Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Orientální ústav Akademie věd ČR
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 6. 1997
Datum ukončení řízení 1. 1. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Džihád. Islámské koncepce šíření víry.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc. (FI MU)
doc. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (UK Praha - Ústav Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty)
prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, DrSc. (UK Praha - Ústav Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 11. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Čermák (Ústavní soud ČR, Brno)
Členové prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR, Brno, Palackého univerzita, Olomouc)
prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc. (Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 11. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Akademie věd ČR - Orientální ústav
Obor řízení Religionistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 12. 5. 2011
Datum ukončení řízení 13. 12. 2011
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 5. 2011
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. Mgr. Milan Kováč, Ph.D. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (Akademie věd ČR - Filosofický ústav)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 9. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 13. 12. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.