Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

profesorka – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/06009
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5988
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Muzikologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 9. 2011
Datum ukončení řízení 1. 2. 2013
Habilitační práce (veřejná část) František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích
Oponenti habilitační práce prof. Dr. Theophil Antonicek (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 1. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Leoš Faltus (JAMU - Hudební fakulta)
prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Barbara Maria Willi, Ph.D. (JAMU - Hudební fakulta)
doc. PhDr. Lubomír Spurný, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 10. 2012
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Muzikologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2017
Datum ukončení řízení 28. 11. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 3. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. Dr. Otto Biba, dr. h.c. (Společnost přátel hudby ve Vídni)
prof. PhDr. Marta Hulková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - emeritní profesor)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 10. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 28. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.