Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

docent – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/121
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4995
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Archaia Brno, o.p.s.
Obor řízení Archeologie pravěku a středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 3. 2016
Datum ukončení řízení 1. 5. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Metalurgická produkční sféra a neagrární sídelní struktura v závěru přemyslovské éry na centrální Českomoravské vrchovině
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Martin Michael Bartelheim (Univerzita Tübingen)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Masarykova univerzita)
doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 11. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Akademi věd ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 2. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.