Archeologie

Objev svoji minulost, otevři svou budoucnost.

Popis oboru

Studium oboru Archeologie umožňuje získání hlavních znalostí a dovedností, které jsou potřeba k povolání archeologa. Studium je koncipováno tak, aby student získal základy metodologie a teorie oboru, přehled vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku včetně hmotné kultury se zaměřením na střední Evropu. Vysokou úroveň studia zajišťuje široký výběr specializovaných archeologických předmětů a předmětů s širokým interdisciplinárním přesahem. Odborná příprava je zabezpečena rozsáhlou nabídkou technických a praktických předmětů.

Ústav archeologie a muzeologie poskytuje pro studium oboru výjimečné zázemí v podobě tří terénních základen, na nichž probíhají terénní praxe studentů, nejlépe vybavené pracoviště geofyzikálních metod v ČR, 3D laboratoř a keramickou laboratoř aj. Díky tomuto zázemí studenti prakticky uplatní své teoretické a metodologické znalosti již v rámci studia. Pracoviště má četné mezinárodní vazby, v jejichž rámci se mohou studenti účastnit zahraničních výzkumů oppida a v rámci projektu Erasmus+ absolvovat studijní pobyt v zahraničí nebo navštěvovat pravidelné přednášky zahraničních lektorů.

Jedním z cílů je umožnit absolventům kvalifikovanou volbu jejich další profilace, ať již zvoleným zaměstnáním, nebo prostřednictvím některého magisterského programu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit základní souvislosti ve vývoji období pravěku, rané doby dějinné a středověku na území střední Evropy, provádět edukační činnost pro zájemce z řad veřejnosti (přednášky, výstavy);
  • psát odborné texty k tématům středoevropské archeologie, pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou, vhodně využívat výpočetní techniku;
  • podílet se na realizaci archeologického výzkumu (prospekci i exkavaci), provádět běžné terénní práce, použít interdisciplinární analýzy;
  • prakticky použít geodetické postupy a přístroje, informační technologie a laboratorní a konzervační postupy;
  • uplatnit zásady památkové péče v rámci současné právní úpravy.

„Archeologii jsem si vybral, protože je to jedno velký dobrodružství, ať už člověk kope v terénu, nebo skládá v laboratoři dohromady tisíce let staré artefakty. Ideální spojení vědy a praxe, s tím správným nádechem něčeho odlišného od běžného studia. Byť je archeologie mezi humanitními vědami tak trochu Popelka a veřejností je často braná jako zbytečnost, stejně věřím, že co děláme, má smysl, a že získání a zachování poznatků o životě i smrti lidí před námi je něčím, za co nám budoucí generace budou vděčné.“

Vojtěch Nosek Vojtěch Nosek
student archeologie

Uplatnění absolventů

Absolventi studia jsou připraveni z hlediska teorie, metodologie i praxe k výkonu povolání archeologa v institucích památkové péče, paměťových institucích a veřejné správě. Praktické znalosti geodézie, informačních technologií a základů konzervace historických artefaktů mohou absolventi uplatnit v řadě dalších profesí mimo archeologii. Obecně se absolventi uplatní ve všech pozicích vyžadujících získávání, analýzu a správu dat. U větší části absolventů se předpokládá pokračování studia v magisterském stupni, ve kterém prohloubí svoje znalosti archeologie a příbuzných oborů.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.

„Studium v Brně mne inspirovalo k založení oboru archeologie na olomoucké Univerzitě Palackého.“

Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Zakladatelka a vedoucí sekce archeologie katedry historie Olomoucké univerzity a předsedkyně archeologické sekce Vlastivědné muzejní společnosti v Olomouci, absolventka doktorského studia roku 2010.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Archeologie


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sociálních studií
Genderová studia
Přihlásit se na kombinaci
Sociální antropologie
"The purpose of anthropology is to make the world safe for human difference." Ruth Benedict
Přihlásit se na kombinaci
Sociologie
"Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci: mají své příchody a odchody; a za život každý hraje mnoho rolí..." William Shakespeare: Jak se vám líbí.
Přihlásit se na kombinaci
Přírodovědecká fakulta
Geologie pro kombinaci s archeologií
Odkryj dějiny Země a lidské společnosti!
Přihlásit se na kombinaci

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže z historie. K definitivnímu rozhodnutí je třeba předložit studentskou práci za účelem posouzení vhodnosti tématu pro daný obor. Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/waoa

https://www.facebook.com/uambrno/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.