Zaměstnanci fakulty

prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

profesor – Historický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.409
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3548
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 1. 2008
Datum ukončení řízení 1. 5. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (FF UK Bratislava)
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (FF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 11. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (FF MU Brno)
Členové doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Pavel Marek, Dr. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (FF Ostravské univerzity)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 1. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 26. 1. 2015
Datum ukončení řízení 2. 12. 2016
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 5. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 1. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 3. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.