Přijímací pohovory

Jsou součástí přijímací zkoušky pro uchazeče pohovory a vy byste je potřebovali uskutečnit online? Poradíme vám, jak k tomuto účelu použít aplikaci Microsoft Teams.

Jak realizovat přijímací pohovory v MS Teams

1

Vytvořte v MS Teams novou schůzku, která nebude navázaná na žádný tým či kanál. Přejděte v aplikaci do sekce Kalendář a klikněte na volbu + Nová schůzka.

2

Členy komise přidejte mezi povinné účastníky schůzky a schůzku uložte.

3

Po uložení se vám v detailech schůzky zobrazí tlačítko Možnosti schůzky. Zde nastavte předsálí tak, aby jej mohl obejít pouze organizátor schůzky (viz 2. obrázek níže). Před plánovaným začátkem události organizátor vpustí do schůzky členy komise a pak postupně vpouští i jednotlivé uchazeče.

4

Uchazečům rozešlete e-mail s odkazem pro připojení a časovým harmonogramem (odkaz získáte otevřením schůzky a zkopírováním odkazu viz obrázek níže).

5

Uchazeč se nepřipojí do videokonference automaticky, ale bude čekat v tzv. předsálí, dokud jej do videokonference nevpustí někdo z již přítomných členů komise. Další podrobnosti se dočtete také v dokumentaci k MS Teams.

6

Uchazečům můžete zaslat také krátký videonávod, ve kterém je objasněn postup pro připojení do videokonference.

TIP: Ověření technické připravenosti uchazečů

Pokud chcete ověřit technickou připravenost uchazečů, doporučujeme vytvořit ještě jednu samostatnou událost, ve které ověříte správnou funkčnost jejich zařízení. Testovací videokonference se může uskutečnit např. den před samotnými pohovory.

  Písemné přijímací testy

Pro písemné přijímací řízení můžete mimo jiné využít elektronické testy v ELFu nebo odpovědníky v IS. Doporučení pro zabezpečení testů jsou v tomto případě obdobná těm u běžných elektronických testů, stejně tak se na přijímací testy vztahují obecná doporučení pro tvorbu testových otázek.

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium zpravidla ještě nemají univerzitní identitu, je třeba jim v daném systému předem vytvořit účet. S dostatečným předstihem tedy kontaktujte podporu daného systému a domluvte se s nimi na dalším postupu. Kontaktní adresou pro testy v ELFu je elf@phil.muni.cz, pro odpovědníky v ISu pak istech@fi.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info