Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Západočeská univerzita v Plzni - Filozofická fakulta
Obor řízení Pravěká archeologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 28. 5. 2009
Datum ukončení řízení 24. 6. 2011
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 4. 2010
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (FF MU)
Členové prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (FF MU)
prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (AÚ SAV Nitra)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (F-PřF SU v Opavě)
prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (AÚ SAV Nitra)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 10. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 7. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.