Úvod: Pět klíčových úvah pro úspěšné zvládnutí online výuky

Webinář představuje souhrn základních kroků, jak rozmyslet a vést smysluplnou výuku online výuku. Nabídne jak koncepční rámec pro vyučující, tak metodická a praktická doporučení pro realizaci vybraných výukových cílů.

Upozornění: Toto video bylo vytvořeno pro účely krizové situace, avšak doporučení v něm uvedená jsou platná pro výuku online obecně.

Zobrazit webinář

 

V průběhu webináře budete seznámeni s následujícími body:

 • jaká jsou specifika online výuky a jak chápat roli učitele,
 • jak si připravit akční plán krizové online výuky,
 • jak poutavě prezentovat učivo studentům na dálku,
 • jak efektivně komunikovat online se studenty,
 • jak smysluplně hodnotit studenty v krizové online výuce.

Infografika k tématu

Zobrazit jako PDF

Vedeme kvalitní online hodiny
formou videokonference

Tematický blok věnovaný praktickým krokům a doporučením pro přípravu a vedení aktivní online výuky formou videokonferenčních hovorů.

Zobrazit webinář

 

V tomto tematickém bloku se budeme zabývat těmito hlavními body: 

 • jak si obsahově a metodicky připravit online výukovou hodinu,
 • jak technicky administrovat videokonferenční hovory se studenty,
 • jak udržet pozornost a motivaci studentů v průběhu online hodiny,
 • jaké nástroje pro realizaci online výukových hodin jsou k dispozici na FF MU.

Infografika k tématu

Zobrazit jako PDF

Rozvíjíme aktivní komunikaci a spolupráci studentů

Tematický blok zaměřený na problematiku komunikace a spolupráce studentů nabídne přehled možností a scénářů, jak v rámci krizové online výuky podpořit rozvoj vzájemné interakce a podpory mezi studenty.

Zobrazit webinář

 

V tomto tematickém bloku se budeme zabývat těmito hlavními body: 

 • jak umožnit skupinovou práci studentů přímo v průběhu online výukových hodin
 • jakými způsoby používat online diskuze jako smysluplnou studijní aktivitu
 • jaké možnosti a výhody nabízí zapojení aktivit s prvky vzájemného hodnocení studentů
 • jak administrovat skupinové studentské projekty online  

Infografika k tématu

Zobrazit jako PDF

Připravujeme a sdílíme výuková videa

Tematický blok zabývající se přípravou učebních materiálů a aktivit bude zaměřen na možnosti využití audiovizuálních prostředků v online výuce – a to nejen z pohledu vyučujících při tvorbě výukových podkladů, ale i studentů při zpracování různých studijních činností.

Zobrazit webinář

 

V tomto tematickém bloku se budeme zabývat těmito hlavními body: 

 • jak a proč používat audiovizuální učební materiály v rámci online výuky,
 • jak obsahově a technicky zvládnout přípravu výukových videí,
 • jak aktivně zapojit studenty formou interaktivních studijních činností,
 • jak mohou audiovizuální aktivity zefektivnit učební postup studentů.

Infografika k tématu

Zobrazit jako PDF

Realizujeme smysluplné hodnocení studentů na dálku

Tematický blok uvádějící problematiku hodnocení studentů představí škálu možností, jak sledovat postup studentů v průběhu online výuky a jak hodnotit dosažené studijní výsledky.

Zobrazit webinář

 

V tomto tematickém bloku se budeme zabývat těmito hlavními body: 

 • jaké jsou základní předpoklady a principy hodnocení studentů online,
 • jak chápat roli klasických testů a kvízů v online výuce, 
 • proč a jak podporovat vzájemné hodnocení mezi studenty, 
 • proč a jak zapojit aktivity směřující k sebereflexi studentů,
 • jak zvládnout ústní zkoušení pomocí videokonferenčních hovorů.

Infografika k tématu

Zobrazit jako PDF

Závěr: Tři vybraná doporučení pro zajištění plynulého přechodu zpět k prezenční výuce

Webinář se pokusí nabídnout vyučujícím několik koncepčních a metodických návodů, jak se připravit na opětovnou změnu formátu pedagogické praxe a jak co nejefektivněji využít materiály a dovednosti nabyté v průběhu krizové online výuky i ve standardním prezenčním režimu vzdělávání.

Zobrazit webinář

 

V tomto tematickém bloku se budeme zabývat těmito hlavními body: 

 • jak se efektivně připravit na zkouškové období a testování studentů,
 • jak smysluplně využívat audiovizuální studijní materiály i v prezenční výuce,
 • proč nadále používat videokonferenční hovory jako doplněk učební praxe,
 • jak trvale podporovat komunikaci a spolupráci studentů pomocí online nástrojů. 

Infografika k tématu

Zobrazit jako PDF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info