Životopis

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Jana Bumbálková
  • 31. 7. 1972
Pracoviště
  • Ústav slavistiky FF MU
Funkce na pracovišti
  • lektorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 1995: pětileté magisterské studium (Mgr.) - ruský jazyk a literatura, český jazyk a literatura - FF MU v Brně
Přehled zaměstnání
  • 1/9 2007 - dosud: FF MU, lektorka
  • 2001 - 31/8 2007: FF MU, asistentka
  • 1998 - 2000: FF MU, odborná asistentka
  • 1995 - 1998: FF MU, interní PGS
  • 1995 - 1998: Eko gymnázium, učitelka ruského jazyka
Pedagogická činnost
  • Jazyková cvičení I-IV
  • Cvičení z ruského pravopisu
Vědeckovýzkumná činnost
  • ruský jazyk - ruská syntax ve srovnávacím rusko-českém kontextu
Akademické stáže
  • červenec-srpen 1996: Moskva - Institut A. S. Puškina - stáž
Mimouniversitní aktivity
  • členka brněnské pobočky Jazykovědného sdružení ČR

18. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.