Filologicko-areálová studia

Slovanské země v širších souvislostech.

Popis oboru

Cílem studia studijního oboru Filologicko-areálová studia je připravit kvalifikovaného a kompetentního znalce několika geopoliticko-kulturních areálů – střední Evropy, Balkánu a východní Evropy. Studium filologického charakteru s přesahem ke studiu kulturního areálu má poskytnout komplexní vzdělání na bázi srovnávacího filologicko-areálového studia. Bakalářské studium je zaměřeno na praktické zvládnutí dvou slovanských jazyků (jazyk A – 6 semestrů a jazyk B – 4 semestry) a seznámení s reáliemi a kulturou jednotlivých areálů. Studentům je ponechána značná volnost ve výběru studovaných jazyků i doprovodných předmětů, nicméně soubor povinných předmětů zaručuje společnou výraznou a dynamickou profilaci.

Absolvent má dobrou úroveň jazykových znalostí dle ERR B2 (u jazyka A) a B1 (u jazyka B). Taktéž je schopen komunikace nejméně v jednom dalším světovém jazyce (na úrovni B1). Obor poskytne elementární teoretické a praktické srovnávací filologicko-areálové vzdělání s důrazem kladeným rovnoměrně jak na obecné areálové předměty, tak i na příslušné jazyky v uvedených geopolitických areálech.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komunikovat ve dvou slovanských jazycích ze dvou různých slovanských areálů;
  • ovládat na dobré úrovni gramatiku hlavního jazyka podle zvoleného areálu;
  • kultivovaného mluveného i písemného projevu;
  • orientovat se v kulturních událostech zvoleného dominantního areálu, interpretovat je a zasadit je do společenských a historických souvislostí;
  • elementárně se orientovat v širších literárních, jazykových, kulturních a politicko-sociálních otázkách slovanských areálů.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského studia Filologicko-areálových studií je připraven pro práci ve státní a veřejné správě, zejména tam, kde je nutný kontakt s cizinci, pro nižší manažerské pozice v kultuře/školství, práci v zahraniční službě, pro nižší manažerské posty v privátní firmě obchodující se zahraničním (zejména Ruská federace, země bývalého Sovětského svazu, Balkán a střední Evropa). Absolvent může znalostí nabytých studiem tohoto oboru využít také pro činnost v kulturních institucích, flexibilní koncepce umožní i činnost v žurnalistice a v privátním podnikání na úrovni nižšího managementu.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Filologicko-areálová studia


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže v cizích jazycích (ruština). Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Doplňující informace: U studentů, kteří si hodlají jako dominantní jazyk volit ruštinu, se předpokládá vstupní znalost na úrovni prvních 12 lekcí z učebnice Ruština (nejen) pro samouky (A. Vasiljevová, I. Camutaliová, V. Nekolová. LEDA 2007).

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruský jazyk a literatura:

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=463563;

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.