Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav české literatury


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.512
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3574
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 5. 2009
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (FF MU)
prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula (Univerzita Řezno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 11. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (FF MU)
Členové prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula (Univerzita Řezno)
prof. Mgr. Pavel Švanda (JAMU v Brně)
doc. PhDr. Kudrnáč, CSc. (FF MU)
doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (FF OU v Ostravě)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.