prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.


kancelář: bud. C/C.318
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8193
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
  nar. 16. 7. 1965, Brno
Pracoviště
 • Masarykova universita, Filosofická fakulta
  Ústav filmu a audiovizuální kultury
  Arna Nováka 1, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • profesor
 • zakladatel a vedoucí řádného oboru filmové vědy (1993-1999) a samostatné katedry (2000-2018)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010/12: profesor v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média - teorie filmové a multimediální tvorby (AMU Praha)
 • 2005/6: docent v oboru teorie a dějiny dramatických umění (FF UP Olomouc)
 • 1998: Ph.D. v oboru teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize (FF MU Brno)
 • 1989: český jazyk a literatura - historie (magisterské studium, FF MU Brno)
Přehled zaměstnání
 • 1993-2020: Ústav divadelní a filmové vědy, Ústav filmu a audiovizuální kultury
 • 1989-1990: šéfredaktor nezávislého týdeníku Moravské noviny
Odborná specializace a působnost
 • filmový historik se specializací na dějiny české kinematografie po r. 1945, českou novou vlnu, exilový film, současný filmový průmysl (kulturní politika, systém veřejné podpory, filmové instituce)
 • autor dvou knižních monografií a řady studií v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících
 • publikace a přednášky v zahraničí: USA, Kanada, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Rusko, Bulharsko, Polsko, Slovensko
 • editor filmové literatury, zakladatel a vedoucí edice Filmová knihovna nakl. Host
 • kurátor při filmových festivalech a přehlídkách (MFF Karlovy Vary, MFDF Jihlava, LFŠ Uherské Hradiště ad.)
 • iniciátor a autor koncepcí veřejných projektů v Brně (Univerzitní kino Scala, Filmová kancelář Brno)
 • člen akademických a veřejných expertních a správních rad
 • expert pro veřejné instituce
 • desítky vystoupení v tištěných a elektronických médiích k odborným, kulturním a občanským otázkám a k problematice české kinematografie, České televize a médií veřejné služby
Činnost na MU
 • přednášky a semináře z dějin české kinematografie, ze současného filmového průmyslu a z metodologie historického výzkumu
 • vedoucí bakalářských, magisterských a disertačních prací
 • předseda komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském, magisterském a doktorském studiu
 • garant a školitel doktorského studia
 • předseda oborové komise doktorského oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
 • člen oborové rady doktorského programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury
 • řešitel badatelských a rozvojových projektů (GAČR, ESF, MŠMT ad.)
 • oponent projektů GAČR, MK ČR, VEGA aj.
  Organizační a akreditační činnost:
 • 1993/1994 se filmová věda osamostatnila jako obor v rámci Ústavu divadelní a filmové vědy
 • 2001 obor nově akreditován pod názvem Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury v bakalářském a magisterském studiu a pod názvem Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury v doktorském studiu
 • 2003 vznikl samostatný Ústav filmu a audiovizuální kultury
 • 2005 akreditován obor habilitačního řízení Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Zahraniční badatelské pobyty
 • USA, 2011 (4 týdny; New York, Harvard University; grant GAČR)
 • USA, 2003 (6 týdnů; Harvard University, New York; grant GAČR)
 • USA, 2000 (4 týdny; University of Michigan, University of Iowa; grant GAČR)
 • Kanada, 2000 (2 týdny; University of Toronto; grant GAČR)
 • Rakousko, 1998 (4 týdny; Vídeň; grant Rakouského ústavu pro východní a jihovýchodní Evropu)
 • Nizozemsko, 1995 (1 týden; Amsterdam - mezinárodní výzkumný projekt a kongres "The Dissident Muse: Critical Theatre in Easter and Central Europe 1945-1989"; grant Theater Instituut Nederland)
Členství v akademických orgánech
 • člen Umělecké rady FAMU (od 2020)
 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty MU (2014-2019)
 • člen Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU (2005-2014)
 • člen Akademického senátu FF MU (1997-2002, 2012-2017)
Veřejné a expertní funkce
 • hodnotitel projektů pro Českou televizi (od 2019)
 • hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro oblast Vědy o umění a kultuře (od 2017)
 • expert Státního fondu kinematografie (od 2017)
 • expert Magistrátu hlavního města Praha pro grantové projekty v oblasti filmu (od 2015)
 • oponent Ministerstva kultury pro program NAKI (od 2010)
 • člen Správní a umělecké rady Divadla Bolka Polívky (od 2016)
 • člen poroty soutěže českých dokumentů Česká radost na MFDF Jihlava 2015
 • člen Rady Státního fondu kinematografie (2012-2015)
 • člen Rady České televize (2003-2009)
  Další veřejné aktivity:
 • listopad 1989: zakládající člen stávkového výboru brněnských vysokých škol a brněnského Občanského fóra
 • 1988-1989: redaktor nezávislého studentského časopisu "Revue 88"
Ocenění
 • Medaile FF MU za přínos rozvoji fakulty a university (2009)
 • Cena Františka Kriegla udělovaná Nadací Charty 77 (2008)
Vybrané publikace
 • VORÁČ, Jiří. Brněnský Listopad. 2019. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. střihový dokumentární film střihový dokumentární film info
 • VORÁČ, Jiří. Spolupráce univerzity a filmového průmyslu: případ Brno. In Realizace filmových a televizních projektů v univerzitních městech ČR. 2017. info
 • VORÁČ, Jiří. Visegrádský horizont - Češi v zahraničí: Ivan Passer. In Letní filmová škola Uherské Hradiště 2016: Katalog. 1. vyd. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2016. s. 121-130, 10 s. URL URL info
 • VORÁČ, Jiří a RADA STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE. Státní fond kinematografie: Dlouhodobá koncepce 2014-2019. 1. vyd. Praha: Státní fond kinematografie, 2015. 13 s. URL info
 • VORÁČ, Jiří. Visegrádský horizont: Retrospektiva - Vojtěch Jasný. 2013. info
 • VORÁČ, Jiří. Laudatio. In Vojtěch Jasný Doctor honoris causa. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. s. 5-15, 10 s. info
 • VORÁČ, Jiří. Miloš Forman doopravdy, aneb "Tak obtížně postižitelné tajemství formanovštiny". Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu., Praha: Národní filmový archiv, 2010, roč. 20, 3 (79), s. 171-178. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. Dobrý rodák Vojtěch Jasný. Retrospektiva filmů Vojtěcha Jasného. 2010. URL info
 • VORÁČ, Jiří. Vojtěch Jasný: poetické světy a metamorfózy. 1. vyd. Brno: Moravská galerie a KANT, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7027-221-3. info
 • POKORNÝ, Marek, Pavlína VOGELOVÁ a Jiří VORÁČ. Vojtěch Jasný: Fotografie / Photographs (výstava). 2010. URL info
 • POKORNÝ, Marek, Pavlína VOGELOVÁ a Jiří VORÁČ. Vojtěch Jasný: Fotografie / Photographs (katalog). 1. vyd. Brno: Brno : Moravská galerie a KANT, 2010. 129 s. ISBN 978-80-7027-221-3. info
 • VORÁČ, Jiří. Ivan Passer: Filmový vypravěč rozmanitostí aneb od Intimního osvětlení k Nomádovi. 1. vydání. Brno: Host, 2008. 320 s. mimo edice. ISBN 978-80-7294-277-0. info
 • ŠLOSAR, Dušan, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří VORÁČ. Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor o češtině a o životě. 1. vydání. Brno: Host, 2008. 216 s. mimo edice. ISBN 978-80-7294-266-4. info
 • VORÁČ, Jiří. Pocta Ivanu Passerovi. Tribute to Ivan Passer. In GROFOVÁ, Marie. Catalogue. 43rd Karlovy Vary International Film Festival 2008. Praha: Film Servis Festival Karlovy Vary, 2008. s. 121-126, 6 s. info
 • VORÁČ, Jiří. Retrospektiva filmů Ivana Passera. Arts & Film Telč 2008 (kurátor). 2008. info
 • VORÁČ, Jiří. All My Good Countrymen. In DOLL, Susan. Vojtech Jasny and his Countrymen. Chicago: Facets Multi-Media, 2008. 11 s. info
 • VORÁČ, Jiří (ed.). Filmový exil. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, 2 (70), s. 1-222. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. O exilu a filmových studiích v Kanadě. Rozhovor s Janem Uhdem. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, 2 (70), s. 141-156. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. Paměti Vojtěcha Jasného. Úvod k edici. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, 2 (70), s. 157-159. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. Ivan Passer: Mám rád, když obraz vypadá jako skutečnost. Rozhovor. Cinepur, Praha: FAMU, Sdružení přátel Cinepuru, 2007, roč. 16, č. 51, s. 12-15. ISSN 1213-516X. info
 • VORÁČ, Jiří. Retrospektiva filmů Vojtěcha Jasného. Arts & Film Telč 2007 (kurátor). 2007. info
 • VORÁČ, Jiří. Česká Afrika. Letní filmová škola v Uherském Hradišti 2006 (kurátor). 2006. info
 • VORÁČ, Jiří. Panorama českého filmu: Od "Extase" po "Český sen" přes novou vlnu. MFF Petrohrad 2006 (kurátor). 2006. info
 • VORÁČ, Jiří. Panorama češskogo filma - od "Ekstaza" k "Češskomu snu" na grebně novoi volny. In TOKARSKIKH, Natalia. Katalog - XIV. Festival festivalej Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburg: XIV. Festival festivalej Sankt-Peterburg, 2006. s. 92-98. info
 • VORÁČ, Jiří a Marie KOTKOVÁ. Proměny Vojtěcha Jasného. In SLOVÁKOVÁ, Andrea. DO. Revue pro dokumentární film III. Jihlava: JSAF, 2005. s. 39-49, 11 s. ISBN 80-903513-5-2. info
 • VORÁČ, Jiří. DO-exilu. MFDF Jihlava 2005 (kurátor). 2005. info
 • VORÁČ, Jiří. Anketa s exilovými dokumentaristy. In SLOVÁKOVÁ, Andrea. DO. Revue pro dokumentární film III. Jihlava: JSFA, 2005. s. 13-30. ISBN 80-903513-5-2. info
 • VORÁČ, Jiří. Jižní Morava ve filmu. Petrohrad, Rusko (kurátor). 2005. info
 • VORÁČ, Jiří (ed.). Dokument (v) exilu. In SLOVÁKOVÁ, Andrea. DO. Revue pro dokumentární film III. Jihlava: JSFA, 2005. s. 11-60, 50 s. ISBN 80-903513-5-2. info
 • VORÁČ, Jiří. Umělecká rada Divadelní fakulty JAMU - člen (2005-2014). : Umělecká rada Divadelní fakulty JAMU, 2005. info
 • VORÁČ, Jiří. Český film v exilu. Kapitoly z dějin po roce 1968. 1. vyd. Brno: Host, 2004. 192 s. Mimo edice. ISBN 80-7294-139-9. info
 • VORÁČ, Jiří. Český exilový film. FF Finále Plzeň 2004 (kurátor filmové přehlídky). 2004. info
 • VORÁČ, Jiří. Jižní Morava ve filmu. Bratislava a Vídeň (kurátor). 2004. info
 • VORÁČ, Jiří. Emil Radok and The Taming of Demons: The Czech Inventor of Multi-Screen Show in Canadian Exile. Kinema, Waterloo, Ontario, Canada: University of Waterloo, 2003, roč. 19, Spring, s. 63-72. ISSN 1192-6252. info
 • VORÁČ, Jiří. Nerealizovaný scénář Vojtěcha Jasného (Kominíček a korouhvičky). Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu), Praha: Národní filmový archiv, 2003, roč. 15, 1 (49), s. 103-113. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. Intimní osvětlení. Komika a lyrika banality. Film a doba (Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu), Praha: Sdružení přátel odborného film tisku, 2003, XLIX, 2 (léto), s. 66-72. ISSN 0015-1068. info
 • VORÁČ, Jiří. Řeka jako pokus o poetickou evokaci prvotního mýtu. - Der Fluss - Versuch einer poetischen Evokation des Urmythos. In HEISS, Gernot a Ivan KLIMEŠ. Obrazy času. Český a rakouský film 30. let. - Bilder der Zeit. Tschechischer und osterreichischer Film der 30er Jahre. Praha - Brno: Národní filmový archiv, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, PVS Verleger, 2003. s. 88-120. Knihovna Iluminace. ISBN 80-7004-107-2. info
 • VORÁČ, Jiří. Zavraščaneto na idiota ili izkustvoto na kinomisleneto. In BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír a Slaveja DIMITROVA. Homo bohemicus (1-2/2003). Češkoto kino - prostranstva na srešči i razlaki. Sofia: Sofijská universita, 2003. s. 54-60. info
 • VORÁČ, Jiří. Obraz Němce v českém filmu. Brno (kurátor filmové přehlídky k projektu Obraz Němce v české kultuře a společnosti). 2003. info
 • VORÁČ, Jiří. Český a slovenský exil 20. století. Brno (kurátor filmové sekce putovní výstavy a filmové přehlídky). 2003. info
 • VORÁČ, Jiří. člen Rady České televize (zvolen PS PČR na období 2003-2009). : Rada České televize, 2003. info
 • VORÁČ, Jiří. Český film v kanadském exilu. Film a doba (Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu), Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2002, XLVIII, 3(podzim), s. 162-167. ISSN 0015-1068. info
 • VORÁČ, Jiří. Cutterova cesta: film noir podle Ivana Passera. editor: Jiří Voráč, Pavel Skopal. In Otázky filmu a audiovizuální kultury. Sborník prací Filosofické fakulty O1. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2002. s. 65-76. ISBN 80-210-2992-7. info
 • VORÁČ, Jiří. Der tschechische Film der 60er Jahre: Im Zeichen der Neuen Welle. - Der tschechische Film im deutschen Exil und Vojtěch Jasný. In KOSCHMAL, Walter, Marek NEKULA a Joachim ROGALL. Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik. Mnichov: Verlag C. H. Beck, 2001. s. 275-290. ISBN 3406459544. info
 • VORÁČ, Jiří. Český film šedesátých let. Ve znamení nové vlny. - Český film v německém exilu a Vojtěch Jasný. In KOSCHMAL, Walter, Marek NEKULA a Joachim ROGALL. Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. Praha - Litomyšl: Paseka, 2001. s. 198-208. ISBN 80-7185-370-4. info
 • VORÁČ, Jiří. Skřivánci na niti. Encyklopedické heslo. Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu), Praha: Národní filmový archiv, 2000, roč. 12, 1 (37), s. 161-164. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. Český film v exilu. Úvod do problematiky výzkumu předmětu. In Otázky divadla a filmu. Sborník prací Filosofické fakulty Q2. Brno: Masarykova universita v Brně, 1999. s. 193-203. ISBN 80-210-2189-6. info
 • VORÁČ, Jiří. Exilová tvorba Vojtěcha Jasného. Od TV inscenací ke spirituálním filmům. Film a doba (Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu), Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 1999, XLV, 1 (jaro), s. 3-11. ISSN 0015-1068. info
 • VORÁČ, Jiří. Všichni dobří rodáci. Encyklopedické heslo. Iluminace, Praha: Národní filmový archiv, 1999, roč. 11, 2 (34), s. 177-180. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. Český film v exilu : se zaměřením na režisérské osobnosti hraného filmu v období 1968-1990. 1998. 276 s. info
 • VORÁČ, Jiří. Divadlo a disent. Příspěvek k dějinám české divadelní opozice 1970-1989. In Otázky divadla a filmu. Sborník prací Filosofické fakulty Q1. Brno: Masarykova universita v Brně, 1998. s. 23-46. info
 • VORÁČ, Jiří. Intimní osvětlení. Encyklopedické heslo. Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu), Praha: NFA, 1998, roč. 10, 1 (29), s. 225-227. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. K dějinám slovenské kinematografie. In Otázky divadla a filmu. Sborník prací Filosofické fakulty Q1. Brno: Masarykova universita v Brně, 1998. s. 165-167. ISBN 80-210-1981-6. info
 • VORÁČ, Jiří. Czech Film after 1989. Kinema, University of Waterloo, Canada: University of Waterloo, Canada, 1997, roč. 7, Spring, s. 5-12. ISSN 1192-6252. info
 • VORÁČ, Jiří. Džusový román. Encyklopedické heslo. Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu), Praha: NFA, 1997, roč. 9, 1 (25), s. 244-246. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. Dům pro dva. Encyklopedické heslo. Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu), Praha: NFA, 1997, roč. 9, 1 (25), s. 247-249. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. Řeka. Encyklopedické heslo. Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu), Praha: NFA, 1997, roč. 9, 2 (26), s. 201-203. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. Tonka Šibenice. Encyklopedické heslo. Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu), Praha: NFA, 1997, roč. 9, 4 (28), s. 187-190. ISSN 0862-397X. info
 • VORÁČ, Jiří. Grotesky lidské existence (HaDivadlo 90. let). In HaDivadlo.Hry, scénáře, studie, dokumenty. 1. vyd. Praha: ALE, 1996. s. 289-294. ISBN 80-900793-5-0. info
 • VORÁČ, Jiří. Mladá vlna v nástupu (Poznámky k současnému českému filmu). In K dejinám slovenskej kinematografie. Zborník z medzinárodnej konferencie. 1. vyd. Bratislava: SFÚ-NKC, 1996. s. 116-120. ISBN 80-85187-12-4. info
 • VORÁČ, Jiří. Melancholický svět osamělých hrdinů a ztracených snů (Poznámky o cestě a díle režiséra Ivana Passera). Film a doba (Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu), Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 1996, roč. 42, 3(podzim), s. 98-113. ISSN 0015-1068. info
 • VORÁČ, Jiří. The Crisis of Stories, The Pathology of Loneliness, The Poetics of Chaos (Berlin Film Festival 1996). Kinema, Canada, Ontario: University of Waterloo, 1996, roč. 6, Fall, s. 76-79. ISSN 1192-6252. info
 • VORÁČ, Jiří. The theatre of the existential grotesque. Czech Theatre, 1996, roč. 6, 11, s. 27-31. ISSN 0862-9390. info
 • VORÁČ, Jiří. Nová vlna v nástupu? Generační poznámky k současnému českému filmu. Divadelní noviny, Praha: Divadelní ústav, 1995, roč. 4, 10, s. 7. ISSN 1210-471X. info
 • VORÁČ, Jiří. The Dissident Muse: Critical Theatre in former Czechoslovakia 1945-1989. 1. vyd. Amsterdam: Theater Instituut Nederland, 1995. 23 s. info
 • VORÁČ, Jiří. Spielberg, Jurský park a Schindlerův seznam. In Taylor, Philip M.: Steven Spielberg. 1. vyd. Brno: JOTA, 1994. s. 154-167. AZ. ISBN 80-85617-28-5. info
 • VORÁČ, Jiří. Čeští a slovenští filmoví režiséři v exilu. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 51 s. skriptum. ISBN 80-7067-267-6. info
 • VORÁČ, Jiří. Menzlovy hrabalovské pohádky. Film a doba (Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu), Praha: Orbis, 1992, XXXVIII, 1 (jaro), s. 20-24. ISSN 0015-1068. info
 • VORÁČ, Jiří. U konce s dechem aneb Konec jedné avantgardy. Divadelní noviny, Praha: Divadelní ústav, 1992, I, 4, s. 3. ISSN 1210-471X. info
 • VORÁČ, Jiří. Lyrické agrese aneb Slavnosti fantomů. Svět a divadlo, Praha: Divadelní obec, 1992, III, 7, s. 38-42. ISSN 0862-7258. info

8. 6. 2020