Zaměstnanci fakulty

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

profesor – Historický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

telefon: 549 49 3615
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 9. 2005
Datum ukončení řízení 1. 5. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Václav II. a struktury panovnické moci
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Centrum medievistických studií AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 1. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 1. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 1. 2009
Datum ukončení řízení 1. 5. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 4. 2009
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (PedF UK Praha)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (FF UK Praha, AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 6. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 12. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.