Prostory a technické zázemí

Co se zde dozvíte?

Technické zázemí na FF MU

Pro zajištění distanční výuky a zkoušení lze využít i technické zázemí dostupné přímo na fakultě. Vedle možnosti vytvořit video pomocí záznamového zařízení v učebně toto zázemí využijete především při realizaci videokonferenčních hovorů. Pokud sami nedisponujete dostatečně spolehlivým zařízením a připojením k internetu, nabízí se Vám na fakultě několik možných řešení.

Videokonferenční zázemí pro jednotlivce

Počítače v učebnách

 

Učitelské počítače v učebnách jsou vybaveny webkamerou, mikrofonem a​ reproduktory a disponují dostatečným výkonem i stabilním připojením k internetu.

Jak postupovat
Postup připojení

 

1
Rezervujte si vybranou učebnu pomocí aplikace Rezervace místnosti v ISu.

2
Zapněte počítač a přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla. Další techniku v učebně není třeba zapínat.

 

3
Odblokujte mechanickou pojistku soukromí na webkameře. Konkrétní postup se liší podle typu počítače:

Učebny v budovách A, B2, C, D a M

Před použitím je třeba odsunout krytku objektivu pomocí posuvníku v horním rámu počítače.

 

Učebny v budovách G, J, K, L a N

Kamera je zasunuta v horním rámu počítače. Před použitím je kameru nutné vysunout nahoru a pomocí otočného kolečka nasměrovat na přednášejícího.

4
Kontrolu obrazu webkamery můžete provést přímo ve videokonferenční aplikaci, případně v aplikaci Kamera, která již je na počítači nainstalovaná.

5
Spusťte videokonferenční aplikaci a zahajte hovor.


V místnosti není třeba spouštět ani nastavovat jiná zařízení. Kamery připevněné na stěně místnosti slouží pouze pro záznam a nelze je pro videokonferenci použít.

Podpora CIT

Postup doporučujeme s dostatečným časovým předstihem vyzkoušet přímo na místě. V případě technických obtíží volejte servisní linku na čísle [54949] 1542.

Malé týmové pracovny (D2TYM3–6)

 

Malé týmové pracovny v prvním patře budovy D jsou vybaveny počítači a externí webkamerou s integrovaným mikrofonem.

Pracovny je nutné předem rezervovat, práva k rezervaci mají momentálně zaměstnanci a doktorandi FF MU. Pracovny samotné jsou přístupné na zaměstnanecký čip či kartu ISIC.

Týmová pracovny jsou primárně určeny pro studenty, v době nucené distanční výuky je však výjimečně mohou využít i vyučující.

Jak postupovat
Postup připojení

 

1
Rezervujte si vybranou týmovou studovnu pomocí kalendáře O365 (postup najdete na stránkách knihovny; oproti stavu popsanému v postupu jsou nyní týmové pracovny přístupné i zaměstnancům a doktorandům FF MU).

POZOR: Dbejte na to, aby mezi jednotlivými rezervacemi zůstaly alespoň 30minutové rozestupy nutné pro zajištění úklidu a dezinfekce místnosti.

2
Tlačítkem Power zapněte počítač připevněný k zadní straně nástěnné obrazovky. Obrazovku zapněte tlačítkem On na ovládacím panelu. Přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla.

Pokud bezdrátová myš v místnosti nereaguje, zkontrolujte, že je zapnutá (přepínač On/Off na spodku myši). V případě vybité baterie kontaktujte pracovníky ústřední knihovny.

3
Spusťte MS Teams či jinou videokonferenční aplikaci.

4
Zkontrolujte, že jsou nastavená správná vstupní a výstupní zařízení. V MS Teams:

 1. Klikněte na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte na kartu Zařízení.
 3. Ujistěte se, že jednotlivé položky jsou nastaveny jako na obrázku níže.

5
Připojte se k videokonferenčnímu hovoru.

6
Do směrového mikrofonu mluvte tak, jak je naznačeno na obrázku níže. Mikrofon k sobě mějte otočený stranou, na které svítí zelená dioda.

Týmové pracovny D2TYM1 a D2TYM2

 

Týmové pracovny D2TYM1 a D2TYM2 v prvním patře budovy D jsou vybaveny počítači s externí webkamerou a mikrofonem.

Pracovny je nutné předem rezervovat, práva k rezervaci mají momentálně zaměstnanci a doktorandi FF MU. Pracovny samotné jsou přístupné na zaměstnanecký čip či kartu ISIC.

Týmová pracovny jsou primárně určeny pro studenty, v době nucené distanční výuky je však výjimečně mohou využít i vyučující.

Jak postupovat
Postup připojení

 

1
Rezervujte si vybranou týmovou studovnu pomocí kalendáře O365 (postup najdete na stránkách knihovny; oproti stavu popsanému v postupu jsou nyní týmové pracovny přístupné i zaměstnancům a doktorandům FF MU).

POZOR: Dbejte na to, aby mezi jednotlivými rezervacemi zůstaly alespoň 30minutové rozestupy nutné pro zajištění úklidu a dezinfekce místnosti.

2
Tlačítkem Power zapněte počítač připevněný k zadní straně nástěnné obrazovky. Obrazovku zapněte tlačítkem On na ovládacím panelu. Přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla.

Pokud bezdrátová myš v místnosti nereaguje, zkontrolujte, že je zapnutá (přepínač On/Off na spodku myši). V případě vybité baterie kontaktujte pracovníky ústřední knihovny.

3
Spusťte MS Teams či jinou videokonferenční aplikaci.

4
Zkontrolujte, že jsou nastavená správná vstupní a výstupní zařízení. V MS Teams:

 1. Klikněte na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte na kartu Zařízení.
 3. Ujistěte se, že jednotlivé položky jsou nastaveny jako na obrázku níže.

5
Připojte se k videokonferenčnímu hovoru.

6
Do směrového mikrofonu mluvte tak, jak je naznačeno na obrázku níže. Mikrofon k sobě mějte otočený stranou, na které svítí zelená dioda.

Videokonferenční zázemí pro skupiny

Zaměstnanecká týmová pracovna (D2TYM7) a zasedací místnost děkanátu jsou vybaveny videokonferenční sadou Logitech Group připojenou k PC v místnosti. Videokonferenční sada představuje předpřipravené, samoobslužné řešení pro videokonferenci, dimenzované pro pokrytí menší skupiny přítomných účastníků.

Týmová pracovna slouží běžně pro pracovní hovory a schůzky, v době nucené distanční výuky je však výjimečně možné ji využít i pro výuku a zkoušky.

Jak postupovat
Základní informace

Videokonferenční sada zahrnuje:

 • webkameru umožňující posun, přiblížení i oddálení obrazu,
 • mikrofon s dosahem až 6 metrů,
 • panel s ovládacími prvky pro kameru, mikrofon i reproduktor.

 

Postup připojení

 

1
Rezervujte si vybranou místnost. Týmovou pracovnu rezervujte pomocí kalendáře v O365 (postup najdete na stránkách knihovny), rezervace zasedací místnosti vyřizuje sekretariát děkanátu (viz kontaktní informace a kalendář obsazenosti).

POZOR: Dbejte na to, aby mezi jednotlivými rezervacemi zůstaly alespoň 30minutové rozestupy nutné pro zajištění úklidu a dezinfekce místnosti.

2
Přihlaste se k počítači a spusťte MS Teams či jinou videokonferenční aplikaci.

3
Zkontrolujte, že jsou nastavená správná vstupní a výstupní zařízení. V MS Teams:

 1. Klikněte na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte na kartu Zařízení.
 3. Ujistěte se, že jednotlivé položky jsou nastaveny jako na obrázku níže.

5
Připojte se k videokonferenčnímu hovoru.


Podpora CIT

Postup doporučujeme s dostatečným časovým předstihem vyzkoušet přímo na místě.

Pracovníci CIT mohou po předchozí domluvě poskytnout zaškolení k  videokonferenčním zařízením v jednotlivých místnostech. V případě zájmu o zaškolení zašlete požadavek na elf@phil.muni.cz.

V případě technických obtíží volejte servisní linku na čísle [54949] 1542.

Videokonferenční zázemí pro studenty

Studenti, kteří potřebují zajistit technické zázemí např. pro vykonání písemné či ústní zkoušky, mohou využít týmových studoven D2TYM3 a D2TYM4 ve druhém podlaží budovy D. Záměr absolvovat zkoušku ve fakultních prostorách student nejprve ohlásí svému vyučujícímu, který pro něj danou místnost rezervuje (studenti sami momentálně pracovny rezervovat nemohou). V daném čase si pak student bude moci týmovou pracovnu odstřežit pomocí karty ISIC.

POZOR: Pro vstup do týmových studoven je třeba mít negativní test na infekci COVID-19. Test nesmí být starší než 7 dní. Vyučující, který týmovou pracovnu pro studenta rezervuje, musí v IS či INETu zkontrolovat, zda má v daný den student platný test.

Malé týmové pracovny (D2TYM3–4)

 

Malé týmové pracovny ve druhém podlaží budovy D jsou vybaveny počítači a externí webkamerou s integrovaným mikrofonem.

Jak postupovat
Postup připojení

 

1
Domluvte se s vyučujícím na rezervaci vybrané týmové studovny pomocí kalendáře O365 (postup najdete na stránkách knihovny; oproti stavu popsanému v postupu je rezervace týmových pracoven momentálně přístupná pouze zaměstnancům a doktorandům FF).

POZOR: Dbejte na to, aby mezi jednotlivými rezervacemi zůstaly alespoň 30minutové rozestupy nutné pro zajištění úklidu a dezinfekce místnosti.

2
Pro přístup do chodby před pracovnami i do pracovny samotné použijte svoji kartu ISIC.

3
Tlačítkem Power zapněte počítač připevněný k zadní straně nástěnné obrazovky. Obrazovku zapněte tlačítkem On na ovládacím panelu. Přihlaste se pomocí svého čísla UČO a sekundárního hesla.

Pokud bezdrátová myš v místnosti nereaguje, zkontrolujte, že je zapnutá (přepínač On/Off na spodku myši). V případě vybité baterie kontaktujte pracovníky ústřední knihovny.

4
Spusťte MS Teams či jinou videokonferenční aplikaci.

5
Zkontrolujte, že jsou nastavená správná vstupní a výstupní zařízení. V MS Teams:

 1. Klikněte na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte na kartu Zařízení.
 3. Ujistěte se, že jednotlivé položky jsou nastaveny jako na obrázku níže.

6
Připojte se k videokonferenčnímu hovoru.

7
Do směrového mikrofonu mluvte tak, jak je naznačeno na obrázku níže. Mikrofon k sobě mějte otočený stranou, na které svítí zelená dioda.


Podpora CIT

Postup doporučujeme s dostatečným časovým předstihem vyzkoušet přímo na místě. V případě technických obtíží volejte servisní linku na čísle [54949] 1542.

Videostudio

Jako podporu online výuky nabízí několik služeb i naše videostudio. 

Půjčování techniky

I nadále je možné si půjčit kameru, mikrofon a stativ (možné je i půjčit samostatně kameru nebo samostatně mikrofon a stativ).

Zpracování záznamů

Podobně jako za běžného režimu je i nyní možné nechat si zpracovat již natočený záznam. Vhodné je to například v momentě, kdy potřebujete záznam z webkamery prokládat slidy z prezentace (nebo opačně) a případně potřebujete vylepšit zvuk u svého záznamu.

Konzultace k pořízení a zpracování záznamů

Rádi Vám poradíme, jak vhodně umístit kameru a mikrofon při natáčení doma nebo v kanceláři. Konzultace jsou možné telefonicky (778 769 645; volejte prosím pouze mezi 10. a 18. hodinou) i online. Je i možnost konzultovat zpracování záznamu – v tomto případě Vás ovšem odkážeme na příslušné nástroje a návody, kde jsou dané postupy popsány dopodrobna.

Přejít na stránky videostudia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info