Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 10. 2008
Datum ukončení řízení 1. 9. 2011
Habilitační práce (veřejná část) On Caused Motion (Secondary Agent Constructions)
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. Dr. Hans Sauer (Universität München)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 3. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Aleš Klégr (FF UK Praha)
prof. Dr. Hans Sauer (Universität München)
doc. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (FF MU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 5. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.