Prostory a technické zázemí

Co se zde dozvíte?

Technické zázemí na FF MU

Pro zajištění distanční výuky a zkoušení lze využít i technické zázemí dostupné přímo na fakultě. Vedle možnosti vytvořit video pomocí záznamového zařízení v učebně toto zázemí využijete především při realizaci videokonferenčních hovorů. Pokud sami nedisponujete dostatečně spolehlivým zařízením a připojením k internetu, nabízí se Vám na fakultě několik možných řešení.

Videokonferenční zázemí pro jednotlivce

Počítače v učebnách

 

Učitelské počítače v učebnách jsou vybaveny webkamerou, mikrofonem a​ reproduktory a disponují dostatečným výkonem i stabilním připojením k internetu.

Jak postupovat
Postup připojení

 

1
Rezervujte si vybranou učebnu pomocí aplikace Rezervace místnosti v ISu.

2
Zapněte počítač a přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla. Další techniku v učebně není třeba zapínat.

 

3
Odblokujte mechanickou pojistku soukromí na webkameře. Konkrétní postup se liší podle typu počítače:

Učebny v budovách A, B2, C, D a M

Před použitím je třeba odsunout krytku objektivu pomocí posuvníku v horním rámu počítače.

 

Učebny v budovách G, J, K, L a N

Kamera je zasunuta v horním rámu počítače. Před použitím je kameru nutné vysunout nahoru a pomocí otočného kolečka nasměrovat na přednášejícího.

4
Kontrolu obrazu webkamery můžete provést přímo ve videokonferenční aplikaci, případně v aplikaci Kamera, která již je na počítači nainstalovaná.

5
Spusťte videokonferenční aplikaci a zahajte hovor.


V místnosti není třeba spouštět ani nastavovat jiná zařízení. Kamery připevněné na stěně místnosti slouží pouze pro záznam a nelze je pro videokonferenci použít.

Podpora CIT

Postup doporučujeme s dostatečným časovým předstihem vyzkoušet přímo na místě. V případě technických obtíží volejte servisní linku na čísle [54949] 1542.

Malé týmové pracovny (D2TYM3–6)

 

Malé týmové pracovny v prvním patře budovy D jsou vybaveny počítači a externí webkamerou s integrovaným mikrofonem.

Pracovny je nutné předem rezervovat, práva k rezervaci mají momentálně zaměstnanci a doktorandi FF MU. Pracovny samotné jsou přístupné na zaměstnanecký čip či kartu ISIC.

Týmová pracovny jsou primárně určeny pro studenty, v době nucené distanční výuky je však výjimečně mohou využít i vyučující.

Jak postupovat
Postup připojení

 

1
Rezervujte si vybranou týmovou studovnu pomocí kalendáře O365 (postup najdete na stránkách knihovny; oproti stavu popsanému v postupu jsou nyní týmové pracovny přístupné i zaměstnancům a doktorandům FF MU).

POZOR: Dbejte na to, aby mezi jednotlivými rezervacemi zůstaly alespoň 30minutové rozestupy nutné pro zajištění úklidu a dezinfekce místnosti.

2
Tlačítkem Power zapněte počítač připevněný k zadní straně nástěnné obrazovky. Obrazovku zapněte tlačítkem On na ovládacím panelu. Přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla.

Pokud bezdrátová myš v místnosti nereaguje, zkontrolujte, že je zapnutá (přepínač On/Off na spodku myši). V případě vybité baterie kontaktujte pracovníky ústřední knihovny.

3
Spusťte MS Teams či jinou videokonferenční aplikaci.

4
Zkontrolujte, že jsou nastavená správná vstupní a výstupní zařízení. V MS Teams:

 1. Klikněte na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte na kartu Zařízení.
 3. Ujistěte se, že jednotlivé položky jsou nastaveny jako na obrázku níže.

5
Připojte se k videokonferenčnímu hovoru.

Týmové pracovny D2TYM1 a D2TYM2

 

Týmové pracovny D2TYM1 a D2TYM2 v prvním patře budovy D jsou vybaveny počítači s externí webkamerou a mikrofonem.

Pracovny je nutné předem rezervovat, práva k rezervaci mají momentálně zaměstnanci a doktorandi FF MU. Pracovny samotné jsou přístupné na zaměstnanecký čip či kartu ISIC.

Týmová pracovny jsou primárně určeny pro studenty, v době nucené distanční výuky je však výjimečně mohou využít i vyučující.

Jak postupovat
Postup připojení

 

1
Rezervujte si vybranou týmovou studovnu pomocí kalendáře O365 (postup najdete na stránkách knihovny; oproti stavu popsanému v postupu jsou nyní týmové pracovny přístupné i zaměstnancům a doktorandům FF MU).

POZOR: Dbejte na to, aby mezi jednotlivými rezervacemi zůstaly alespoň 30minutové rozestupy nutné pro zajištění úklidu a dezinfekce místnosti.

2
Tlačítkem Power zapněte počítač připevněný k zadní straně nástěnné obrazovky. Obrazovku zapněte tlačítkem On na ovládacím panelu. Přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla.

Pokud bezdrátová myš v místnosti nereaguje, zkontrolujte, že je zapnutá (přepínač On/Off na spodku myši). V případě vybité baterie kontaktujte pracovníky ústřední knihovny.

3
Spusťte MS Teams či jinou videokonferenční aplikaci.

4
Zkontrolujte, že jsou nastavená správná vstupní a výstupní zařízení. V MS Teams:

 1. Klikněte na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte na kartu Zařízení.
 3. Ujistěte se, že jednotlivé položky jsou nastaveny jako na obrázku níže.

5
Připojte se k videokonferenčnímu hovoru.

Videokonferenční zázemí pro skupiny

Zaměstnanecká týmová pracovna (D2TYM7) a zasedací místnost děkanátu jsou vybaveny videokonferenční sadou Logitech Group připojenou k PC v místnosti. Videokonferenční sada představuje předpřipravené, samoobslužné řešení pro videokonferenci, dimenzované pro pokrytí menší skupiny přítomných účastníků.

Týmová pracovna slouží běžně pro pracovní hovory a schůzky, v době nucené distanční výuky je však výjimečně možné ji využít i pro výuku a zkoušky.

Jak postupovat
Základní informace

Videokonferenční sada zahrnuje:

 • webkameru umožňující posun, přiblížení i oddálení obrazu,
 • mikrofon s dosahem až 6 metrů,
 • panel s ovládacími prvky pro kameru, mikrofon i reproduktor.

 

Postup připojení

 

1
Rezervujte si vybranou místnost. Týmovou pracovnu rezervujte pomocí kalendáře v O365 (postup najdete na stránkách knihovny), rezervace zasedací místnosti vyřizuje sekretariát děkanátu (viz kontaktní informace a kalendář obsazenosti).

POZOR: Dbejte na to, aby mezi jednotlivými rezervacemi zůstaly alespoň 30minutové rozestupy nutné pro zajištění úklidu a dezinfekce místnosti.

2
Přihlaste se k počítači a spusťte MS Teams či jinou videokonferenční aplikaci.

3
Zkontrolujte, že jsou nastavená správná vstupní a výstupní zařízení. V MS Teams:

 1. Klikněte na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte na kartu Zařízení.
 3. Ujistěte se, že jednotlivé položky jsou nastaveny jako na obrázku níže.

5
Připojte se k videokonferenčnímu hovoru.


Podpora CIT

Postup doporučujeme s dostatečným časovým předstihem vyzkoušet přímo na místě.

Pracovníci CIT mohou po předchozí domluvě poskytnout zaškolení k  videokonferenčním zařízením v jednotlivých místnostech. V případě zájmu o zaškolení zašlete požadavek na elf@phil.muni.cz.

V případě technických obtíží volejte servisní linku na čísle [54949] 1542.

Videokonferenční zázemí pro studenty

Studenti, kteří potřebují zajistit technické zázemí např. pro vykonání písemné či ústní zkoušky, mohou využít týmových studoven ve druhém podlaží budovy D. Záměr absolvovat zkoušku ve fakultních prostorách student nejprve ohlásí svému vyučujícímu, který pro něj danou místnost rezervuje (studenti sami momentálně pracovny rezervovat nemohou). V daném čase si pak student bude moci týmovou pracovnu odstřežit pomocí karty ISIC.

Malé týmové pracovny (D2TYM3–6)

 

Malé týmové pracovny ve druhém podlaží budovy D jsou vybaveny počítači a externí webkamerou s integrovaným mikrofonem.

Jak postupovat
Postup připojení

 

1
Domluvte se s vyučujícím na rezervaci vybrané týmové studovny pomocí kalendáře O365 (postup najdete na stránkách knihovny; oproti stavu popsanému v postupu je rezervace týmových pracoven momentálně přístupná pouze zaměstnancům a doktorandům FF).

POZOR: Dbejte na to, aby mezi jednotlivými rezervacemi zůstaly alespoň 30minutové rozestupy nutné pro zajištění úklidu a dezinfekce místnosti.

2
Pro přístup do chodby před pracovnami i do pracovny samotné použijte svoji kartu ISIC.

3
Tlačítkem Power zapněte počítač připevněný k zadní straně nástěnné obrazovky. Obrazovku zapněte tlačítkem On na ovládacím panelu. Přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla.

Pokud bezdrátová myš v místnosti nereaguje, zkontrolujte, že je zapnutá (přepínač On/Off na spodku myši). V případě vybité baterie kontaktujte pracovníky ústřední knihovny.

4
Spusťte MS Teams či jinou videokonferenční aplikaci.

5
Zkontrolujte, že jsou nastavená správná vstupní a výstupní zařízení. V MS Teams:

 1. Klikněte na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte na kartu Zařízení.
 3. Ujistěte se, že jednotlivé položky jsou nastaveny jako na obrázku níže.

6
Připojte se k videokonferenčnímu hovoru.


Podpora CIT

Postup doporučujeme s dostatečným časovým předstihem vyzkoušet přímo na místě. V případě technických obtíží volejte servisní linku na čísle [54949] 1542.

Týmové pracovny D2TYM1 a D2TYM2

 

Týmové pracovny D2TYM1 a D2TYM2 ve druhém podlaží budovy D jsou vybaveny počítači s externí webkamerou a mikrofonem.

Jak postupovat
Postup připojení

 

1
Domluvte se s vyučujícím na rezervaci vybrané týmové studovny pomocí kalendáře O365 (postup najdete na stránkách knihovny; oproti stavu popsanému v postupu je rezervace týmových pracoven momentálně přístupná pouze zaměstnancům a doktorandům FF).

POZOR: Dbejte na to, aby mezi jednotlivými rezervacemi zůstaly alespoň 30minutové rozestupy nutné pro zajištění úklidu a dezinfekce místnosti.

2
Pro přístup do chodby před pracovnami i do pracovny samotné použijte svoji kartu ISIC.

3
Tlačítkem Power zapněte počítač připevněný k zadní straně nástěnné obrazovky. Obrazovku zapněte tlačítkem On na ovládacím panelu. Přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla.

Pokud bezdrátová myš v místnosti nereaguje, zkontrolujte, že je zapnutá (přepínač On/Off na spodku myši). V případě vybité baterie kontaktujte pracovníky ústřední knihovny.

4
Spusťte MS Teams či jinou videokonferenční aplikaci.

5
Zkontrolujte, že jsou nastavená správná vstupní a výstupní zařízení. V MS Teams:

 1. Klikněte na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte na kartu Zařízení.
 3. Ujistěte se, že jednotlivé položky jsou nastaveny jako na obrázku níže.

6
Připojte se k videokonferenčnímu hovoru.


Podpora CIT

Postup doporučujeme s dostatečným časovým předstihem vyzkoušet přímo na místě. V případě technických obtíží volejte servisní linku na čísle [54949] 1542.

Videostudio

Jako podporu online výuky nabízí několik služeb i naše videostudio. 

Půjčování techniky

I nadále je možné si půjčit kameru, mikrofon a stativ (možné je i půjčit samostatně kameru nebo samostatně mikrofon a stativ).

Zpracování záznamů

Podobně jako za běžného režimu je i nyní možné nechat si zpracovat již natočený záznam. Vhodné je to například v momentě, kdy potřebujete záznam z webkamery prokládat slidy z prezentace (nebo opačně) a případně potřebujete vylepšit zvuk u svého záznamu.

Konzultace k pořízení a zpracování záznamů

Rádi Vám poradíme, jak vhodně umístit kameru a mikrofon při natáčení doma nebo v kanceláři. Konzultace jsou možné telefonicky (778 769 645; volejte prosím pouze mezi 10. a 18. hodinou) i online. Je i možnost konzultovat zpracování záznamu – v tomto případě Vás ovšem odkážeme na příslušné nástroje a návody, kde jsou dané postupy popsány dopodrobna.

Přejít na stránky videostudia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info