Online výuka

MS Forms

Testovací kvízy můžete jednoduše vytvořit v některých "formulářových" aplikacích jako MS Forms nebo Google Forms. Jejich možnosti jsou omezené, ale sestavení online testu v nich probíhá rychle a je jednoduché. Pokud jste zatím online testy nepoužívali a nemáte čas či potřebu učit se pracovat se sofistikovanějšími nástroji, mohou vám tyto aplikace přijít vhod.

Testy v MS Forms umožňují:

 • vytvářet otázky pro výběr z možných odpovědí, otázky pro doplnění textuotevřené rozepisovací otázky (bez automatického vyhodnocení správnosti),
 • nechat studenty odevzdávat soubory (dokumenty, obrázky, audio- a videosoubory),
 • nastavit počet bodů, jež lze získat za jednotlivé otázky,
 • nastavit v testu náhodné řazení otázek,
 • při hodnocení upravovat automaticky přidělené počty bodů a doplňovat slovní komentáře.
Videonávod: Jak vytvořit kvíz v MS Forms

Návod na tvorbu kvízů v MS Forms ukazuje, jak kvíz vytvořit, rozeslat studentům a oznámkovat.

Testy v ELFu

Testy jsou jednou z aktivit dostupných v elektronických kurzech v ELFu a představují komplexní řešení pro tvorbu a vyhodnocování online testů.

Testy v ELFu umožňují:

 • vytvářet otázky různých typů od výběru z možných odpovědí a doplňování textu po přetahování odpovědí do obrázku,
 • naplnit test předem danými a/nebo náhodně vybranými otázkami,
 • upravit chování testu pro různé scénáře: vedle běžných průběžných či závěrečných testů můžete využít i interaktivní a adaptivní režimy, které napomáhají upevňování znalostí,
 • nastavit časový limit pro řešení testu,
 • omezit přístup k testům pomocí řady kritérií (čas, členství ve skupině, konkrétní osoby, heslo),
 • nastavit odlišné podmínky pro studenty se specifickými nároky,
 • provázat test s dalšími činnostmi v kurzu (např. zobrazení dalších materiálů úspěšným složením testu),
 • flexibilně pracovat s bodováním testu a váhou jednotlivých otázek.

Pokud s testy v ELFu začínáte, můžete si projít základní přehledný návod pro vytvoření nového testu.

Podrobnou nápovědu včetně tipů pro užívání a vyhodnocení testů najdete v uživatelské dokumentaci.

Na jednotlivé typy testových otázek a chování testu se můžete podívat v ukázkových testech přímo v ELFu.

TIP: Pokud potřebujete vytvořit větší množství nových otázek, můžete využít import otázek ve formátu GIFT. Umožní vám sepsat otázky do textového souboru (.txt) a hromadně je importovat do kurzu v ELFu. Otázky tak můžete vytvořit výrazně rychleji, než kdybyste jednu po druhé přidávali v uživatelském rozhraní.

Odpovědníky v IS MU

Odpovědníky jsou jednou z e-learningových aplikací Informačního systému MU. Nabízí velký výběr typů testových otázek (srovnatelný s testy v ELFu) i základní nastavení chování testu či omezení přístupu k němu. Největší výhodou odpovědníků je jejich provázání s ostatními aplikacemi v IS MU.

Základní přehledný návod pro vytvoření nového odpovědníku naleznete na univerzitním webu k online výuce, podrobnou dokumentaci pak v nápovědě v IS MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info