Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.


kancelář: bud. G/G106
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6765
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum zahájení řízení 8. 3. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. (Jihočeská universita v Českých Budějovicích)
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 11. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. Andjelka Pejović (Univerzita Bělehrad)
Univ.-Prof. Dr. Franz Rainer (Ekonomická univerzita Vídeň)
doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 7. 2020