Seminář metodou převrácené třídy
      (flipped classroom)

Tzv. převrácená třída je učební strategie směřující k maximalizaci času tráveného interakcí se studenty. Studentům zadáte látku k samostudiu (např. v podobě výukového videa) a na hodině se věnujete diskuzi o tématu či aplikaci nabytých znalostí. Podrobněji se této metodě věnujeme v samostatné sekci.

Pokud máte ve třídě větší množství studentů, můžete je rozdělit do skupin a s každou skupinou se setkávat zvlášť. Takto můžete zachovat prezenční výuku i ve chvíli, kdy všichni studenti nemohou být ve třídě pohromadě — každý týden se setkáte pouze s jednou skupinou.

Pozor: Látku k samostudiu vybírejte v takovém rozsahu, aby ji studenti stíhali nastudovat. Metoda převrácené třídy by neměla vést k navyšování časové náročnosti předmětu.

  Hybridní výuka s videokonferencí

Část studentů se účastní prezenční výuky přímo v učebně, zbylí studenti se připojují na dálku pomocí videokonferenční aplikace. Výuku může být nutné přizpůsobit specifickým potřebám a omezením jak prezenční, tak distanční výuky, což může zvýšit organizační, didaktickou i technickou náročnost realizace tohoto scénáře.

Jak na to?

Pro připojení k videokonferenci použijte počítač na katedře, který je vybaven integrovanou webkamerou a mikrofonem. Počítač můžete natočit, aby kamera zabírala širší prostor před tabulí, nezapomeňte ale, že musíte zůstat blízko u počítače, aby vás bylo slyšet.

Pokud máte k dispozici všesměrový videokonferenční mikrofon, můžete jej k počítači připojit, abyste zvukově pokryli větší prostor.

Postup připojení

1

Pokud učebnu nemáte rozvrhovanou, rezervujte ji pomocí aplikace Rezervace místnosti v ISu.

2

Zapněte počítač a přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla. Další techniku v učebně není třeba zapínat.

3

Odblokujte mechanickou pojistku soukromí na webkameře. Konkrétní postup se liší podle typu počítače:

Učebny v budovách A, B2, C, D a M

Před použitím je třeba odsunout krytku objektivu pomocí posuvníku v horním rámu počítače.

Učebny v budovách G, J, K, L a N

Kamera je zasunuta v horním rámu počítače. Před použitím je kameru nutné vysunout nahoru a pomocí otočného kolečka nasměrovat na přednášejícího.

4

Kontrolu obrazu webkamery můžete provést přímo ve videokonferenční aplikaci, případně v aplikaci Kamera, která již je na počítači nainstalovaná.

5

Spusťte videokonferenční aplikaci a zahajte hovor. Doporučovaným nástrojem na FF je aplikace MS Teams, které jsou již na počítačích nainstalované. Pokud potřebujete použít aplikaci Zoom, můžete ji na počítače v učebnách instalovat sami, správcovský přístup není zapotřebí.

Pozor: po spuštění MS Teams zkontrolujte, že je předvyplněné uživatelské jméno ve tvaru UČO@muni.cz.


V místnosti není třeba spouštět ani nastavovat jiná zařízení. Kamery připevněné na stěně místnosti slouží pouze pro záznam. Pro videokonferenci je nelze použít.

Podpora CIT

Postup doporučujeme s dostatečným časovým předstihem vyzkoušet přímo na místě. V případě technických obtíží volejte servisní linku na čísle [54949] 1542.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info