Zaměstnanci fakulty

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/208
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3785
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 6. 5. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Mezi teorií, praxí a ideologií. K vývoji speciálních muzeologií v českých zemích v letech 1948-1989
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Rektorát MU)
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře)
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Prof. Dr. Markus Walz (Univerzita Lipsko)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.