-143. ISSN 0068-2705. info
 • ZOUNEK, Jiří. Brázda, J.: Internet cz - jak hledat a najít. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 111-112. ISSN 1211-4669. info
 • ZOUNEK, Jiří. Česká škola slouží české škole. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 117-118. ISSN 1211-4669. info
 • ZOUNEK, Jiří. Paedagogika Historica. Pedagogika, Praha: UK Praha, 1999, XLIX, č. 2, s. 114. ISSN 0031-3815. info
 • ZOUNEK, Jiří. Vznik a vývoj Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 3-4, č. 1, s. 7-23. ISSN 1211-6971. info
 • ZOUNEK, Jiří. Školský systém v Austrálii. Pedagogická orientace, 1997, roč. 1997, č. 1, s. 112-115. ISSN 1211-4669. info
 • ZOUNEK, Jiří. Jan Uher - I smrtí sloužíme vyšším cílům. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 15-20. ISSN 1212-8139. info
 • ZOUNEK, Jiří. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v letech 1948-1949. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 299-301. ISSN 0323-052X. info

12. 3. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.