Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.

docentka – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/312
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6107
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 2. 2010
Datum ukončení řízení 1. 5. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Růžena Zátková. Příběh české malířky v Itálii
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (AV ČR - Ústav dějin umění)
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. (AV ČR - Ústav dějiny umění)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 11. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (AV ČR - Ústav dějin umění)
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (VUT Brno - Fakulta výtvarných umění)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. (VŠUP Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.