Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

vedoucí ústavu – Historický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.416
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4422
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 3. 2019
Datum ukončení řízení 1. 1. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Obrazy a rituál: římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury
Oponenti habilitační práce prof. dr hab. Andrzej Koziel (Univerzita Wroclaw)
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Akademie věd ČR)
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (Ústav dějin UK a archiv UK Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 9. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. Marie-Elizabeth Ducreux (EHESS Paříž)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Prof. Dr. Thomas Winkelbauer, PhD., M.A. (Univerzita Vídeň)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 9. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.