S čím vám může online výuka či hybridní výuka pomoci?

Proč vlastně ve výuce používat moderní technologie?

Usnadnění organizace výuky

 • V e-kurzech nebo interaktivních osnovách můžou mít studující k dispozici rozpis studijních témat, instrukce ke studiu, důležité termíny i další podstatné informace na jednom místě.
 • E-kurzy a interaktivní osnovy umožňují také snadno nasdílet studijní materiály různého druhu nebo vybrat od studujících písemné práce.

Usnadnění a zefektivnění práce

 • Online nástroje usnadňují řadu rutinních mechanických úkolů. Můžete např. automatizovat vyhodnocování běžných testů.

Usnadnění komunikace se studujícími

 • Pomocí online aplikací např. můžete při hodině rychle získat zpětnou vazbu od celé třídy a na základě té pak vést další diskuzi.

Zapojení více studujících

 • Některých výukových aktivit se v online prostředí může zúčastnit více studujících, aniž by to pro vás znamenalo vyšší zátěž. Kupříkladu průběžné testy může díky zmíněnému automatickému vyhodnocování absolvovat libovolné množství studujících.

Přizpůsobení výuky potřebám studujících

 • Pomocí technologií můžete výuku ve větší míře přizpůsobit individuálním potřebám studujících. Studující můžou procházet obsah e-kurzu či interaktivní osnovy vlastním tempem nebo můžete rozšířit škálu studijních materiálů a aktivit (texty, audiovizuální materiály, komunikativní aktivity apod.), aby více vyhovovaly studujícím s různými vzdělávacími styly.

Šetření času ve výuce

 • Když do online prostředí k řízenému samostudiu přesunete ty aktivity, které zde fungují, získáte v hodině více prostoru pro jiné aktivity, které více těží z vaší přítomnosti nebo spolupráce studujících. Více viz na stránce Převrácená třída (flipped classroom).

Zvýšení motivace studujících

Nahrazení kontaktní výuky

 • Pokud z nějakého důvodu (nemoc, služební cesta apod.) nemůže nebo nechcete výuku realizovat kontaktně, můžete místo ní uspořádat videokonferenční hodinu, použít záznam přednášky (např. z předchozího semestru) nebo studujícím poskytnout jiné materiály k řízenému samostudiu. Hodina tak nemusí buď vůbec či částečně odpadnout.
 • Podobně lze díky hybridní výuce zapojit do výuky i studující, kteří se jí nemůžou účastnit na místě.

Snazší spolupráce z kolegy z jiných institucí

 • Do výuky můžete snadněji zapojit také kolegy z jiných škol či dalších institucí, protože se nemusejí fyzicky přemístit za vámi.
 • Během videokonferenční či hybridní hodiny může ke studujícím promluvit třeba odborník ze zahraničí, aniž by musel řešit náročnou cestu či výrazně přizpůsobovat svůj časový rozvrh.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info