Online výuka

Další způsoby ověřování znalostí

Co zde najdete?

Odevzdávání písemných prací

Odevzdávání esejí či jiných prací je jedna z nejobvyklejších metod ukončení předmětů, často však jde o práce většího rozsahu, které obvykle bývají náročné na hodnocení. V některých případech je tedy vhodnější práci rozložit na dílčí úkoly v rámci semestru či práci zadat ve skupině.

Úkol v ELFu

Prostřednictvím modul Úkol je možné v ELFu zadávat studentům úkoly, hodnotitkomentovat vypracovaná řešení. Úkol umožňuje odevzdávat libovolný typ souboru – textový či tabulkový dokument, obrázek, audio i video soubor. Úkol nabízí i možnost psát formátovaný text přímo v editoru.

Více o modulu Úkol

Úkol v ELFu umožňuje např.:

 • nastavit termíny pro začátek i konec odevzdávání,
 • zadávat a hodnotit skupinové úkoly,
 • odevzdat i více souborů k jednomu úkolu,
 • natočit přímo v ELFu video pomocí webkamery a odevzdat je jako řešení úkolu,
 • nastavit nejvyšší počet možných pokusů na řešení úkolu,
 • hodnotit úkoly psaným komentářem, opoznámkováním odevzdaného úkolu nebo mediálním souborem se zpětnou vazbou,
 • povolit či zakázat opětovné otevření pokusů.

Podrobnější návod, jak modul Úkol využívat a správně nastavit, naleznete v uživatelské dokumentaci.

Praktické ukázky toho, jak vypadá tento modul a jaké možnosti nabízí, získáte v kurzu Vitrína přímo v ELFu.

Odevzdávárna v IS MU

Eseje či jiné práce se v IS MU odevzdávají pomocí Správce souborů, kde se v rámci přístupových práv nastaví, že studenti můžou vkládat soubory, a tím se vytvoří tzv. odevzdávárna. Pomocí přístupových práv je možné nastavit, zda se studenti dostanou k již odevzdaným pracím ostatních, či nikoli.

Podrobnější informace o nastavení odevzdávárny lze najít v nápovědě IS MU.

Peer review

Peer review spočívá také v odevzdávání vypracovaných úkolů, ovšem zde jsou studenti zapojenido procesu hodnocení. Student tedy může získat známku/body jak za odevzdanou práci, tak za hodnocení.

Tento typ aktivity prověřuje kritické myšlení studentů, do jaké míry jsou schopni objektivně pohlížet na cizí práci a vytvářet konstruktivní kritiku. Ovšem je nutné brát v potaz, že kromě písemných prací je třeba opravit i samotné posudky.

Workshop v ELFu

Vzájemné hodnocení v ELFu umožňuje modul Workshop, který je velmi podobný modulu Úkol, jelikož umožňuje studentům odevzdávat eseje či jiné práce. Oproti úkolu však nabízí možnost zapojení studentů do procesu hodnocení odevzdaných prací.

Více o modulu Workshop

Workshop v ELFu umožňuje:

 • odevzdávat libovolný digitální obsah – textový dokument, obrázek, tabulkový soubor aj.
 • nastavit termíny pro začátek i konec odevzdávání,
 • dát studentům návod na hodnocení prací pomocí sekce Ukázky prací,
 • přidělovat práce ručně i náhodně,
 • zvolit různé strategie hodnocení, na základě nichž student získá známku za odevzdanou práci i hodnocení,
 • odhadnout trendy v hodnoceních a omezit dopad vybočujících hodnocení.

Podrobnější návod, jak modul Workshop využívat a správně nastavit, naleznete v uživatelské dokumentaci.

Praktické ukázky toho, jak vypadá tento modul a jaké všechny možnosti nabízí, získáte v kurzu Vitrína přímo v ELFu.

Vzájemné hodnocení v IS MU

V IS MU je možné tento způsob hodnocení prací využít prostřednictvím předmětové aplikace Vzájemné hodnocení. Jedná se o aplikaci, která je navázána na konkrétní předmět či předměty. Hodnocení najdou studenti jak v aplikaci Vzájemné hodnocení, tak v poznámkových blocích, propis s poznámkovým blokem je však nutné nastavit.

Více informací o tom, jak používat vzájemné hodnocení, nabízí nápověda v IS MU.

Bodovaná diskuze

Bodovaná diskuze spočívá v tom, že studenti přidávají příspěvky na určitá témata či reagují na příspěvky ostatních, následně za tyto činnosti získávají body.

Tento druh aktivit prověřuje to, jak jsou studenti schopni klást konstruktivní otázky, vyjadřovat svůj názor i argumentovat. Výhodou je, že jde většinou o kratší příspěvky a je možné v rámci nastavení omezit jejich počet, zároveň se předpokládá, že studenti budou přispívat v průběhu celého semestru.

Fórum v ELFu

Vkládat příspěvky, odpovídat na ně a následně tuto diskuzi hodnotit umožňuje v ELFu modul Fórum. Tento modul nabízí hned několik typů fór, k příspěvkům je možné také přikládat soubory jako přílohu.

Více o modulu Fórum

Fórum v ELFu umožňuje:

 • označovat nepřečtené příspěvky ve fóru,
 • odebírat příspěvky z fóra,
 • nastavit, kdo může zakládat nové diskuze,
 • nastavit, aby studenti viděli ostatní příspěvky až po vložení svého vlastního,
 • zapojit do procesu hodnocení i studenty,
 • zvolit moderátora fóra i z řad studentů,
 • blokovat příspěvky studentů po dosažení určitého počtu,
 • nastavit časový limit pro dodatečnou úpravu příspěvku.

Podrobnější návod, jak je možné využívat bodovaná fóra, naleznete v uživatelské dokumentaci.

Praktické ukázky toho, jaké možnosti modul Fórum nabízí a jak jej používat, získáte v kurzu Vitrína přímo v ELFu.

Tematické diskuzní fórum v IS MU

IS MU také nabízí několik typů diskuzních fór. Tematické diskuzní fórum, které lze založit i v rámci předmětu, je vhodné na řízené diskuze s možností jednotlivé příspěvky bodovat. Lze jej také propojit s poznámkovým blokem. U tematických fór je možné nastavit, že studenti mohou číst příspěvky až poté, co sami vloží příspěvek.

Jak konkrétně využívat tento typ diskuzního fóra nabízí nápověda v IS MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info