Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M., MSc.

Životopis

Životopis

Zaměstnání
 • Mendelova univerzita v Brně
  Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
  třída Generála Píky 2005/7
  613 00 Brno - Černá Pole
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: mgr. Politologie
 • 2005: mgr. Psychologie
 • 2005: mgr. Sociální pedagogiky
 • 2006: PhDr. Politologie
 • 2007: Ph.D. Politologie
 • 2015: MBA, Bezpečnostní a krizový management
 • 2017: LL.M., Korporátní právo
 • 2018: Doc., Bezpečnostní management a kriminalistika
Přehled zaměstnání
 • 2005 - 2017: odborný asistent oddělení bezpečnostních a strategických studií, FSS MU
 • 2011 - 2018: odborný asistent ústavu sociálního rozvoje, FRRMS Mendelu
 • 2017 - 2018: vedoucí ústavu sociálního rozvoje, FRRMS Mendelu
 • 2018 -: vedoucí ústavu sociálních studií, FRRMS Mendelu
 • 2018 -: docent ústavu sociálních studií, FRRMS Mendelu
Pedagogická činnost
 • Subkultury mládeže
 • Politologie
 • Úvod do bezpečnostních studií
 • Kriminologie
 • Interkulturní psychologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Bezpečnostní studia
 • Krajní pravice
 • Nacionalismus
 • Sociální psychologie
 • Subkultury mládeže
Vybrané publikace
 • ČENĚK, Jiří, Josef SMOLÍK a Zdeňka VYKOUKALOVÁ. Interkulturní psychologie: Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing, 2016. 312 s. Psýché. ISBN 978-80-247-5414-7. info
 • SMOLÍK, Josef. Úvod do studia mezinárodních vztahů. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 232 s. Politologie. ISBN 978-80-247-5131-3. URL info
 • SMOLÍK, Josef. Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003-2012. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 368 s. Politologická řada, svazek č. 39. ISBN 978-80-7325-307-3. URL info
 • BASTL, Martin, Miroslav MAREŠ, Josef SMOLÍK a Petra VEJVODOVÁ. Krajní pravice a krajní levice v ČR. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 288 s. Politologie. ISBN 978-80-247-3797-3. URL info
 • SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2010. 288 s. Politologie. ISBN 978-80-247-2907-7. info
 • SMOLÍK, Josef a Tomáš ŠMÍD. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 276 s. Ediční řada Monografie, sv. 33. ISBN 978-80-210-5288-8. info
 • KUPKA, Petr, Martin LARYŠ a Josef SMOLÍK. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 268 s. Monografie, sv. č. 25. ISBN 978-80-210-4845-4. info
 • SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Karlovy Vary: VNP, 2008. 282 s. 1. ISBN 978-80-903556-3-7. info
 • LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 208 s. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9. URL info
 • MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, Barrister & Principal, 2004. 181 s. ISBN 80-903333-0-3. info

2. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.