Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Martina Hřebíčková, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Psychologický ústav AV ČR
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 9. 2011
Datum ukončení řízení 1. 10. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika, uplatnění
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (SAV Bratislava)
doc. Mgr. Peter Halama, Ph.D. (SAV Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 12. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (SAV - Ústav experimentálnej psychológie, Bratislava)
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JČU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. (SAV Košice - Společenskovědní ústav)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.