Zaměstnanci fakulty

Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A., Ph.D.

Životopis

Životopis

Jméno
 • Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A., Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Ph.D. Anglický jazyk a literatura, Baylor University, Waco, Texas, USA.
  [uznáno Karlovou univerzitou Praha, Česká republika, září 2001]
  Disertace: Cultural Intermarriage in Southern Appalachia: Cherokee Elements in Four Selected Novels by Lee Smith [Zobrazení čerokézských prvků v jihoapalačských románech Lee Smithové]
 • 1997: M.A. Americká studia, Baylor University, Waco, Texas, USA.
  Disertace: Female Relationships in Southern Slaveowning Households [Analýza vztahů mezi členkami jižanských otrokářských domácností z pohledu otrokyň, otrokářek, afro-amerických spisovatelek a ne-afro-amerických spisovatelek]
 • 1994: Mgr. Anglický jazyk a literatura. Masarykova univerzita, Brno, Česká republika.
  Diplomová práce: Coming Home: The Earth Mother Concept and the Restoration of Identity in the Fiction of Leslie Marmon Silko [Návraty domů: vztahy mezi znovuobjevením matky země a znovuzrozením identity v díle Leslie Marmonové Silkové]
Přehled zaměstnání
 • Od září 2001: Odborná asistentka, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
Pedagogická činnost
 • Kurzy v bakalářském studiu:
  Úvod do studia literatury
  Úvod do kulturní historie Spojených států
  Americká literatura po roce 1945
  Kanadská literatura po roce 1945
  Americká literatura 1865-1945
  Americká literatura 1865-1910
  Severoamerická cestopisná literatura
  Úvod do Kanady I: Kanadská historie a společnost
  Úvod do Kanady II: Kanadská kultura a společnost
 • Kurzy v magisterském studiu:
  Severoamerická environmentální literatura
  Literatura amerického Jihu
  Mexicko-americká literatura
  Současná indiánská beletrie
  Současná literatura původních obyvatel USA a Kanady
  Literatura amerického Jihozápadu
 • Kurzy v doktorském studiu:
  Literární anglistika
  Seminář v rámci specializace
  Textový seminář
 • Vedení bakalářských, magisterských a doktorandských prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Prosinec 2009-srpen 2010: Environmental Literature from the Appalachian South; The Ecological Vision of Emma Bell Miles [Environmentální literatura appalačského jihu; Ekologická vize Emmy Bellové Milesové], University of Tennessee at Chattanooga, Chattanooga, USA, grant od J. William Fulbright Commission, výuka a výzkum.
 • Leden 2009-prosinec 2011: Literární biografie jako křižovatka žánrů: Proměny a vlivy v oblasti anglicky psaných literatur, grant č. 405/09/0056 od Grantové agentury České republiky, hlavní řešitelka.
 • Březen-duben 2008: Literary North American Landscapes: A Comparative Analysis of Selected Works from the Appalachian and Cascade Mountains [Literární krajiny Severní Ameriky: Srovnávací analýza vybraných děl z Appalačských a Kaskádových hor], Appalachian Centre, University of Kentucky, Lexington, USA, grant č. 0230, Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
 • Červenec-srpen 2007: Gender a region v anglofonní kanadské literatuře, Dalhousie University, Halifax, Kanada, grant č. 405/06/0096, Grantová agentura České republiky, 2006-2008: Různost a jednota v kanadské literatuře, spoluřešitelka, hlavní řešitel: Prof. Doc. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
 • Červenec-srpen 2005: British Columbian Women Writers [Spisovatelky Britské kolumbie], University of Victoria, British Columbia, Kanada, Faculty Research Program, grant od International Council for Canadian Studies.
 • Leden 2004: Fictional Inscriptions of Multicultural Memory in North American Landscapes [Románová zobrazení multikulturní paměti v severoamerických krajinách], John F. Kennedy Institute, Freie Universität, Berlín, Německo, grant od John F. Kennedy Institutu.
 • Duben 2003: Contemporary American Literature: Cultural Diversity and Aesthetic Continuities [Současná americká literatura: diverzita a estetická kontinuita], Salzburg Seminar, Session 408/ASC 31, Rakousko, grant od Salzburského semináře.
 • Červen-červenec 2002: Contemporary Anglophone Canadian Literature [Současná anglofonní kanadská literatura], University of British Columbia, Vancouver, Kanada, Faculty Enrichment Program, grant od International Council for Canadian Studies.
Výuka na zahraničních univerzitách
 • 13.-27. ledna 2011: English 771: Appalachian Women Writers [Appalačské spisovatelky], University of Kentucky, Lexington, USA.
 • 12. ledna-13. dubna 2010: English 499/501: Appalachian Environmental Literature [Appalačská environmentální literatura], University of Tennessee at Chattanooga, USA.
 • 11. května-26. června 2009: English 503: Essaying the West Coast [Esejistická literatura západního pobřeží], University of Victoria, Victoria, Briská kolumbie, Kanada.
 • 4.-27. července 2007: English 426: North American Environmental Literature [Severoamerická environmentální literatura], University of Victoria, Victoria, Britská kolumbie, Kanada.
 • 13. ledna-15. května 2005: English 473: Appalachian Women Writers [Appalačské spisovatelky] a English 102: Composition and Research [Akademické psaní a metodika výzkumu], Alice Lloyd College, Pippa Passes, Kentucky, USA.
Universitní aktivity
 • Od 2010: Členka oborové komise doktorského programu Literatury v angličtině
 • Od 2003: Členka oborové komise doktorského programu Literární komparatistika
 • 2003-2007: Členka ediční rady Brno Studies in English
Ostatní publikace
 • Pippa Passes Conversations: An Interview with Ron Rash, Rodger Cunningham, Claude Crum, and Chris Holbrook [Rozhovory v Pippa Passes] Inscape: Art and Literary Magazine, Morehead State University, Morehead, Kentucky, USA, 2006, od s. 65-69.
 • V Pippa Passes. Reflex. 35/2005. 46-47.
 • Rozhovor s Joelem Martineau. iliteratura.cz: sekce kanadské knihy. 29 dubna 2004.
 • Medalionky amerických autorů. Vinnetou tady nebydlí: antologie současných povídek severoamerických indiánů. Ed. Jeffrey Vanderziel, Jiří Rambousek. Brno: Větrné mlýny, 2003.
 • Rozhovor s Madeleine Thien. iliteratura.cz: sekce kanadské knihy. 13 listopadu 2003.
 • Otevírání dveří do světa, kde se cítím dobře: Středoevropský pohled na současnou tvorbu původních obyvatel USA. Host, 2003, vol. 5.
 • Rozhovor s Donem Sparlingem. iliteratura.cz: sekce kanadské knihy. 1 června 2003.
 • A Readers Guide to the Novels of Louise Erdrich [Čtenářský průvodce romány Louise Erdrichové]. Ed. Peter G. Beidler, Gay Barton. Columbia: U of Missouri P, 1999. Asistence při přípravě popisů postav.
Konferenční příspěvky a zvané přednášky
 • Gilean Douglas’s Cascades and Wilma Dykeman’s Appalachians as Literary Bioregions, Cultural Circulation: Canadian Writers and Authors from the American South: A Dialogue, Mezinárodní kolokvium, Vídeň, Rakousko, září 2010.
 • The Emma Bell Miles-Wilma Dykeman Connection: Toward a Tradition of Appalachian Women’s Environmental Writing, přednáška na Radford University, Radford, Virginia, USA, 21. dubna 2010.
 • Emma Bell Miles as a Literary Ethnoornithologist, přednáška na Penn State Berks University, Reading, Pennsylvania, USA, 19. dubna 2010.
 • Emma Bell Miles’s Fountain Square Conversation, přednáška na University of Tennessee at Chattanooga, USA, 4. dubna 2010.
 • The Cumberlands as a Literary Bioregion: The Environmental Impulse in the Journalism of Emma Bell Miles and Wilma Dykeman, The Thirty-Third Annual Appalachian Studies Conference, Dahlonega, Georgia, USA, březen 2010.
 • Like Honey Bees and Luna Moths: Farm Marriages in Gail Anderson Dargatz’s A Recipe for Bees and Barbara Kingsolver’s Prodigal Summer, Association for the Study of Literature and the Environment 8th Biennial Conference, Victoria, Kanada, červen 2009.
 • Reclaiming the Riverfront, Covering Up the Riverbottom: The Downtown Development Project in Chattanooga, Tennessee, Transcultural Spaces: Challenges to Urbanity, Ecology, and the Environment in the New Millenium International Conference, Berlín, Německo, říjen/listopad 2008.
 • Enter into the Life of the Trees: Sketching the Temperate Rainforest in Southern Appalachia and Central Cascadia [Lesní črty z jižního Appalačského a středního Kaskádového pohoří], přednáška na University of Kentucky at Lexington, USA, 16. dubna 2008.
 • Re-Tracing a Tradition of Appalachian Women's Environmental Nonfiction: Generic Hybridity in Harriette Simpson Arnow's, Wilma Dykeman's and Emma Bell Miles' Writings [Hledání tradice appalačské ženské environmentální literatury: žánrová hybridita v díle Harriette Simpsonové Arnowé, Wilmy Dykemanové a Emmy Bellové Milesové], Šestá každoroční konference na počest Harriette Simpsonové Arnowé, Somerset, Kentucky, USA, duben 2008.
 • Emma Bell Miles as a Literary Ethnobotanist [Emma Bellová Milesová jako literární etnobotanička], mezinárodní konference Asociace appalačských studií, Huntington, West Virginia, USA, březen 2008.
 • Cultural Landscapes and Regional Identities in Canadian Women's Environmental Nofiction: A Comparative Analysis of Catharine Parr Traill's Pearls and Pebbles and Sharon Butala's Wild Stone Heart [Kulturní krajiny a regionální identity v kanadské ženské environmentální literatuře], Identity through Art, Thought and the Imaginary in the Canadian Space: Nations, Ethnicities, Groups, Individuals [Identita v umění, myšlení a imaginaci v kanadských prostorech], mezinárodní konference, Brno, Česká republika, říjen 2007.
 • Learning to Live in Place: A Literary History of Hill and Valley Farming in Southern Appalachia [Jak žít v místě: literární historie horského zemědělství v jihoAppalačském regionu], Čtrnácté olomoucké kolokvium amerických studií, Olomouc, Česká republika, září 2007.
 • Travel and Displacement in the Early Novels of Ethel Wilson [Cestování a displacement v ranných románech Ethel Wilsonové], Čtvrtá mezinárodní konference Středoevropské asociace kanadských studií, Debrecen, Maďarsko, říjen 2006.
 • Dreams of Homecoming in the Appalachian Novels of Harriette Arnow and Barbara Kingsolver [Sny o návratech domů v Apalačských románech Harrietty Simpsonové Arnowé a Barbary Kingsolverové], Mezinárodní literární konference, České Budějovice, červen 2006.
 • Emily Carr's Victoria [Victorie Emily Carrové], Setkání českých a slovenských kanadistů, Olomouc, březen 2006.
 • Land, Language, and Familial Dis/Location in Arnow's The Dollmaker and Kingsolver's The Bean Trees [Země, jazyk, a rodinná dis/lokace v románu Ta co vyřezává panenky Arnowé a Stromy z Fazolí Kingsolverové], Třetí každoroční konference na počest Harriette Simpsonové Arnowé, Somerset, Kentucky, USA, březen 2005.
 • Snapshots of the California Desert, Sketches of the BC Rainforest: Region, Culture, and Narrative Strategy in Selected Stories by Mary Austin and Emily Carr [Region, kultura, a narativní strategie: obrazy kalifornské pouště a dešťného pralesa ve vybraných povídkách Mary Austinové a Emily Carrové], Crossing Boundaries [Překračování hranic]: Osmá Mezinárodní konference povídky v angličtině, Alcala de Henares, Madrid, Španělsko, říjen 2004.
 • Historical Ghosts of Haida Gwaii: Inscriptions of Multicultural Memory in Emily Carr's Klee Wyck, Christie Harris' Ravens Cry and Amanda Hale's Sounding the Blood [Zobrazení historické multikulturní paměti souostroví Haida Gwaii na pobřeží Britské Kolumbie v autobiogragické sbírce povídek Ta co se směje Emily Carrové, historickém románu Havranní zpěv Christie Harrisové a postmoderním románu Sondování krve Amandy Haleové], Place and Memory in Canada: Global Perspectives [Místo a paměť v Kanadě: globální perspektivy], Třetí Mezinárodní konference Středoevropských kanadistů, Krakow, Polsko, květen 2004.
 • Fantastic Landscapes and Transcultural Identities in Contemporary Chicano Fiction [Fantastické krajiny a transkulturní identity v současné čikánské beletrii], The Human Figure in (Post-)Modern Fantastic Literature and Art: Bilateral Symposium Salzburg-Brno [Lidské tělo v (post-)moderní fantastické literatuře a umění: bilaterální symposium Salzburg-Brno], Brno, Česká republika, duben 2004.
 • Recording a Mexica Herstory: Contemporary Echoes of Tenochtitlán's Conquest in Graciela Limón's Song of the Hummingbird [Zapisování životního příběhu původní mexičanky: současná echa dobytí Tenochtitlánu v románu Kolibří zpěv Graciely Limónové], Konference Evropské asociace amerických studií, Praha, Česká republika, duben 2004.
 • The Speaking Landscape of Haida Gwaii: Emotional Memory and Personal Transformation in Amanda Hale's Sounding the Blood [Hlasy haidagwaiijské krajiny: emotivní paměť a osobní proměny v románu Sondování krve Amandy Haleové], První světový kongres Mezinárodní asociace amerických studií, Leiden, Nizozemí, květen 2003.
 • Cultural Cross-Pollination in Willa Cather's Death Comes for the Archbishop [Multikulturní dialogy v románu Willy Cartherové Smrt si přichází pro arcibiskupa], Sedmá konference anglických, amerických a kanadských studií, Brno, Česká republika, září 2002.
 • Explorations of the Male/Female Identity in Willa Cather's One of Ours [Zkoumání mužské a ženské identity v románu Jeden z našich Willy Catherové], Konference Evropské asociace amerických studií, Bordeaux, Francie, březen 2002.
 • Granny Younger, the Conjurer, and Red Emmy, the Witch: Elements of Cherokee Culture in Lee Smith's Oral History [Stařenka Mladší jako zaklínačka a Červená Emma jako čarodějka: prvky čerokézské kultury v románu Ústní historie Lee Smithové], Southern Women Writers Conference [konference o jižanských spisovatelkách], Berry College, Georgia, USA, duben 2000.
Vybrané publikace
 • PRAJZNEROVÁ, Kateřina. Women Farmers Dream of Home: A Bioregional Analysis of Harriette Simpson Arnows Hunters Horn and Barbara Kingsolvers Prodigal Summer. In Dream, Imagination and Reality in Literature. České Budějovice: University of South Bohemia, 2007. s. 102-106. ISBN 978-80-7394-006-5. info
 • PRAJZNEROVÁ, Kateřina. Emma Bell Miless Appalachia and Emily Carrs Cascadia: A Comparative Study in Literary Ecology. 49th Parallel. 2006, Win2006-07, č. 20, s. on-line, 16 s. ISSN 1753-5794. info
 • PRAJZNEROVÁ, Kateřina. Snapshots of the California Desert, Sketches of the British Columbia Rainforest : An Ecofeminist Reading of Mary Austins and Emily Carrs Short Prose. Central European Journal of Canadian Studies. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2005, roč. 5, č. 1, s. 91-99. ISSN 1213-7715. info
 • PRAJZNEROVÁ, Kateřina. The Speaking Landscape and Multicultural Memory in Haida Gwaii Fiction : A Bioregional Analysis. Ed. M. Paluszkiewicz-Misiaczek, A Reczynska, A. Spiewak. In Place and Memory in Canada : Global Perspective. Krakow: Polska Akademia Umiejetnosci, 2005. s. 387-397, 10 s. ISBN 83-60183-11-2. info
 • PRAJZNEROVÁ, Kateřina. Fantastic Landscapes and Chimeric Bodies in Sabine Ulibarri's Fairy Fiction. In The Human Figure in (Post-)Modern Fantastic Literature and Film. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 69-76, 7 s. ISBN 80-210-3550-1. info
 • PRAJZNEROVÁ, Kateřina. V Aztlánu jsme přece doma: vymístění a čikánská kulturní obroda v hraničním regionu amerického Jihozápadu / mexického Severu. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 183-196. ISSN 1214-813X. info
 • PRAJZNEROVÁ, Kateřina. Cultural Intermarriage in Southern Appalachia: Cherokee Elements in Four Selected Novels by Lee Smith. New York: Routledge, 2003. 161 s. Indigenous People and Politics. ISBN 0-415-94587-9. info
 • PRAJZNEROVÁ, Kateřina. Cultural Cross-Pollination in Willa Cather's Death Comes for the Archbishop. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 29, č. 1, s. 133-142. ISSN 1211-1791. info
 • PRAJZNEROVÁ, Kateřina. Testing the Psychological and Social Limits of Female Im/Potency: Transgressive Elements in Elizabeth's Inchbald's A Simple Story. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 28, č. 1, s. 147-160, 13 s. ISSN 1211-1791. info
 • PRAJZNEROVÁ, Kateřina. Female Relationships and Social Transformation in Nathaniel Hawthorne's The House of Seven Gables and William Faulkner's Flags in the Dust. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 25, č. 1, s. 147-155, 8 s. ISSN 1211-1791. info

1. 4. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.