Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.

docentka – Ústav románských jazyků a literatur


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G209
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7295
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav románských jazyků a literatur
  Filozofická fakulta MU
  Arne Nováka 1
  660 88 Brno
  telefon: 725 667 600
  e-mail:
  9255@mail.muni.cz
  researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Iva_Svobodova
Funkce na pracovišti
 • docent
doc. Mgr, PhD.
 • r. 2019 ÚRJL FFMU docent (obor Lingvistika konkrétních jazyků - románské jazyky) od r. 2014 - členka CiFEFiL (Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lingüísticos), Rio de Janeiro, Brazílie.
 • od r. 2008 členka Asociace Portugalské Lingvistiky, Lisabon
 • 2000 - 2008: FFUK v Praze, PhD., obor: portugalský jazyk
 • 2000-2003_ členka APE (Asociación de Profesores de Espanol)
 • 1993 - 1999: FFUM v Brně, Mgr., obor "portugalský jazyk a literatura, španělský jazyk a literatura"
Přehled zaměstnání
 • od 2008 - odborný asistent: ÚRJL FFMU
 • 2004 - 2010 mateřská dovolená při zaměstnání
 • 2003,2005 - průvodce poznávacích zájezdů ve Španělsku(Andaluzie)a Portugalsku
 • 2002 - 2003 - překladatelská a tlumočnická činnost: Brazílie, Portugalsko, Španělsko (obchodní a technická portugalština)
 • 2002-2003: FFUP v Olomouci, externí asistent (portugalská lingvistika)
 • od 2001 - docente apoiada do Instituto Camoes, (asistent podporovaný Institutem Camoes)
 • 2001- 2008: FFMU - asistent (portugalská lingvistika)
 • 2000-2007: OSVČ - překladatelská a tlumočnická činnost, výuka - španělský a portugalský jazyk(Unitools Cz, CIE AUtomotive Cz, Mora Moravia a.s.)
 • 2000 Brazilské velvyslanectví v Praze - tlumočnice a překladatelka portugalského jazyka
 • 1999: jmenovaná tlumočníkem portugalského a španělského jazyka Krajským soudem v Brně
 • 1999: PSP Engineering.as Přerov - tlumočnice a překladatelka portugalského a španělského jazyka, výuka portugalského jazyka
 • 1999: jazyková škola LÍNGUA Centrum Olomouc, výuka španělského jazyka
 • 1998: Lerchovo gymnázium v Brně výuka španělského jazyka
 • 1993-1998 - výuka cizích jazyků: španělština a portugalština
 • 1995,1996 - simultánní tllumočení portugalských filmů v rámcí Dnů evropského filmu v Brně
 • 1994-1999 - členka univerzitního španělského divadelního souboru "Teatro Bufo"
Pedagogická činnost
 • Fonetika a fonologie evropské portugalštiny
 • Morfologie portugalského jazyka
 • Syntax portugalského jazyka
 • Vývoj portugalského jazyka
 • Lexikologie a sémantika
 • Četba lingvistických textů
 • Diplomový seminář
 • Vedení bakalářských a magisterských prací
Akademické stáže, konference, přednášky doma i v zahraničí
 • Výukové stáže, prezentace přednášek a aktivní účast na konferencích:
 • Portugalsko (Universidade do Porto, Filozofická fakulta), duben 2022
 • Portugalsko (Universidade do Minho, Babelium), květen 2021
 • Brazílie (Rio de Janeiro - CIFEFIL), 2021, Portugues como língua estrangeira na República Tcheca. Conferencia - sessao de abertura. XXIV Congresso Nacional de Filologia Portuguesa. Brasil.Rio de Janeiro. 2021.
 • Portugalsko (Lisabon - Národní geografická společnost), 2021, Sociolecto dos descendentes dos imigrantes lusoafricanos no filme Zona J. Associacao geográfica de Lisboa. Portugal. 2021.
 • Itálie (Universita Roma Tres), 2021, Processos de formação de palavras em português. Universita Roma Tre. Rome. Italy. 2021.
 • ČR (PRaha, Portugalské velvyslanectví a UK), 2021, Language and Culture as a guarantees of multipolar and more tolerant future: the strategic, political, diplomatic and economic value of the Portuguese language, Embassy of Portugal in Prague. World Day of Portuguese Language. 2021.
 • Portugalsko (Tavira - Mezinárodní paremiologická asociace - 2020)A presença da Justiça nos Provérbios (estudo contrastivo). In 14th Colóquio Internacional sobre Provérbios, 2.11.2020.
 • Kapverdská republika - květen 2017, Praia, Universidade de Cabo Verde - přednáška: "Portugues como Língua Estrangeira na República Checa"
 • Kapverdská republika - květen 2017 - V ENcontro Internacional de Reflexao e de Investigacao - prezentace "Forenzní lingvistika - textové srovnání brazilského a portugalského trestního zákoníku"
 • Portugalsko - červenec 2016 - Lisabon, Porto, Braga - výzkumný pobyt v rámci programu "Podpora vědeckého růstu odborných asistentů"
 • ČR, Brno - květen 2016 - V.kolokvium SPČ- "Portugalština jako cizí jazyk v ČR" (prezentace nové publikace)
 • ČR, Praha - duben 2016 - FF UK v Praze - "Variabilidade semântica do artigo em Português"
 • Portugalsko, Lisabon - březen 2016 - "History of the Portuguese Language", History of the names of the days of the week", "Textual Linguistic", "The Grammar of Fernao de Oliveira", "History of the Syntactic composition of Periods"
 • Španělsko, Santiago de Compostela - červenec 2015, "Variabilidade semântica e estilística do artigo em diferentes níveis de língua". XXX Gallæcia – III Congresso Internacional de Linguística Histórica Homenagem aos professores Ramón Lorenzo e Antón Santamarina.
 • Portugalsko, Porto - říjen 2014,"Componente como substantivo uniforme de dois géneros" 30. setkání Asociace portugalské lingvistiky (XXX Encontro da APL)
 • ČR - září 2014, "Inovação web training dos cursos de língua e linguística portuguesas" IV Jornadas de Língua Portuguesa e Dia Europeu das Línguas
 • ČR - duben 2014, Componente como substantivo uniforme de dois géneros, 3. kolokvium Společnosti českých portugalistů: Paměť a dějiny, Lusofonie jako prostor setkávání, Brno
 • Portugalsko - duben 2013 - Universidade do Porto, prezentace e-learningových kurzů portugalského jazyka a jazykovědy
 • Švédsko - září 2012 - Universitet Stockholm, Pedagogická konference portugalštiny ve Stockholmu. Příspěvek: Srovnání použití členu s toponymy a antroponymy v portugalštině evropské a brazilské, prezentace nových didaktických materiálů.
 • ČR- prosinec 2011-FFUK v Praze, Problematika portugalského členu
 • Portugalsko - říjen 2011- Lisabon (Filozofická fakulta Lisabonské univerzity)- problematika přísloví s názvy dnů v týdnu, vliv pohanských a liturgických tradic na vznik přísloví,historický vývoj názvů dnů v týdnu v portugalském jazyce
 • Portugalsko - říjen 2011 - prezentace studentských prací
 • Slovensko - září 2011 - Bratislava (Komenského univerzita) - Congresso de Lusitanística, vliv členu s názvy dnů v týdnu na verbální aspekt predikátu, historický vývoj názvů dnů v týdnu v portugalštině
 • Rakousko - září 2011 - Vídeň (Vídeňská univerzita)- 9o COngresso Alemao de Lusitanistica, - člen s názvy dnů v týdnu v portugalském jazyce, původ a etymologický vývoj názvů dnů v týdnu, použití a vliv členu s názvy dní v týdnu na verbální aspekt v současné portugalštině, člen s názvy dnů v týdnu v příslovích a ustálených vazbách, podružný význam názvů dnů v týdnu v brazilské portugalštině
 • ČR - FFUP Olomouc, duben 2011 "Dny luzofonie": POužití členu s názvy dnů a jeho vliv na verbální aspekt
 • ČR - FFUP Olomouc: listopad 2010 - přednáška v rámci XV.mezinárodního setkání romanistů "Česká romanistika v evropském kontextu", prezentace monografie "Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině".
 • ČR - FFUP Olomouc - listopad 2010 - Dny Luzofonní kultury,Olomouc, příspěvek: "Použití členu s antroponymy a toponymy"
 • Portugalsko - Lisabon: květen 2010 - Filozofická fakulta Lisabonské Univerzity - Dějiny Lingvistiky, Srovnání vokalického systému ČJ a PJ, Srovnání morfologického systému PJ a ČJ,Příspěvek v Centru slovanských studií
 • Portugalsko - Azorské ostrovy: říjen 2009 - Azorská Univerzita, Azorské souostroví, ostrov Sao Miguel - prezentace přednášek: Fernao de Oliveira, První gramatiky Portugalského jazyka, Dějiny lingvistiky (Linguística HIstórica), Typologické srovnání portugalského a českého jazyka.
 • Portugalsko -Lisabon: říjen 2009 - XXV Setkání Asociace Portugalské Lingvistiky v Portugalsko, Lisabon: vyžádaná předn. "Člen jako stylém"
 • Bulharsko - Sofie: listopad 2009 - Univerzita v Sofii - Dny lusofonie - prezentace přednášky "Člen s křestními jmény".
 • Slovensko - FFUK, Bratislava, listopad 2008: Sémantické pohyby členu.:
 • POrtugalsko - Porto, březen 2007 - Universidade do Porto - prezentace přednášek: "Dějiny LIngvistiky" a "Funkční hodnota členu v portugalském jazyce"
 • ČR - FFMU, Brno. září 2007 - "Stylistická hodnota členu v portugalštině", Mezinárodní setkání romanistů "Prostor a čas"
 • Portugalsko - Évora, Coimbra, květen 2003: Universidade de Évora, Universidade de Coimba, prezentace přednášek: Typologické srovnání portugalského a českého jazyka a Fonetické srovnání portugalského a českého jazyka
 • jiné akademické stáže::
 • září 2006 - studijní pobyt v Lisabonu, vyhledávání zdrojů a materiálů pro vypracování disertace, konzultace se členy Asociace Portugalských Lingvistů
 • září 2004: -účast na konferenci Asociace Portugalských LIngvistů - červenec-září 2002: stipendijní výzkumný pobyt v Lisabonu
 • září-říjen 2001: didakticko-pedagogický kurs pro lektory portugalského jazyka Instituto Camoes, v Lisabonu
 • 1996-1997: roční kurs portugalského jazyka pro porkočilé v Lisabonu -Cascais
Universitní aktivity
 • technická spolupráce na Portugalsko-českém slovníku, LEDA, PhDr.Jaroslava Jindrová, Mgr.Antonín Pasienka
 • The language disc, Modern Teaching Aid - didaktický materiál- španělská slovesa, CUPRO, 2004.
 • člen organizační komise Dnů kultury luzofonních zemí v Brně (kurátorka výstavy André Carrilho, křest knihy a přednášky autora P.C.Rodriguese, Noite de Fado - Vsacan).
překlady, tlumočení, kultura
 • květen 2014: Brazilské dny na Valašsku kontakt
 • srpen 2011: festival: Portugalské dny na Valašsku
 • duben 2011: překlad: "Acabou-se o demo, morreu o diabo..." Barriga Verde. překlad dokumentárního filmu, TINTIMÁN AUDIOVISUAL, Pedro Solla, Santiago de Compostela, Galicie, Španělsko .
Publikace
 • SVOBODOVÁ, Iva. Análise sintático-semântica dos Códigos Penais de Portugal e Brasil. In VI CONECT Virtual, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brazílie. 2022. Clique aqui para aceder à conferência gravada no Youtube info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Linguagem e Legislaçao : Análise Sintático-Semantica dos Códigos Penais de Portugal e do Brasil (estudo contrastivo-textual). Berlin: Peter Lang, 2021. 338 s. Linguagem e Legislação. Análise Sintático-Semântica dos Códigos Penais de Portugal e do Brasil (estudo contrastivo-textual). ISBN 978-3-631-84041-2. doi:10.3726/b17902. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Processos de formação de palavras em português. Universita Roma Tre. Rome. Italy. In Entre Gramática e Discuro. Ciclo di Conferenze e Cura di Gian Luigi Rosa e Salvador Pippa. Universita Roma Tre. Centro de Língua Portuguesa. Roma. Itália. 2021. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Language and Culture as a guarantees of multipolar and more tolerant future: the strategic, political, diplomatic and economic value of the Portuguese language, Embassy of Portugal in Prague. World Day of Portuguese Language. In Světový den portugalského jazyka. 2021. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Português como língua estrangeira na República Checa. Conferência plenária (orador principal). In XXIV Congresso Nacional de Philologia Portuguesa. Brazil.Rio de Janeiro. 2021. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Sociolecto dos descendentes dos imigrantes lusoafricanos no filme Zona J. Associacao geográfica de Lisboa. Portugal. In Linguagem sem Fronteiras. Sociedade de Geografia de Lisboa. 2021. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ana C. Neves : Portuguese as an Additional Language. Časopis pro moderní filologii. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 303-305. ISSN 0862-8459. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva a Jablonka EDYTA. Léxico português no século XXI : alterações, tendências, perspetivas. In Études romanes de Brno 42, 1, 2021. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 1-300. ISSN 1803-7399. odkaz na časopis Études Romanes de Brno info
 • SVOBODOVÁ, Iva a Edyta JABLONKA. Introdução. Études romanes de Brno. Masarykova univerzita, 2021, roč. 42, č. 1, s. 7-10. ISSN 1803-7399. doi:10.5817/ERB2021-1-1. odkaz na článek info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Carvalho, Danniel da Silva. A Domesticação da Gramática de Gênero ... Étude Romanes d Brno. Brno: Masaryk University, Faculty of Arts, 2021, roč. 42, č. 1, s. 443-445. ISSN 1803-7399. odkaz na článek info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Género Gramatical de Covid-Xenismos. Étude Romanes d Brno. Brno: Masaryk University, Faculty of Arts, 2021, roč. 42, č. 1, s. 95-122. ISSN 1803-7399. doi:10.5817/ERB2021-1-6. odkaz na článek info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Linguagem dos Descendentes Lusoafricanos no filme "Zona J". In Rocha-Trindade, Maria Beatriz; Soares, Rui. Provérbios - Uma linguagem sem fronteiras. Tavira: Associacao Internacional de Paremiologia, 2021. s. 147-177. Provérbios - Uma linguagem sem fronteiras. ISBN 978-989-53302-1-8. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Posição da mulher e do homem nos provérbios checos e portugueses. In 15th Interdisciplinar Colloquim on proverbs. 2021. příspěvek od 1:50 - 2:20 info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Presença da Justiça nos Provérbios Portugueses e Checos. In Soares, Rui João Baptista. Actas ICP Proceeding. 14 Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. Tavira: Associação Internacional de Paremiologia, 2021. s. 19-43. ISBN 978-989-53395-0-1. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Estudos neológicos e terminológicos sobre a COVID-19 (mesa redonda). Universidade de Säo Paulo. Brasil.. In XIV Colóquio Os estudos lexicais em diferentes perspectivas. 2021. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ensino da língua portuguesa na República Tcheca (a língua portuguesa como fonte de inspiração e de conhecimento). In José Mário Botelho. CADERNOS DO CNLF, V. XXIV, N. 03, ANAIS DO XXIV CNLF, TEXTOS COMPLETOS. Rio de Janeiro: CiFEFIL, 2021. s. 314-338. ISSN 1519-8782. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Oborová rada: Portugalský jazyk a literatura. Univerzita Palackého. Olomouc. Filozofická fakulta. Univerzita Palackého. Olomouc., 2021. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Oborová rada doktorského studijního programu . FFUK. Obor: Filologie, Románské jazyky. Filozofická fakulta. Univerzita Karlova., 2021 - 2024. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Figura do Animal nos Provérbios Portugueses. In Associação Internacional de Paremiologia. ACTAS ICP PROCEEDING. 13 Colóquio Internacional sobre Provérbios. Tavira, Portugal: Associação Internacional de Paremiologia, 2020. s. 339-362. ISBN 978-989-33-1021-2. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. A presença da Justiça nos Provérbios (estudo contrastivo). In 14th Colóquio Internacional sobre Provérbios, 2.11.2020, online. 2020. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. "Uma bica e um pastel de nata, se faz favor.". In Portugalské Tejo a Alentejo. Brno: Wine & Travel, 2020. s. 46-49. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Sémantické rysy členu v současné portugalštině. ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII. FFUK Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2019, roč. 101, č. 1, s. 75-91. ISSN 0008-7386. doi:10.14712/23366591.2019.1.5. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Análise Sintático-Semântica dos Códigos Penais de Portugal e do Brasil (estudo contrastivo-textual). 2019. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Kapverdy, ostrovy v mlze nad Atlantikem (výstava). Masarykova veřejná knihovna, Vsetín, 2019. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Kapverdy (cestopisná přednáška). 2019. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Plataforma de inovaçao no ensino de língua portuguesa a nível academico. In Ivan Vale de Sousa. Interfaces entre Literatura, Língua e Sequência Didática. Estudos Reunidos. Brazílie: Paco Editorial, 2018. s. 253-271. Interfaces entre Literatura, Língua e Sequencia Didática, Estudos Reunidos. 44. ISBN 978-85-462-1209-5. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ensino da Língua Portuguesa : Oraçoes temporais introduzidas por "antes de/que" e "depois de/que" (estudo contrastivo). Revista Linguagem & Ensino. Rio Grande do Sul, Brazílie: Universidade Católica de Pelotas, 2018, roč. 28, č. 1, s. 35-68. ISSN 1415-1928. Revista Linguagem & Ensino info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Condicionalidade linguística nos Códigos Penais de Portugal e do Brasil. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito. Rio Grande do Sul: Centro de Ciências Jurídicas, São Leopoldo, 2018, roč. 2, č. 10, s. 116-127. ISSN 2175-2168. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito v. 10, n. 2 (2018): Maio/Agosto info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Análise Linguística de Textos Jurídicos (Um Estudo Contrastivo). In Universidade de Cabo Verde. Revista de Estudos Cabo-verdianos Número Especial : Atas V EIRI. 3. řada. Praia: Ediçoes Uni-CV, 2018. s. 85-97. ISSN 2073-9419. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Nomes dos dias da semana nos provérbios portugueses. In XII Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios, Portugal, Tavira. 2018. Colóquio interdisciplinar sobre Provérbios info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ensino de Portugues Língua Estrangeira na República Checa. Universidade de Cabo Verde. Kapverdy. In Comemorações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura CPLP, 5.-30.5.2017, Universade de Praio, Kapverdy. 2017. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Comparaçao sintática de Textos Forenses (um estudo contrastivo dos códigos penais de Portugal e do Brasil). In V Encontro Internacional de Reflexão e Investigação, 11. 5. 2017, Kapverdy. 2017. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Especificidades sintáticas do portugues arcaico e a sua perpetuaçao em portugues contemporaneo. In 6. kolokvium Společnosti českých portugalistů, 17. 2. 2017, Praha. 2017. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Proposta didática : ensino de Portugues Língua Estrangeira em diferentes níveis da língua. In Negro Romero, Marta; Álvarez, Rosario; Moscoso Mato, Eduardo. Gallaecia. Estudos de lingüística portuguesa e galega. 1. vyd. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2017. s. 645-663. ISBN 978-84-16954-41-4. doi:10.15304/cc.2017.1080.35. Plný text info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Portugalsko - rok na cestách (rozhovor). In Magazín - Masarykova veřejná knihovna. Masarykova veřejná knihovna, Vsetín, 2017. s. 7-8. URL info
 • BITONTI, Alessandro, Elga CREMADES CORTIELLA, Christophe Gérard L. CUSIMANO, Paolo DIVIZIA, Iva SVOBODOVÁ a Daniel VÁZQUEZ TOURIŇO. Seminario interdisciplinare per i dottorandi di Romanistica - "Metodologie di ricerca in letteratura, filologia e linguistica". 2016. Programma info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Jan Hricsina. Vývoj portugalského jazyka. Linguagem, Educação e Memória. Brazílie: Universidade do Mato Grosso do Sul, 2016, neuveden, č. 10, s. nestránkováno, 4 s. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Portugues Língua Estrangeira na República Checa. In V. kolokvium Společnosti českých portugalistů. 2016. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Portugues como língua estrangeira na República Checa. In Teixeira, José. O portugues como língua num mundo global. Problemas e potencialidades. Braga: Centro de Estudos Lusíadas da Universidade do Minho, 2016. s. 141-160. ISBN 978-989-755-209-0. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Variabilidade semantica e sintáctica dos nomes dos dias da semana. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Romanistica Pragensia. Praha: Karolinum, 2016, Neuveden, č. 3, s. 21-43. ISSN 0567-8269. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Portugalsko - rok na cestách (beseda). 2016. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. O Teatro de Revista e a I República , Ernesto Rodrigues e A Parceria (1912-1926). Santiago de Compostela: Associaçom Galega da Língua (AGAL), 2015, roč. 108, II. revista de estudos na cultura revista de estudos na cultura info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Petr Stehlík. Aspectos problemáticos de la prefijación en espaňol. Copenhague, Dánsko: Joh Benjamin Publishing Company., 2015. doi:10.1075/rro.49:211svo. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Dupla marcacao do artigo. In Pinto, João Baptista. Textos Da Memória A Memória Dos Textos (Homenagem a Profa. Ângela Vaz Leao). 1. vyd. Rio de Janeiro: Letra Capital, Rio de Janeiro, 2015. s. 206-217. A memória dos textos: homenagem à profa. Ângela Vaz Leão. ISBN 978-85-7785-346-5. digitální zdroj, soubor v pdf info
 • BITONTI, Alessandro, Christophe Gérard L. CUSIMANO, Paolo DIVIZIA, Iva SVOBODOVÁ a Daniel VÁZQUEZ TOURIŇO. Seminario interdisciplinare - "Lingue romanze: metodologie di ricerca in letteratura e in linguistica". 2015. Programma info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Análise sociolinguística do sociolecto dos descendentes lusoafricanos no filme Zona J. 2015. 4. kolokvium Společnosti českých portugalistů info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Componente como substantivo uniforme de dois géneros. In Associacao de LInguística Portuguesa, Porto. XXX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística. Textos Selecionados. Porto: APL, 2015. s. 537-554. ISBN 978-989-97440-4-2. info
 • SVOBODOVÁ, Iva a Eliane Maria de OLIVEIRA DE GIACON. Web revista Linguagem Educacao e Memória. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, 2015. ISSN 2237-8332. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Studium a perspektiva portugalského jazyka ve střední Evropě. Web revista Linguagem Educacao e Memória. Brazílie: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, 2015, roč. 9, č. 1, s. nestránkováno, 16 s. ISSN 2237-8332. elektronický časopis info
 • ŠPÁNKOVÁ, Silvie, Iva SVOBODOVÁ, Maria de Fátima NÉRY-PLCH a Lenka KROUPOVÁ. 3. kolokvium Společnosti českých portugalistů: Paměť a dějiny, Lusofonie jako prostor setkávání. 2014. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka I. Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 201 s. ISBN 978-80-210-7007-3. Digitální knihovna FF MU info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 s. ISBN 978-80-210-7041-7. Digitální knihovna FF MU info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Sintaxe da Língua Portuguesa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 s. ISBN 978-80-210-7026-4. Digitální knihovna FF MU Čítárna Munispace info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Componente como substantivo uniforme de dois géneros. In XXX Encontro da Associcao de Linguística Portuguesa, Porto. 2014. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Brazilské dny na Valašsku. 2014. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ivo Buzek. Historia crítica de la lexicografía gitano-espanola. La imagen del gitano en la lexicografía gitano-espanola. Lisboa: Centro de História da Cultura, Universidade Nova de Lisboa, 2013, č. 30. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva a POLO DOCUMENTAL TINTIMANS AUDIOVISUAL SLL. Morreu o Demo, acabou-se a peseta (titulky k dokumentárnímu filmu). Santiago de Compostela, Španělsko: Urco Editora, 2013. ISBN 978-84-940366-4-4. překlad dokumentárního filmu, který pojednává o tradiční galicijské loutce Barriga Verde. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Joaquim José de Sousa Coelho Ramos, Introduçao ao Portugues Jurídico. Écho de Études Romanes. 2013, IX, č. 1, s. 160-163. ISSN 1801-0865. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ivo Buzek. La imagen del gitano en la lexicografía espanola. Onomazein. Santiage de Chile: Pontífica Universidad Católica de Chile, 2013, roč. 28, II, s. 297-300, 3 s. ISSN 0717-1285. doi:10.7764/onomazein.28.14. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. "Componente" como substantivo uniforme de dois géneros. Diacrítica. Braga: Universidade do Minho, 2013, roč. 27, č. 1, s. 239-264. ISSN 0870-8967. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Abordagem histórica dos nomes dos dias da semana (análise sintático-semántica). In Žitná, Júlia. Segundas jornadas de estudos Românicos : novos modelos e teorias e sua aplicaçao na linguistica, literatura e didática: secçao de Lusitanística. Bratislava: AnaPress, 2012. s. 67-81. ISBN 978-80-89137-82-4. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Uso do artigo com toponimos e antroponimos no Portugues do Brasil. Stockholm, Göteberg. Švédsko. In Jornadas Pedagógicas de Portugues em Estocolmo, Göteberg. 2012. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Čermák, Petr. Tipología del espanol actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička. Masarykova univerzita, 2012, roč. 33, č. 1. Digitální knihovna FF info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Comparacao tipológica das línguas checa e portuguesa segundo Vladimír Skalička. Etudes romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 33, č. 1, s. 385-399. ISSN 1803-7399. Digitální knihovna FF MU info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Artigo definido e nulo com os antropónimos e topónimos. Études Romanes de Brno. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2011, roč. 32, č. 1, s. 157-169. ISSN 1803-7399. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Portugalský den na Valašsku. 2011. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. André Carrilho. "Actually". (kurátor výstavy). 2011. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Portugalská literatura v českém překladu (přednáška: Univerzita třetího věku, Masarykova veřejná knihovna, Vsetín)). 2011. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 125 s. ISBN 9788021051812. Digitální knihovna FF MU info
 • SVOBODOVÁ, Iva. 1000 portugalských slovíček. 1. vyd. Brno: Computer Press, Brno, 2010. 136 s. 1000 portugalských slovíček. ISBN 978-80-251-2900-5. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. A procura de valores estilísticos do artigo em portugues contemporaneo (tempo e espaço como factores linguísticos e extralinguísticos que compoem o semema do artigo). Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, roč. 30, č. 1, s. 243-256, 13 s. ISSN 1803-7399. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Artigo como Estilema. In XXV Encontro da APL, Lisboa. 2009. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Movimentos Semánticos do Artigo. In Studia Romanica Bratislavensia. Bratislava: Ana Press, 2009. s. 121-140, 19 s. Jornadas de Estudos Românicos. ISBN 978-80-89137-50-3. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Estilística e a Sua Posicao dentro da Linguística Portuguesa. Etudes romanes de Brno. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 57-67. ISSN 0231-7532. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Os valores pragmático-estilísticos do artigo em portugues contemporaneo. Echo des études romanes. Gallica o.s., 2008, roč. 2008, 4 (2), s. 76-78. ISSN 1801-0865. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Cristina Sampaio. Ilustrace. Cartton. (kurátor výstavy). 2008. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Valores estilísticos do Artigo em Portugues Contemporaneo. In Setkání Portugalské Lingvistiky. 2007. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. O valor estilístico do artigo em linguagem jornalística. Sborní prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, I, I, s. 69-81. ISSN 0231-7532. URL info

18. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.