Hospodářská politika

Popis oboru

Obor Hospodářská politika poskytne studentům výborný základ a přehled v teoretické i aplikované ekonomii tak, že studenti budou schopni získané znalosti dlouhodobě využívat a rozvíjet v závislosti na aktuálních podmínkách pracovního trhu a svého zaměstnání.

V průběhu studia se studenti dozví, jaké jsou možnosti a limity hospodářské politiky a naučí se analyzovat a předvídat ekonomický vývoj zejména v kontextu aktuálních problémů české a evropské ekonomiky. Pro důkladné pochopení současného i historického ekonomického vývoje a hospodářské politiky s tím spojené budou studenti seznámeni s historickým vývojem i nejnovějšími poznatky ekonomického myšlení, naučí se používat jednoduché, ale účinné nástroje kvantitativní analýzy a vše jim bude vysvětleno nejen teoreticky, ale budou s nimi analyzovány a diskutovány zásadní historické i aktuální události, které ovlivnily a změnily ekonomický vývoj světa i jeho vnímání. Studenti odhalí přesnost odhadů tempa růstu ekonomiky, dozví se, komu inflace škodí a komu naopak prospívá, komu a proč prospělo zavedení eura a komu a proč by uškodilo jeho zrušení, co je skutečným zdrojem blahobytu a kde na něj vzít zdroje, a mnoho dalšího, méně vznešeného, zato v praxi dobře využitelného.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět základním ekonometrickým a kvantitativním metodám ekonomické analýzy;
  • porozumět problémům provádění hospodářské politiky;
  • písemně shrnout své závěry, prezentovat je a diskutovat o odborném problému v angličtině nebo jiném světovém jazyce jak v obecné, tak v ekonomické terminologii;
  • aplikovat metody kvantitativní analýzy na řešení ekonomických témat, samostatně vyhledat data;
  • vysvětlit a zpracovat základní teoretické a metodologické práce v obecné ekonomické teorii;
  • chápat základní ekonomické souvislosti EU, zejména z makroekonomického hlediska;
  • pracovat v soukromé i veřejné sféře na analytické nebo manažerské pozici.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru odcházejí s komplexním přehledem o fungování ekonomiky jako celku, stejně tak mají přehled o fungování jeho dílčích částí v podobě jednotlivých podniků a domácností.

S tímto vzděláním jsou pak ideálními kandidáty pro analytickou, tvůrčí i vedoucí činnost v soukromém sektoru, u finančních institucí a bank, u poradenských společností, ale také ve státní a veřejné správě, na ministerstvech, v České národní bance, v orgánech EU i jiných národních i mezinárodních institucích. Absolvování oboru dává rovněž dobré předpoklady pro další studium v magisterských studijních programech na všech vysokých školách ekonomického zaměření v ČR a v zahraničí.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Ema Grajcarová

„Štúdium na ESF pre mňa definujú tri slová: príležitosti, podnety a priateľstvá, ktoré si z nej ďalej do života odnášam. Výborne ma tiež pripravila na moje ďalšie štúdium, kde dodnes benefitujem z poznatkov načerpaných v obore Hospodárska politika.“

Ema Grajcarová
London School of Economics and Political Science

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Hospodářská politika


Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Anglický jazyk a literatura
Přihlásit se na kombinaci
Bulharský jazyk a literatura
Odhal duši Balkánu – poznej Bulharsko!
Historie
Přihlásit se na kombinaci
Chorvatský jazyk a literatura
Vydejte se na pomezí střední Evropy, Mediteránu a Balkánu – poznejte Chorvatsko.
Italský jazyk a literatura
Jazyk a kultura: brány do světa.
Přihlásit se na kombinaci
Japanistika
Mnohem víc než jen rozsypaný čaj.
Přihlásit se na kombinaci
Katalánský jazyk a literatura
Jazyk a kultura: brány do světa.
Přihlásit se na kombinaci
Kulturní studia Číny
Přihlásit se na kombinaci
Mediteránní studia
Mare nostrum, nostra res – Středomoří, náš svět v malém.
Přihlásit se na kombinaci
Německý jazyk a literatura
Přihlásit se na kombinaci
Nizozemský jazyk a literatura
Ga je gang!
Norský jazyk a literatura
Norština: Komunikace jako osobní prožitek. Norština – krok správným směrem.
Přihlásit se na kombinaci
Novořecký jazyk a literatura
"Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu." Odysseas Elytis
Přihlásit se na kombinaci
Pedagogika
Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.
Přihlásit se na kombinaci
Polský jazyk a literatura
Objevte Polsko a jeho kulturní bohatství.
Přihlásit se na kombinaci
Portugalský jazyk a literatura
Jazyk a kultura: brány do světa.
Přihlásit se na kombinaci
Ruský jazyk a literatura
Poznáním k porozumění.
Přihlásit se na kombinaci
Slovinský jazyk a literatura
Slovinsko a slovinština – jedinečné prolnutí Střední Evropy, Středomoří i Balkánu.
Srbský jazyk a literatura
Vydejte se na pomezí střední Evropy, Mediteránu a Balkánu – poznejte Srbsko.
Španělský jazyk a literatura
Jazyk a kultura: brány do světa.
Přihlásit se na kombinaci
Ukrajinská studia
Přihlásit se na kombinaci
Fakulta sociálních studií
Bezpečnostní a strategická studia
(Ne)bezpečný svět vyžaduje strategické jednání
Přihlásit se na kombinaci
Evropská studia
Studujte Evropu bez bariér
Přihlásit se na kombinaci
Mediální studia a žurnalistika
Média hýbou světem, naučte se hýbat médii.
Přihlásit se na kombinaci
Mezinárodní vztahy
PEACE THROUGH STRENGTH.
Přihlásit se na kombinaci
Politologie
Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem
Přihlásit se na kombinaci
Veřejná politika a lidské zdroje
Řešíme sociální problémy a rozvíjíme lidský potenciál.
Přihlásit se na kombinaci

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.