Online výuka

Hybridní výuka

Doporučení pro hybridní výuku na FF MU

Hybridní výuka je typ výuky organizované tak, že je určena zároveň, myšleno tedy ve stejném čase:

  • studentům fyzicky přítomným v učebně,
  • studentům online v režimu synchronním, kdy jsou studující přítomni na výuce v čase jejího konání,
  • studentům online v režimu asynchronním, kdy si studující mohou pustit záznam z výuky či si prostudovat výukové materiály v čase, který jim vyhovuje.

Studenti si přitom mohou v průběhu semestru volit způsob svého zapojení.

V zásadě můžeme tuto výuku realizovat ve dvou základních modalitách:

Podívejte se také na

menší či žádná interaktivita se skupinou studujících z domu

rovnoměrné zapojení obou skupin

nástroje, které šetří čas a usnadňují řízení průběhu hodiny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info