Online výuka na FF MU

Vítejte na stránkách online výuky na FF MU. Rádi bychom Vám tímto představili, jaké možnosti v této oblasti naše fakulta nabízí. Tato technologická řešení, která u nás jsou dostupná již delší dobu, mohou případný přechod k distanční výuce usnadnit. Stejně tak Vám mohou pomoci při navrhování nebo převodu Vašich běžných kurzů do online podoby. Je to prostor k novým příležitostem, inovacím a širšímu využití online prostředí.

Doporučované nástroje

Nástrojů pro elektronickou podporu výuky je nepřeberné množství. Pokud již máte své osvědčené favority, není důvod je nyní opouštět. Pokud ale tápete, připravili jsme pro Vás několik doporučení. Níže uvedené nástroje uvádíme, protože jsou součástí univerzitních řešení, takže jsou vyučujícím na FF dostupné a na fakultní či univerzitní úrovni pro ně funguje uživatelská podpora. Dosud se dobře osvědčovaly a zároveň nejsou — alespoň v rámci možností — přehnaně technicky náročné.

MS Teams

komunikace s virtuální třídou

Zjistit více

Co Teams umožňují?

Vytvořit virtuální třídu a v jejím rámci pořádat videohovory (přednášky i semináře) a sdílet materiály. Videohovorů se může účastnit až 250 lidí a nabízí funkce jako sdílení plochy (včetně pokročilejšího sdílení PPT prezentací) či záznam videohovoru.

Lze použít i mimo FF?

Ano, Teams jsou dostupné pro všechny studenty i zaměstnance MU. K videohovoru lze přizvat i účastníky mimo MU, pokud mají platný účet Microsoft.

Nápověda:

Základní postup pro učitele
Uživatelská dokumentace
Webinář k Teams pro výuku (EN)

Alternativy:

Zoom
Skype pro firmy
Google Meet

TS Relay

snadný záznam přednášky

Zjistit více

Co Relay umožňuje?

Snadno a rychle vytvořit záznam přednášky s podpůrnými materiály (prezentace, obrázky, weby...).

Snadno a rychle můžete zaznamenat, co právě děláte na počítači (procházet prezentaci či jiné materiály), doplnit mluvený komentář a případně i obraz z webkamery.

Záznam se poté odešle do Medialu, odkud jej můžete sdílet studentům.

Pozor: TS Relay nefunguje v MacOS 10.11 a vyšší.

Lze použít i mimo FF?

Samotný Relay je dostupný všem na MU, napojení na Medial ale funguje jen pro studenty a zaměstnance FF. Vyučující z jiných fakult mohou využít ukládání na lokální disk.

Nápověda:

Uživatelská dokumentace

Alternativy:

Záznam PowerPointu
OBS studio

ELF

elektronické kurzy

Zjistit více

Co ELF umožňuje?

Vytvářet elektronické kurzy pro pokročilejší řízení výuky. Kurzy v ELFu nemají nahradit kontaktní výuku, umožňují ale realizovat související činnosti jako je sdílení studijních materiálů, zadávání a sběr úkolů, testování a hodnocení studentů nebo tematické diskuze. Připravit můžete i činnosti založené na vzájemné spolupráci studentů nebo jejich vzájemném hodnocení. Průchod studentů kurzem můžete do značné míry plánovat a korigovat.

Lze použít i mimo FF?

ELF samotný je dostupný všem zaměstnancům a studentům MU, jen na některých fakultách je zprovozněn i automatický zápis usnadňující přidání studentů do kurzu (viz katalog služeb).

Návody:

Uživatelská dokumentace
První kroky učitele
Návody pro studenty
Tipy pro uživatele

Alternativy:

Interaktivní osnovy v IS
Google Classroom

Informační systém

interaktivní osnovy

Zjistit více

Co Interaktivní osnovy umožňují?

Podobně jako elektronické kurzy umožňují interaktivní osnovy realizovat činnosti jako je sdílení studijních materiálů, zadávání a sběr úkolů, testování a hodnocení studentů, tematické diskuze nebo vzájemné hodnocení studentů navzájem. Oproti kurzům v ELFu nabízí méně možností, jsou ale těsně navázané na ostatní aplikace v IS MU, které již dobře znáte.

Lze použít i mimo FF?

Ano, Interaktivní osnovy jsou dostupné všem vyučujícím na MU.

Návody:

Uživatelská nápověda

Alternativy:

E-kurzy v ELFu
Google Classroom

Základní scénáře

Různé typy výuky přináší různé potřeby. Na této stránce jsme se pokusili vytyčit několik základních situací, ve kterých se jako pedagogové můžete ocitnout, a nabídnout Vám pro každou z nich konkrétní technologická řešení.

Potřebuji studentům nasdílet materiály pro samostudium

Kdy se to hodí: máte k dispozici nebo můžete zajistit studijní materiály, ze kterých si studenti mohou probíranou látku sami nastudovat (naskenované články, vlastní studijní texty, prezentace s poznámkami, výuková videa apod.).

Možná řešení

Pokud si nechcete věci zbytečně komplikovat a Váš předmět je založený spíše na jednosměrném předávání znalostí, nikoliv na diskuzi, můžete studentům jednoduše nasdílet studijní materiály.

Potřebuji studentům látku prezentovat na dálku

Kdy se to hodí: chcete látku přednášet, aby studenti o nic podstatného nepřišli, a zároveň nepotřebujete, aby studenti na Váš výklad přímo reagovali.

Možná řešení
 1. Vytvořte záznam přednášky na svém pracovním nebo domácím počítači

  Pomocí jednoduchého programu můžete zaznamenat průběh práce na počítači a doprovodit jej mluveným komentářem. Můžete tedy vytvořit video s Vaší prezentací a vysvětlujícím výkladem. Pokud máte k dispozici webkameru, můžete do výsledného videa přidat i záznam sebe sama.

  Oficiální fakultní aplikací pro pořízení záznamu na PC je program Techsmith Relay. Najdete jej na všech fakultních počítačích a jeho obsluha je velmi jednoduchá — po přihlášení pomocí čísla UČO a sekundárního hesla je již vytvoření záznamu otázkou tří kliknutí. Výsledný záznam se po zpracování uloží ve fakultní knihovně médií Medial a studentům jej můžete zprostředkovat pomocí odkazu pro sdílení. Více informací najdete v uživatelské dokumentaci.


 2. Využijte aplikaci pro videokonferenci

  Pro uspořádání online přednášky můžete využít také některou z početných aplikací pro videohovory či videokonference (Skype, Zoom, Google Meet apod.). Umožní Vám přímo se spojit se studenty, hovořit s nimi v reálném čase a nasdílet jim obraz ze své webkamery. Díky funkci sdílení plochy můžete studentům zobrazit, co právě sami vidíte na svém počítači. Některé aplikace umožňují videkonferenci rovnou i zaznamenat, není to však pravidlem.

  Oficiálním řešením pro videokonference na FF je MS Teams, které má každý zaměstnanec i student MU k dispozici v rámci služby Office 365. V MS Teams můžete uskutečnit běžné videohovory, ale také vytvořit třídy, do kterých studenty pozvete a v jejichž rámci pak videokonferenční kanál vytvoříte. Doporučený postup najdete v tomto návodu.


 3. Využijte systém pro automatizované záznamy v učebnách

  Nově rekonstruované budovy na FF jsou vybaveny systémem pro snadný automatizovaný záznam přednášek — stačí stisknout tlačítko na ovládacím panelu, zapnout mikrofon a systém vytvoří video s Vámi i Vaší prezentací. Pokud máte možnost být přítomni na fakultě, můžete tohoto technického zázemí využít. Přednášet v prázdné místnosti jistě není příjemné, toto řešení po Vás ale vyžaduje minimální množství námahy a plánování navíc, protože v učebně je již pro tento scénář vše připraveno. Podrobnější informace o záznamovém zařízení včetně návodu najdete v katalogu IT služeb.

  Výsledný záznam se po zpracování uloží ve fakultní knihovně médií Medial a studentům jej můžete zprostředkovat pomocí odkazu pro sdílení.


 4. Streamujte přednášku živě na internet

  V řadě nově rekonstruovaných učeben můžete svoji přednášku také živě streamovat na Facebook, Youtube nebo další oblíbené služby. Studenti tedy mohou sledovat Vaši přednášku v přímém přenosu. Stream lze spustit pomocí programu OBS, který je třeba před přednáškou se streamovací službou propojit. Služby jako Youtube a Facebook živé přenosy zároveň ukládají, takže je lze zhlédnout i později (toto chování lze změnit v nastavení). Umožňují také zvolit, zda má být přenos veřejně přístupný, nebo dostupný pouze lidem, kterým poskytnete přímý odkaz.

Potřebuji na nasdílené studijní materiály navázat diskuzi se studenty

Kdy se to hodí: nasdíleli jste studentům materiály k samostudiu a chcete jim dát možnost o probírané látce dále diskutovat či položit upřesňující otázky.

Možná řešení

Studijní materiály můžete studentům nasdílet pomocí prostředků popsaných v předchozích dvou scénářích.

Navázanou diskuzi můžete realizovat pomocí aplikací pro asynchronní komunikaci. Nejsnazší, byť rozhodně ne nejvhodnější možností, je použít běžný e-mail. Vhodnější možností je např. chatovací kanál v MS Teams.

Přehlednější variantou je využití diskuzního fóra. Přímo v IS MU můžete využít předmětové diskuze, které jsou již předpřipravené pro každý vyučovaný předmět. V e-kurzech ve fakultním systému ELF můžete zase využít diskuzní fóra, která nabízí více možností nastavení.

Potřebuji se studenty komunikovat v reálném čase

Kdy se to hodí: Váš předmět má povahu semináře a možnost pružné diskuze v reálném čase je pro Vás zásadní.

Možná řešení

V tomto případě jde již o scénář náročnější na organizaci, přípravu a do jisté míry i technické dovednosti. Všichni účastníci se musí výuky účastnit v reálném čase, technické řešení vyžaduje zapojení nástroje umožňujícího synchronní oboustrannou komunikaci většího počtu lidí a celou výuku je dobré naplánovat, připravit a vyzkoušet dopředu. Větší nároky jsou kladeny i na přípravu studentů: všichni by měli mít k dispozici zařízení s kamerou a mikrofonem (ve většině případů ale dobře poslouží i mobilní telefon) a stabilní připojení k internetu.

Jako základní technologické řešení doporučujeme použít videokonferenční nástroj MS Teams, který je pro všechny zaměstnance i studenty MU dostupný v rámci služby Office 365. V MS Teams můžete uskutečnit běžné videohovory, ale také vytvořit třídy, do kterých studenty pozvete a v jejichž rámci pak videokonferenční kanál vytvoříte. Doporučený postup najdete v tomto návodu.
V průběhu videokonference máte k dispozici i chat, do kterého mohou studenti psát dotazy a připomínky.

Vedle toho jsou k dispozici i specializované aplikace pro webináře (např. GoToWebinar), které nabízí pokročilejší funkce, jako je moderování diskuze či sběr zpětné vazby. Jejich nastavení je ale obvykle složitější a navíc jde zpravidla o placené produkty. MS Teams proto doporučujeme jako schůdnější řešení, které je navíc navázané na univerzitní infrastrukturu.

Potřebuji komplexní řešení pro správu výuky

Kdy se to hodí: potřebujete do virtuálního prostoru přesunout více různorodých aktivit. Vedle sdílení materiálů chcete se studenty vést diskuze, zadávat jim úkoly, testovat jejich znalosti apod.

Možná řešení

Využít můžete některý ze systémů pro řízení výuky, ve kterých můžete vytvořit e-learningový kurz s různými druhy aktivit. Na FF máte k dispozici dvě možnosti:

 1. E-learningové kurzy v ELFu
  • ELF je fakultní instalace systému Moodle, která vedle základních aktivit (sdílení materiálů, úkoly, testy, diskuze, hodnocení) nabízí i další, pokročilejší možnosti, např. práci se skupinami, zpřístupnění aktivit v určitém čase atd.
  • o vytvoření nového kurzu požádejte pomocí kontaktního formuláře (najdete jej po přihlášení v sekci Info pro učitele)
  • více informací najdete v uživatelské dokumentaci
 2. Interaktivní osnovy v IS MU
  • výhodou je provázání s dalšími aplikacemi informačního systému,
  • umožňuje vytvářet tematické celky pro jednotlivé hodiny, sdílet studijní materiály, zadávat úkoly, vytvářet testy a organizovat vzájemné hodnocení úkolů mezi studenty
  • více informací najdete v nápovědě IS

Didaktické aspekty výuky

Užitečné odkazy

V této sekci najdete odkazy na některé další informační zdroje týkající se technologických řešení na MU nebo distančního vzdělávání.

Potřebujete poradit?

Nové technologie mohou být odstrašující a ne vždy vše funguje tak, jak bychom si představovali. Není třeba se bát — pro řadu služeb doporučovaných na této stránce nabízí univerzita či fakulta také uživatelskou podporu. Využijte kontaktní informace níže, pokud narazíte na problém s některou ze služeb, potřebujete poradit nebo chcete konzultovat možnosti využití dané služby.

kurzy v ELFu

technika v učebnách

aplikace Techsmith Relay

Kontaktujte pracovníky Kanceláře e-learningu CIT FF MU:

Kontaktní formulář

úložiště Onedrive

konference v MS Teams

další aplikace O365

Zapište se do týmu podpory uživatelů O365, kde se můžete zeptat na všechno, co Vás zajímá.

Zapsat se do týmu

interaktivní osnovy v IS

předmětové diskuze

další aplikace v IS

Kontaktujte e-techniky IS MU


Kontaktní informace