Online výuka na FF MU

Přijímací zkoušky přes MS Teams

Jsou součástí přijímací zkoušky pro uchazeče ústní pohovory, ale potřebovali byste je uskutečnit online? Na této stránce vám poradíme jak k tomuto účelu používat MS Teams při různých scénářích.

Ústní přijímací pohovory

Jak na vytvoření online schůzky v MS Teams

Vytvoření události probíhá u všech scénářů stejně. Přejdete v MS Teams do sekce Kalendář a přidáte novou schůzku. Další postup se potom liší dle scénářů popsaných níže. 

Pozor: Někdy se uživatelům stává, že jim událost z kalendáře zmizí. To nastává v situaci, kdy uživatel nemá převedenou poštu do O365 nebo nemá zapnuté ukládání kopie zpráv do O365. Jak tomuto problému předejít se dozvíte v krátkém popisu.

Varianta 1: Uchazeči nemají univerzitní profil (UČO)

  • V aplikaci Teams vytvoříte schůzku, která nebude navázaná na žádný tým nebo kanál. Členy komise přidáte mezi povinné účastníky. Uchazečům rozešlete e-mail s odkazem pro připojení a časovým harmonogramem (odkaz získáte otevřením schůzky a zkopírováním odkazu ;viz obrázek). Pokud uchazeč nemá univerzitní profil (UČO), nepřipojí se do videokonference automaticky, ale bude čekat v tzv. předsálí dokud jej do videokonference nepustí někdo z již přítomných členů komise. Další podrobnosti se dočtete také v Teams dokumentaci.
  • Externím uchazečům můžete zaslat také krátký videonávod, ve kterém je objasněn postup pro připojení do videokonference.

Varianta 2: Uchazeči mají univerzitní profil (UČO)

  • V Aplikaci Teams vytvoříte schůzku, která nebude navázaná na žádný tým nebo kanál. Do této události přizvete pouze komisi.
  • Uchazečům rozešlete e-mail s časovým harmonogramem. V čase události se student přihlásí do aplikace pomocí univerzitního profilu (UČO@muni.cz a primární heslo) a čeká na přivolání do videokonference. Další podrobnosti se dočtete také v Teams dokumentaci.

Ověření technické připravenosti uchazečů

  • Pokud chcete ověřit technickou připravenost uchazečů, doporučujeme vytvořit ještě jednu samostatnou událost, ve které ověříte správnou funkčnost jejich zařízení. Testovací videokonference se může uskutečnit např. den před samotnými pohovory. V den zkoušky by se uchazeči připojovali přímo do videokonference komise.

Písemné přijímací testy

Pro písemné přijímací řízení můžete mimo jiné využít elektronické testy v ELFu nebo odpovědníky v ISu. Doporučení pro zabezpečení testů jsou v tomto případě obdobná těm u běžných elektronických testů, stejně tak se na přijímací testy vztahují obecná doporučení pro tvorbu testových otázek.

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium zpravidla ještě nemají univerzitní identitu, je třeba jim v daném systému dopředu vytvořit účet. S dostatečným předstihem tedy kontaktujte podporu daného systému a domluvte se s nimi na dalším postupu. Kontaktní adresou pro testy v ELFu je elf@phil.muni.cz, pro odpovědníky v ISu pak istech@fi.muni.cz.