Zaznamenávaná prezenční přednáška

Látku můžete části studentů odpřednášet naživo v učebně a zároveň přednášku zaznamenávat pomocí zařízení pro automatizovaný záznam. Video poté můžete poskytnout ostatním studentům ke zhlédnutí.

Jak na to?

Technikou pro snadný automatizovaný záznam přednášky je vybavena většina nově zrekonstruovaných učeben. Záznam se spouští i zastaví stisknutím tlačítka Záznam/Record na ovládacím panelu a obsahuje jak obraz z kamery v učebně, tak obraz promítaný na plátno. Při nahrávání přednášky doporučujeme použít některý z přídavných mikrofonů.

Návody a doporučení

Ve videu se dozvíte:

 • jak pracovat s mikrofony a jaké druhy jsou v učebnách k dispozici,
 • jak zkontrolovat, že je zařízení pro záznam aktivní,
 • jak natáčení zapnout/vypnout a kde záznam po dotočení najdete.

TIP: Pokud chcete studenty motivovat, aby přednášky sledovali průběžně, navažte na každou z nich krátkým motivačním testem, který znalost přednášky ověří. Test by neměl být příliš dlouhý ani příliš obtížný. Pro systematickou práci je také dobré určit datum, ke kterému je test nutné splnit.

  Streamovaná prezenční přednáška

Vyučující přednáší pro část studentů naživo v učebně. Přednášku zároveň streamuje živě na internet, kde ji mohou sledovat ostatní studenti.

Jak na to?

Učebny, které jsou na FF vybaveny pro automatizovaný záznam přednášek, umožňují zároveň přednášky i streamovat na internet. Služba existuje ve dvou variantách:

 1. Stream v Medialu

  Umožňuje vysílat stream z učebny ve fakultní knihovně médií Medial. Stream nastavují pracovníci Kanceláře e-learningu CIT FF na předem stanovený čas. Požadavek na stream můžete posílat s alespoň dvoudenním předstihem pomocí požadavkového formuláře na stránce služby. Do požadavku uveďte, od kdy do kdy má být stream vysílán a ze které učebny.

 2. Stream na platformy třetích stran

  Umožňuje vysílat stream z učebny na Youtube, Facebook a další populární streamovací platformy. Stream si spouští vyučující sám přímo na počítači v učebně pomocí programu OBS Studio. Ten je již do značné míry přednastavený, je však nutné jej propojit s kanálem na zvolené platformě.

  TIP: Nechcete-li používat pro stream svůj soukromý účet, můžete použít univerzitní účet Google (jak účet aktivovat?). Počítejte ale s tím, že účet je nutné předem autorizovat (proces autorizace trvá jeden den).

U obou variant streamu je třeba:

  • rozeslat studentům odkaz, na kterém budou moci stream sledovat,
  • v učebně před časem spuštění streamu ověřit, že technika v katedře je zapnutá,
  • při přednášce zapnout a použít klopový, náhlavní či ruční mikrofon, aby měl stream dostatečně kvalitní zvuk (pokyny najdete v tištěném návodu v učebně).

Srovnání variant streamování

Stream v Medialu Stream pomocí OBS
nastavuje technická podpora FF nastavuje vyučující sám
nastaven na konkrétní čas spouští vyučující přímo v učebně
vysílán v Medialu lze vysílat na Youtube, Facebook apod.
dostupný všem studentům lze nastavit jako privátní
záznam je třeba pořídit separátně stream se může ukládat pro pozdější zhlédnutí


Podrobnější informace najdete na stránce služby v katalogu IT MUNI.

TIP: Pokud chcete studenty v průběhu přednášky aktivizovat a zároveň ověřit, zda poslouchají výklad, můžete si připravit malou anketu v některé z aplikací umožňujících rychlý sběr zpětné vazby (např. MS Forms, Slido, Poll Everywhere či Socrative). Anketu studentům v průběhu přednášky nasdílíte vložením odkazu do chatu videokonferenční aplikace.

  Hybridní výuka s videokonferencí

Část studentů se účastní prezenční výuky přímo v učebně, zbylí studenti se připojují na dálku pomocí videokonferenční aplikace. Na rozdíl od streamované prezenční přednášky je zde do jisté míry zachována možnost komunikovat se studenty, kteří se připojují na dálku. Výuku však může být nutné  přizpůsobit specifickým potřebám a omezením jak prezenční, tak distanční výuky, což může zvýšit organizační, didaktickou i technickou náročnost realizace tohoto scénáře.

Jak na to?

Pro připojení k videokonferenci použijte počítač na katedře, který je vybaven integrovanou webkamerou a mikrofonem. Počítač můžete natočit, aby kamera zabírala širší prostor před tabulí, nezapomeňte ale, že musíte zůstat blízko u počítače, aby vás bylo slyšet.

Pokud máte k dispozici všesměrový videokonferenční mikrofon, můžete jej k počítači připojit, abyste zvukově pokryli větší prostor.

Postup připojení

1

Pokud učebnu nemáte rozvrhovanou, rezervujte ji pomocí aplikace Rezervace místnosti v ISu.

2

Zapněte počítač a přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla. Další techniku v učebně není třeba zapínat.

3

Odblokujte mechanickou pojistku soukromí na webkameře. Konkrétní postup se liší podle typu počítače:

Učebny v budovách A, B2, C, D a M

Před použitím je třeba odsunout krytku objektivu pomocí posuvníku v horním rámu počítače.

Učebny v budovách G, J, K, L a N

Kamera je zasunuta v horním rámu počítače. Před použitím je kameru nutné vysunout nahoru a pomocí otočného kolečka nasměrovat na přednášejícího.

4

Kontrolu obrazu webkamery můžete provést přímo ve videokonferenční aplikaci, případně v aplikaci Kamera, která již je na počítači nainstalovaná.

5

Spusťte videokonferenční aplikaci a zahajte hovor. Doporučovaným nástrojem na FF je aplikace MS Teams, které jsou již na počítačích nainstalované. Pokud potřebujete použít aplikaci Zoom, můžete ji na počítače v učebnách instalovat sami, správcovský přístup není zapotřebí.

Pozor: po spuštění MS Teams zkontrolujte, že je předvyplněné uživatelské jméno ve tvaru UČO@muni.cz.


V místnosti není třeba spouštět ani nastavovat jiná zařízení. Kamery připevněné na stěně místnosti slouží pouze pro záznam. Pro videokonferenci je nelze použít.

Podpora CIT

Postup doporučujeme s dostatečným časovým předstihem vyzkoušet přímo na místě. V případě technických obtíží volejte servisní linku na čísle [54949] 1542.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info