První krok k organizaci výuky

Kdy se to hodí:  

 • Potřebujete do virtuálního prostoru přesunout více různorodých aktivit.
 • Vedle sdílení materiálů chcete se studenty vést diskuze, zadávat úkoly, testovat znalosti apod.

Možná řešení: 

Můžete využít některý ze systémů pro řízení výuky, ve kterých je možné vytvořit e-learningový kurz s různými druhy aktivit. Takových systémů je více. Na FF MU máte k dispozici dvě možnosti, k nimž poskytujeme uživatelskou podporu:

Elektronické kurzy v ELFu Interaktivní osnovy v IS MU

Tip! Využívejte různé způsoby práce, např. diskuze ve fórech, průběžné kontrolní testy, formativní hodnocení či vzájemné hodnocení, abyste studenty co nejvíce zapojili.

  Sdílení materiálů

Kdy se to hodí:  

 • Máte k dispozici nebo můžete zajistit studijní materiály, ze kterých si studenti mohou probíranou látku sami nastudovat (naskenované články, vlastní studijní texty, prezentace s poznámkami, výuková videa apod.). 
 • Váš předmět je založený spíše na jednosměrném předávání znalostí, nikoliv na diskuzi.

Řešení: 

 1. Uložte soubory v cloudovém úložišti a studentům je nasdílejte. Využít můžete například univerzitní OneDrive.
 2. Vytvořte kurz v systému pro řízení výuky a studijní materiály do něj přidejte.

  Jak prezentovat látku

Kdy se to hodí:

 • Chcete látku přednášet, aby studenti o nic podstatného nepřišli, a zároveň nepotřebujete, aby studenti na Váš výklad přímo reagovali.

Řešení mohou být následující:

Vytvořte záznam přednášky na svém pracovním nebo domácím počítači

Pomocí jednoduchého programu můžete zaznamenat průběh práce na počítači a doprovodit jej mluveným komentářem. Můžete tedy vytvořit video s vaší prezentací a vysvětlujícím výkladem. Pokud máte k dispozici webkameru, můžete do výsledného videa přidat i záznam sebe sama. 

Oficiální fakultní aplikací pro pořízení záznamu na PC je program TechSmith Relay. Najdete jej na všech fakultních počítačích nebo si jej můžete nainstalovat na počítač vlastní a jeho obsluha je velmi jednoduchá — po přihlášení pomocí UČO a sekundárního hesla stačí na pořízení záznamu tři kliknutí.

Více k TechSmith Relay Další možnosti pořízení záznamu přednášky

Využijte aplikaci pro videokonferenci

Pro uspořádání živé online přednášky můžete využít některou z početných aplikací pro videokonference (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet apod.). Umožní vám spojit se přímo se studenty, hovořit s nimi v reálném čase a nasdílet jim obraz ze své webkamery. Díky funkci sdílení plochy můžete studentům zobrazit, co právě sami vidíte na svém počítači. Některé aplikace umožňují videokonferenci rovnou i zaznamenat, není to však pravidlem. 

Oficiálním řešením pro videokonference na FF MU je aplikace Microsoft Teams, kterou má každý zaměstnanec i student MU k dispozici v rámci balíčku služeb Office 365. V Microsoft Teams můžete uskutečňovat běžné videohovory, ale také vytvořit třídy, do kterých studenty pozvete a v jejichž rámci pak videokonferenční kanál vytvoříte.

Více k Microsoft Teams Časté dotazy k MS Teams

Využijte systém pro automatizované záznamy v učebnách

Nově rekonstruované budovy na FF MU jsou vybaveny systémem pro snadný automatizovaný záznam přednášek — stačí stisknout tlačítko na ovládacím panelu, zapnout mikrofon a systém vytvoří video s vámi i vaší prezentací. Pokud máte možnost být přítomni na fakultě, můžete tohoto technického zázemí využít. Přednášet v prázdné místnosti jistě není příjemné, toto řešení po vás ale vyžaduje minimální množství námahy a plánování navíc, protože v učebně je na tento scénář vše předpřipraveno. Podrobnější informace o záznamovém zařízení včetně návodu najdete v katalogu IT služeb. 

Výsledný záznam se po zpracování uloží ve fakultní knihovně médií Medial a studentům jej můžete zprostředkovat pomocí odkazu pro sdílení. 

Videonávod: Jak v učebně pořídit záznam přednášky Technické zázemí na FF MU

Tip! Natočenou přednášku můžete doplnit otázkami, nad kterými se studenti mají zamyslet. Nebo ji můžete využít pro seminář formou převrácené třídy (flipped classroom).

  Komunikace se studenty

Synchronní (v reálném čase)

Kdy se to hodí:

Váš předmět má povahu semináře a možnost pružné diskuze v reálném čase je pro vás zásadní.

Řešení:

Jako základní technologické řešení doporučujeme použít videokonferenční aplikaci Microsoft Teams, která je všem zaměstnancům i studentům MU dostupná v rámci balíčku služeb Office 365. V Microsoft Teams můžete uskutečnit běžné videohovory, ale také vytvořit třídy, do kterých studenty pozvete a v jejichž rámci pak videokonferenční kanál vytvoříte. V průběhu videokonference máte k dispozici i chat, do kterého mohou studenti psát dotazy a připomínky.

Více k Microsoft Teams Časté dotazy k MS Teams

Asynchronní (mimo výuku)

 1. Variantou je využití diskuzního fóra. V IS MU máte k dispozici předmětové diskuze, které jsou předpřipravené pro každý vyučovaný předmět.
 2. e-kurzech ve fakultním e-learningovém systému ELF můžete zase využít diskuzní fóra, která nabízejí více možností nastavení.

Více o ELFu Více o e-learningu v IS MU

Tip! Aktivizujte studenty během společné práce pomocí kvízů, anket, testů, diskuze

  Rozšiřující aktivity k výuce

Kdy se to hodí: 

 • Přemýšlíte, jak co nejvíce zapojit studenty, udržet jejich pozornost a motivovat je k další práci.   

Možná řešení

 1. Na začátek výukové jednotky zařaďte aktivizační aktivitu. Může to být brainstorming či třeba krátký kvíz (např. Quizzizmentimentr), ve kterém si ověříte, jak studenti pochopili téma z předešlého setkání.

 2. Využívejte například diskuzní fórum v Microsoft Teams či předmětové diskuze v IS MU.

 3. Používejte formativní hodnocení, které dává studentům lepší zpětnou vazbu, motivuje je a ukazuje, v čem je jejich silná stránka.

 4. Zkuste do výuky začlenit vzájemné anonymní hodnocení prací studentů (peer review).

 5. Zadávejte skupinovou práci – ⁠podpoříte tak spolupráci, komunikaci a budování vztahů mezi studenty.

 6. Veďte studenty k sebereflexi a požádejte je o zpětnou vazbu k obsahu kurzu. Tak se nejrychleji dozvíte, co byste mohli napříště upravit. 

  Zkoušení online

Kdy se to hodí:  

 • Potřebujete ověřovat znalosti studentů. 

Řešení:  

Ověřování znalostí můžete distanční formou realizovat pomocí elektronických testů, ústního zkoušení nebo pomocí dalších průběžných hodnotících aktivit.

Více o zkoušení online

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info