Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

docentka – Centrum raně středověkých studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/110
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5441
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav klasických studií
Obor řízení Klasická filologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 1. 2016
Datum ukončení řízení 1. 8. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Das gottgefällige Abenteuer. Eine narratologische Analyse der byzantinischen erbaulichen Erzählungen
Oponenti habilitační práce prof. Stefanos Efthymiadis (Univerzita Kypr)
doc. dr. Carolina Cupane (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 9. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. Radek Chlup, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. Mgr. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.