Zaměstnanci fakulty

Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

odborná asistentka – Psychologický ústav


korespondenční adresa:
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

kancelář: bud. C/C.528
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4035
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Helena Klimusová, nar. 13.1.1973
Pracoviště
 • Psychologický ústav FF MU
  A.Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: Filozofická fakulta MU Brno, obecná psychologie - Ph.D.
 • 1997: Filozofická fakulta MU Brno, jednooborová psychologie
Přehled zaměstnání
 • 2006 - dosud: Rektorát MU, koordinátor pro přijímací řízení
 • 2002-dosud: Psychologický ústav FF MU, asistentka
 • 2001-2002: Psychologický ústav FF MU, asistentka (částečný úvazek)
 • 1997-2002: Psychologický ústav AV ČR Brno, odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Metodologie psychologie
 • Statistické metodyS
 • Etika v psychologii
 • Obecná psychologie
 • Dějiny psychologie
 • Analýza dat
 • Doktorský seminář III, IV, VII
 • (detailně na https://is.muni.cz/auth/osoba/7213#vyuka)
 • vedení diplomových a dizertačních prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016-2018 řešitelka výzkumného projektu Depresivita v dětství a dospívání: diagnostika v kontextu vývojových trendů (GA16-11062S)
 • 2017 spolupracovnice při řešení projektu Psychologické koreláty zvládání zátěže u vrcholových sportovců v ČR (MUNI/A/0839/2016)
 • 2013-2016 spolupracovnice při řešení projektu Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence (GA13-19808S)
 • 2013 spolupracovnice při řešení projektu Vývoj seberegulace v kontextu zvládání zátěže, self-efficacy a self-esteem. (MUNI/A/0838/2013)
 • 2013 Ověření psychometrických vlastností diagnostických nástrojů pro screening výskytu a forem sebepoškozování u dětí staršího školního věku (MUNI/A/0887/2012)
 • 2012 spolupracovnice při řešení projektu Ověření psychometrických vlastností diagnostických nástrojů pro screening výskytu a forem sebepoškozování u dětí staršího školního věku (MUNI/A/0790/2011)
 • 2009-2011 spolupracovnice při řešení projektu Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování (GA406/09/0611)
 • 2009 spolupracovnice při řešení projektu Diagnostické možnosti a psychometrické vlastnosti vybraných psychodiagnostických metod (MUNI/A/0941/2009)
 • 2009 řešitelka projektu Vyrovnání příležitostí v přístupu ke studiu (ROZV/7/12/2009)
 • 2007-2009 spolupracovnice při řešení projektu Možnosti objektivních testů osobnosti (GA406/07/1343)
 • 2005-2007 spolupracovnice při řešení projektu Předpoklady životní spokojenosti a zdraví vysokoškolských studentů: tělesné sebepojetí, zdraví podporující chování a vybrané osobnostní charakteristiky (GA406/05/0564)
 • 2005-2007 spolupracovnice při řešení projektu Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky (CZ.04.1.03/3.2.15.1/0149)
 • 2004-2006 spolupracovnice na výzkumném projektu Etické problémy psychodiagnostiky (GA406/04/2170)
 • 2002-2004 spolupracovnice na výzkumném projektu Předpoklady životní spokojenosti současné adolescenční mládeže: osobnost, hodnoty a společenské perspektivy (GA406/02/1040)
 • 2002-2003 spolupracovnice na výzkumném projektu Profese ženy a rodinné soužití rozdíly v názorech českých mužů a žen dvou věkových generací na roli ženy a srovnání se situací v EU (GA406/02/0522)
 • 1999-2001 řešitelka výzkumného projektu Psychometrická ekvivalence klasické a počítačové administrace psychodiagnostických metod (GA406/99/1052)
 • 1995-1998 spolupráce při statistickém zpracování výzkumných projektů Hodnocení projektu Obecná a Občanská škola (RS95R2012) a Obecná škola po čtvrtém a pátém roce ověřování (RS97064)
Akademické stáže
 • 1999 Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection, University of Essex, Velká Británie
 • Studijní pobyty:
 • 1996 Katholieke Universiteit Leuven, Belgie
 • 1995 The Lillehammer College, Norsko
 • 1994 Vrije Hogeschool Driebergen, Holandsko
Universitní aktivity
 • členka oborové rady Psychologie
Vybrané publikace
 • KLIMUSOVÁ, Helena a Iva BUREŠOVÁ. Depressive Symptoms and Suicidal Ideation among Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2016. s. 45-51. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Subjective Health Problems in the Context of Personality Characteristics and Health-Related Behavior in Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa: InScience Press, 2016. s. 155-162. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6. URL info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Martin JELÍNEK. Association of Optimism and Health-Related Behavior with Mental Health in Czech Adolescents. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 598-605. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.62. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Ivo ČERMÁK. Cross-informant agreement and teacher nomination technique in the assessment of children behavior problems. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. s. 174-182. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva a Helena KLIMUSOVÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. s. 45-54. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí. In Blatný, M. ; Jelínek, M. ; Květon, P.; Nielsen, V.; Vobořil, D. Sociální procesy a osobnost 2013 : včera, dnes a zítra. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2014. s. 154-160. ISBN 978-80-86174-21-1. URL info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. The impact of parent-child and peer relationships on depressive symptoms and self-esteem in early adolescence. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013. s. 26-30. ISBN 978-989-97866-0-8. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Veronika HRUBÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013. s. 31-34. ISBN 978-989-97866-0-8. URL info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 83-101. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Mojmír SVOBODA. Možnosti objektivních testů osobnosti. In Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií. Bratislava, SR: Stimul, Bratislava, 2007. s. 25-26. ISBN 978-80-89236-29-9. info
 • SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Stan, potrzeby i perspektywy diagnostyki psychologicznej w Republice Czeskiej. Czasopismo Psychologiczne. Poznań, Polsko: Instytut Psychologii UAM, 2006, roč. 12, č. 1, s. 7-19. ISSN 1425-6460. info
 • ČERMÁK, Ivo, Helena KLIMUSOVÁ a Hana VÍZDALOVÁ. Deprese v dětství a její vztah k problémům chování. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2005, roč. 49, č. 3, s. 223-236. ISSN 0009-062X. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Life Satisfaction of Adolescents in Relation to their Value Orientation. In Psychology and Health. Oxfordshire, United Kingdom: Brunner-Routledge, 2004. s. 21-22. ISSN 0887-0446. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 6, s. 562-572. ISSN 0009-062X. info
 • JELÍNEK, Martin, Helena KLIMUSOVÁ a Marek BLATNÝ. Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 5, s. 392-404. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr a Helena KLIMUSOVÁ. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 3, s. 251-264. ISSN 0009-062X. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena. Standardy pro pedagogické a psychologické testování - zdroj inspirace. In Psychologické dny 2002 - "Kořeny a vykořenění". Olomouc: ČMPS, Psychologický ústav AV ČR, 2002. s. 28-35. ISBN 80-86174-05-0. info
 • ČERMÁK, Ivo a Helena KLIMUSOVÁ. Indikátory impulsivní agrese. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2000, roč. 44, č. 5, s. 424-432. ISSN 0009-062X. info

16. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.