Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Katedra bohemistiky Filozofická fakulta UP Olomouc
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 17. 4. 1997
Datum ukončení řízení 24. 4. 2001
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Jeřábek, DrSc. ()
Členové prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc. (Filozofická fakulta UP Olomouc)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (Filozofická fakulta OU Ostrava)
doc. PhDr. Jiří Stýskal, CSc. (Filozofická fakulta UP Olomouc)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.