Základní přehled


TechSmith Relay

snadný záznam přednášek


Microsoft Teams

komunikace na dálku v reálném čase


ELF

prostředí pro e-kurzy, testování a mnoho dalšího


IS MU

interaktivní osnovy

O doporučovaných nástrojích podrobněji

Návody a odkazy na dokumentace

TechSmith Relay

Zjistit více

K čemu se TS Relay z hlediska výuky hodí: 

 • Umí vytvořit záznam plochy a nahrát k němu doprovodný komentář. Můžete jej tedy využít pro tvorbu jednoduchého záznamu přednášky s prezentací.

Výhoda:
Nástroj je propojen s fakultní knihovnou médií Medial a uložení pořízeného videa do knihovny probíhá automaticky.

K čemu se z hlediska výuky nehodí: 

 • TS Relay nenabízí pokročilé funkce nahrávání jako záznam konkrétního okna či části plochy, anotování nebo zvýraznění. Videa zde nelze stříhat ani dále editovat.

 • Nejde tedy o vhodný nástroj kupříkladu na tvorbu animovaných eduklipů.

Kde TS Relay najít a jak se přihlásit: 

 • Program je třeba nejprve stáhnout a nainstalovat. Po spuštění programu se přihlásíte pomocí UČOsekundárního hesla.
 • TS Relay je dostupný všem na MU, propojení s Medialem ale funguje jen studentům a zaměstnancům FF MU.
 • Program funguje pouze v operačním systému Windows. 

Alternativy, pro něž ovšem neposkytujeme uživatelskou podporu:  

 • PowerPoint,
 • Prezi,
 • OBS Studio,
 • Camtasia.

Videonávod: Jak v TS Relay pořídit záznam přednášky

Ve videu se dozvíte:

 • jak program TS Relay nainstalovat,
 • jak jím natočit plochu svého počítače,
 • kde najdete uložený záznam.

Microsoft Teams

Zjistit více

K čemu se MS Teams z hlediska výuky hodí: 

 • Tým (třídu) v aplikaci Microsoft Teams můžete využít k pravidelným videokonferenčním schůzkám, které můžete nahrávat a využívat při nich řadu interaktivních prvků (sdílení obrazovky či integrovaného whiteboardu, breakout rooms, textový chat).

 • Tým slouží také jako jednotné úložiště studijních materiálů, multimediálních souborů a diskusních příspěvků.

 • V rámci týmu můžete studentům zadávat jednoduché kvízy a úkoly a následně je hodnotit.

Co MS Teams z hlediska výuky neumí: 

 • Vytvářet komplexnější testové úlohy,
 • automaticky generovat osnovu kurzu (např. rozložení po tématech nebo týdnech).

Kde nástroj najít a jak se přihlásit: 

 • MS Teams stáhnete na adrese it.muni.cz/sluzby/microsoft-teams. 
 • Do aplikace se přihlásíte pomocí vašeho univerzitního účtu pro Microsoft přes UČO@muni.cz a primární heslo. Přístup do univerzitního MS Teams a Office 365 mají všichni studenti a zaměstnanci univerzity. 
 • Doporučujeme stáhnout a nainstalovat desktopovou verzi aplikace. MS Teams však můžete spustit i ve webovém prohlížeči nebo na mobilním zařízení.

Alternativy, pro něž ovšem neposkytujeme uživatelskou podporu:  

 • Zoom,
 • Google Meet.

O MS Teams podrobněji

Microsoft Teams je aplikace určená k výuce online, týmové spoluprácisynchronní komunikaci na dálku. Aplikace je úzce propojená s řadou dalších nástrojů a služeb z prostředí Office 365 a také s Informačním systémem MU. Díky této integraci můžete přímo z IS jednoduše zakládat týmy nebo spouštět samostatné videokonferenční schůzky. V týmu můžete pracovat s dokumenty vytvořenými v sadě Office (Word, PowerPoint, Excel) a prohlížet soubory ve formátu PDF, obrázky a další multimediální obsah. Do aplikace si můžete přidat také řadu rozšiřujících funkcí, které vám usnadní komunikaci se studenty a kolegy. 

Videonávody k MS Teams

Ve videu se dozvíte:

 • jak v MS Teams vytvořit třídu,
 • jak se studenty sdílet odkaz pro připojení do týmu,
 • jak plánovat výuku a vytvářet události v kalendáři.

Infografiky k nástroji

Typy schůzek v MS Teams a různé situace

Kontrola docházky a aktivity v MS Teams

ELF

Zjistit více

K čemu se ELF z hlediska výuky hodí: 

 • Jde o nástroj ke tvorbě elektronického kurzu – místa, kde studentům poskytnete studijní materiály a zadáte aktivity pro jednotlivé studijní bloky.
 • V kurzu můžete zadávat samostatné i skupinové úkoly, nechat studenty vzájemně si hodnotit práce, vytvářet diskuzní fóraautomaticky vyhodnocované testy.
 • ELF umožňuje pracovat s pokročilými metodami známkování a řízením průchodu kurzem (např. je možné nastavit podmínky pro přístup k další aktivitě).

K čemu se z hlediska výuky nehodí:

 • K ukládání velkých videosouborů (lze ale využít propojení s Medialem),
 • k realizaci synchronní výuky,
 • vytváření videonahrávek či jiných studijních materiálů (lze je sem ale uložit).

Kde nástroj najít a jak se přihlásit: 

 • ELF najdete na adrese elf.phil.muni.cz.
 • Přihlásíte se přes jednotné univerzitní přihlášení tím, že do formuláře zadáte své UČOprimární heslo.
 • ELF mohou využívat všichni zaměstnanci a studenti Masarykovy univerzity. Vyučujícím a studentům mimo MU lze vytvořit účet po domluvě (kontaktujete správce na elf@phil.muni.cz).
 • ELF je dostupný ve webovém prohlížeči, využít lze i mobilní aplikaci.

Alternativy nástroje:

O ELFu podrobněji

ELF je systém pro řízení výuky založený na populární platformě Moodle. Využijete jej jako základní organizační nástroj pro výuku. Studentům můžete na jednom místě poskytnout přehledný plán výuky, zpřístupnit studijní materiály a realizovat pestrou škálu výukových aktivit. Výhodou oproti obdobným dostupným systémům je především bohatší funkcionalita, díky které můžete asynchronní složku výuky více přizpůsobit svým potřebám. Systém je také propojen s fakultní knihovnou médií Medial – videa uložená v Medialu jsou přístupná přímo z kurzů v ELFu. Nevýhodou je naopak pouze částečná provázanost s IS MU (zahrnuje pouze zápis studentů a rozdělení do seminárních skupin).

Videonávod: Jak hromadně tvořit testové úlohy pro ELF

Videonávod ukazuje, jak lze hromadně vytvářet testové úlohy pomocí formátu GIFT a vložit je do ELFu.

IS MU

Zjistit více

K čemu se IS MU z hlediska výuky hodí: 

 • V IS MU můžete vytvořit interaktivní osnovu – místo, kde studentům poskytnete studijní materiály a zadáte aktivity pro jednotlivé studijní bloky.

 • interaktivní osnově můžete vytvářet odevzdávárny, moduly pro vzájemné hodnocení studentů a automaticky vyhodnocované odpovědníky.

 • V aplikaci Online výuka si můžete vést evidenci o online výuce realizované na jiných platformách, případně jejím prostřednictvím zakládat týmy a plánovat videokonferenční schůzky v MS Teams. 

K čemu se z hlediska výuky nehodí: 

 • K realizaci synchronní výuky,

 • k vytváření videonahrávek či jiných studijních materiálů (lze je sem ale uložit). 

Kde IS MU hledat a jak se přihlásit: 

 • IS MU najdete na adrese is.muni.cz, aplikace pro online výuku se nachází v sekci Učitel. Přihlásíte se pomocí svého UČO a primárního hesla.

 • IS MU mohou využívat všichni zaměstnanci a studenti Masarykovy univerzity. Dostupný je pouze v internetovém prohlížeči. 

Alternativy, pro něž ovšem neposkytujeme uživatelskou podporu:  

O IS MU podrobněji

Podobně jako elektronické kurzy umožňují interaktivní osnovy realizovat činnosti, jako je sdílení studijních materiálů, zadávání a sběr úkolů, testování a hodnocení studentů, tematické diskuze nebo vzájemné hodnocení studentů. Oproti kurzům v ELFu nabízejí méně možností, jsou ale úžeji navázané na ostatní aplikace v IS MU, které již dobře znáte. 

Jak lze nástroje kombinovat

Aktivizační nástroje

Jelikož i při běžné prezenční výuce pozornost klesá po 20 minutách a soustředění u počítačových obrazovek je pro mnohé namáhavější, připravili jsme pro vás tipy na aktivizační online nástroje, které vám mohou pomoci oživit lekce a studenty do nich lépe zapojit.

Podívat se na doporučované aktivizační nástroje

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info